De Neanderthalers konden waarschijnlijk ook spreken

Neanderthalerschedel

Een Neanderthalerschedel

Als je iemand voor Neanderthaler uitmaakt is dat niet vleiend bedoeld. Toch lijkt het er op dat Neanderthalers toch meer mens waren dan ze altijd zijn afgeschilderd. Het lijkt er zelfs op dat ze ook konden spreken, althans dat doet modellering van hun gehoorsysteem vermoeden. Net zoals het gehoorsysteem van de moderne mens zou dat ook op het waarnemen van typische spraakfrequenties zijn ingesteld. Daarin zou dat anders zijn geweest als het gehoorsysteem van andere mensachtigen. Lees verder

Homo sapiens schuld aan verdwijning neanderthaler?

Spreiding neanderthalers en Homo sapiens

Opvallend is dat de bevolkingsdichtheid van neanderthalers zo’n factor vijf lager wordt geschat dan die van de moderne mens  (afb: IBS)

Axel Timmermann van het instituut voor basiswetenschap van de universiteit van Pusan in Zuid-Korea denkt dat de neanderthalers niet verdwenen zijn door een ‘plots’ opkomende ijstijd of door het zich vermengen met de moderne mens (Homo sapiens) maar zou zijn uitgemoord door die laatste soort zo’n 40 000 jaar geleden. Hij kwam tot die conclusie op basis van nieuwe rekenmodellen voor een supercomputer. Lees verder

Portret van Denisova-meisje ‘gereconstureerd’ uit DNA

Denisova-schedel

Denisova-schedel zoals Carmel et. al die hebben ‘berekend’ (afb: Carmel et.al.)

Tot voor kort was het enige wat onderzoekers wisten van de geheimzinnige Denisova-mens afkomstig van oud DNA dat was aangetroffen in een vingerkootje en in drie kiezen die in een grot in het Altaigebergte in Siberië waren gevonden. Nu hebben onderzoekers op basis van dat DNA-materiaal uit het kootje een portret van het meisje gemaakt dat ooit  bij dat kootje hoorde. Niet iedereen is enthousiast over het resultaat. De gebruikte methode zou niet deugen. Lees verder

Zijn Neanderthalers in rook opgegaan?

Konden Neanderthalers niet tegen rook?

Konden Neanderthalers niet tegen rook?

Er zijn al vele theorieën geopperd waarom de aan de Homo Sapiens verwante Neanderthalers en Denisovanen zo’n 25 000 jaar geleden zijn uitgestorven.  Daar komt, waarschijnlijk, een nieuwe theorie bij: ze kunnnen ten onder zijn gegaan doordat ze niet tegen rook konden. De Homo Sapiens zou een mutatie hebben gehad die hem/haar ongevoelig zou hebben gemaakt voor rook. Daarmee leverde de moderne mens overigens wel meteen zijn gevoeligheid in voor kankerverwekkende stoffen die in rook aanwezig zijn. Lees verder

We hebben onze ‘vetgenen’ van de Neanderthalers

Neanderthalerschedel

Een Neanderthalerschedel

Het is bekend dat Neanderthalers en de moderne mens ‘het’ met elkaar gedaan hebben. Nog altijd dragen Europeanen enkele genen die afkomstig zijn van hun ongelukkige soortgenoten (want 40 000 jaar geleden uitgestorven). Ekaterina Chramejeva van het opleidingscentrum bioinformatica in Moskou et. al. hebben aannemelijk gemaakt dat de vetstofwisseling van de moderne mens voor een deel stamt van Neanderthalers. Die Neanderthalergenen zouden er voor zorgen dat het vet goed als reserve-energiebron is te gebruiken en zouden de ‘Europeanen’, gemigreerd uit Afrika, hebben geholpen het koude klimaat in Europa het hoofd te bieden. Lees verder

Volledige DNA teenbot Neanderthaler beschreven

Denisovagrot

De Denisova-grot in het Altaigebergte (Siberië), naamgever van de Denisovanen.

Het is toch tamelijk verbazing-wekkend nieuws dat het hele DNA van een Neander-thaler zou zijn beschre-ven uit een teenbot dat zo’n 130 000 jaar oud is en is gevonden in de Denisova-grot in Siberië. Het bot komt uit een opgraving in Siberië. Het verbazingwekkende daar aan is dat DNA organisch materiaal is en organisch materiaal vergaat snel. Naar de plaatjes die ik van de vindplaats gezien heb gaat het niet echt om een ijzige omgeving (die zou de heelheid van het erfgoed nog enigszins aannemelijk hebben kunnen maken). Voor mij is het de grote vraag hoe die linkmiechels dat voor elkaar hebben gekregen. Volgens de  The New York Times is de nauwkeurigheid van het afgelezen genoom gelijk aan die van een genoom dat gelezen is van een levend iemand. Eigenaardig.
Lees verder

Neanderthalers konden praten

Konden Neanderthalers meer dan grommen?Konden Neanderthalers meer dan grommen?

Dat beweren althans twee onderzoekers van het Max Planck-instituut voor Psycholinguistiek in Nijmegen. Niet allleen Neanderthalers konden praten, maar ook onze gemeenschappelijke voorouders (waarschijnlijk de Homo heidelbergenis). Dat zou dan betekenen dat er niet, zoals nu wordt aangenomen, er op aarde zo’n 50 tot 100 000 jaar gesproken wordt, maar zo’n 500 000 tot een miljoen jaar.
Door recente ontdekkingen, door herbeoordeling van oudere gegevens, maar vooral door de beschikbaarheid van oud DNA, is het besef gegroeid dat de Homo sapiens veel meer gemeen had met zijn, wat altijd beschouwd werd als, debiele broertje de Neanderthaler, die zich, naar onze overtuiging, slechts grommend verstaanbaar had kunnen maken. De onderzoekers, Dan Dediu and Stephen C. Levinson, hebben al die informatie doorgevlooid en zijn tot de conclusie gekomen dat taal en spraak al bestond voor het ontstaan van de moderne mens. Taal en spraak moeten zijn ontstaan na het ‘opduiken’ van de eerste mensachtige, zo’n 1,8 miljoen jaar geleden en het ontstaan van de Homo heidelbergenis, denken de twee linguïsten. Deze veronderstelling is strijdig met de tot nu toe aangehangen theorie dat taal en spraak plotseling zijn ontstaan door een enkele of een paar kleine mutaties in het erfgoed. Taal en spraak zouden zich, als de theorie van de twee waar is, langzaam (evolutionair) hebben ontwikkeld. Omdat de moderne mens DNA heeft ‘overgenomen’ van de Neanderthalers en Denisovanen (een andere uitgestorven mensensoort) – hetgeen betekent dat de soorten zich gemengd hebben- zouden we wel eens sporen van hun talen kunnen hebben overgehouden. Dat zou kunnen betekenen dat tenminste een deel van de taaldiversiteit is terug te voeren op de ontmoetingen tussen de diverse mensensoorten. Dat zou kunnen worden geverifieerd door Afrikaanse en niet-Afrikaanse talen met elkaar te vergelijken. De moderne mens komt immers uit Afrika en de Neanderthalers uit Eurazië.

Bron: Science Daily