Homo sapiens schuld aan verdwijning neanderthaler?

Spreiding neanderthalers en Homo sapiens

Opvallend is dat de bevolkingsdichtheid van neanderthalers zo’n factor vijf lager wordt geschat dan die van de moderne mens  (afb: IBS)

Axel Timmermann van het instituut voor basiswetenschap van de universiteit van Pusan in Zuid-Korea denkt dat de neanderthalers niet verdwenen zijn door een ‘plots’ opkomende ijstijd of door het zich vermengen met de moderne mens (Homo sapiens) maar zou zijn uitgemoord door die laatste soort zo’n 40 000 jaar geleden. Hij kwam tot die conclusie op basis van nieuwe rekenmodellen voor een supercomputer. Lees verder

Ook apen kunnen praten, in principe

Makaken

Makaken zouden, ‘technisch’ gezien, kunnen praten

Jarenlang was de gedachte dat gesproken taal pas zo’n 200 000 jaar geleden mogelijk werd met de ‘geboorte’ van de moderne mens . Dat had te maken met de vorm en de plaats van het strottenhoofd die onderzoekers onontbeerlijk vonden om de klankendiversiteit te vormen die nodig is voor gesproken taal. Dat schijnt niet meer te kloppen. Volgens recente analyses zouden ook apen in principe in staat moeten zijn tot taalvorming. Gesproken taal zou, als die conclusie klopt, miljoenen jaren eerder hebben kunnen ontstaan. Feit is dat de apen die we kennen niet iets hebben wat we taal zouden noemen, maar dat zou meer te maken hebben met hun hersens dan met de anatomie. Lees verder

Volledige DNA teenbot Neanderthaler beschreven

Denisovagrot

De Denisova-grot in het Altaigebergte (Siberië), naamgever van de Denisovanen.

Het is toch tamelijk verbazing-wekkend nieuws dat het hele DNA van een Neander-thaler zou zijn beschre-ven uit een teenbot dat zo’n 130 000 jaar oud is en is gevonden in de Denisova-grot in Siberië. Het bot komt uit een opgraving in Siberië. Het verbazingwekkende daar aan is dat DNA organisch materiaal is en organisch materiaal vergaat snel. Naar de plaatjes die ik van de vindplaats gezien heb gaat het niet echt om een ijzige omgeving (die zou de heelheid van het erfgoed nog enigszins aannemelijk hebben kunnen maken). Voor mij is het de grote vraag hoe die linkmiechels dat voor elkaar hebben gekregen. Volgens de  The New York Times is de nauwkeurigheid van het afgelezen genoom gelijk aan die van een genoom dat gelezen is van een levend iemand. Eigenaardig.
Lees verder