Duurzaam bosbeheer blijkt goed voor grote zoogdieren in Afrika (?)

Gorilla gefotografeerd door cameraval

Gorilla gefotografeerd door cameraval (afb: uu.nl)

Verschillende klimaat- en milieuregelingen blijken praatjes voor de vaak zoals de klimaatcompensatie voor vliegreizen, maar het duurzaam bosheer volgens de FSC-regels in Afrika zou gunstig uitwerken voor de grotere zoogdieren zoals luipaarden, gorilla’s en olifanten in vergelijking met bosgebieden die niet volgens die regels worden beheerd, zo constateerden onderzoekers uit, onder meer, de universiteit van Utrecht. Jammer genoeg vergeleken de onderzoekers die resultaten niet met de biodiversiteit in maagdelijke bossen.
Lees verder

Greenpeace: IKEA gebruikt hout uit oerbossen Roemenië

Oeroud hout uit Roemenië in IKEA-meubels

Oeroud hout uit Roemenië in IKEA-meubels (afb: greenpeace.org/belgium)

Volgens milieuorganisatie Greenpeace gebruiken meubelfabrikanten die voor IKEA produceren hout uit enkele van Europa’s laatst overgebleven oerbossen in de Roemeense Karpaten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Greenpeace Centraal- en Oost-Europa. Er zijn ten minste dertig verschillende producten van deze leveranciers aangetroffen in IKEA-winkels in dertien landen, waaronder België (maar kennelijk niet Nederland). Greenpeace roept IKEA op om geen hout meer aan te nemen uit oerbossen en ook Europese beleidsmakers aan te sporen om oerbossen wettelijk te beschermen.  Lees verder

De EU subsidieert vooral de productie van vlees en dierlijke producten

Koeien in EngelandBoeren in Europa zijn kwaad, maar er is geen beroepsgroep die in de EU zoveel subsidie heeft gekregen (en nog krijgt) als de boeren. Nu blijkt uit onderzoek dat die subsidies voor 82% zijn gegaan naar de voor milieu- en klimaatproblemen veroorzakende productie van vlees en andere dierproducten. Nog geen 20% ging naar akkerbouw. Daarmee is de EU en haar voorgangers medeschuldig aan de huidige deplorabele stand van de landbouw in milieu- en klimaatperspectief. Lees verder

Ongelijkheid wordt duur betaald

SpaceX-baas Elon Musk

Elon Musk:..bonus van 50 miljard dollar… (afb: WikiMedia Commons)

In Nature staat een artikel van Richard Wilkinson en Kate Pickett over de vele kwalijke kanten van economische ongelijkheid. Volgens dat artikel zouden we ons die gigantische ongelijkheid niet langer kunnen veroorloven. Die kosten ons handen vol geld. De ‘bonus’ van 50 miljard dollar die Egon Musk zichzelf had toebedacht is een lelijke anekdote van een lelijk verschijnsel. De wereld zou een voorbeeld moeten nemen aan België, Nederland en de Skandinavische landen.
Lees verder

Meer tweehands- en huurkleding is goed voor klimaat en milieu

Kamila Krych

Kamila Krych (afb: NTNU.no)

Als de Noren 74% van hun kleding tweedehands zouden kopen of zouden huren dan zou de broeikasuitstoot voor kleding met 57% afnemen, het water- en energiegebruik voor de productie daarvan dalen met, achtereenvolgens, 62%  en 47%, stellen onderzoeksters  van de Noorse universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) onder aanvoering van Kamila Krych. Nu is dat aandeel nog maar 5% in Noorwegen. Lees verder

“Optimisme leidt tot slechtere beslissingen”

Een optimistische levenshouding zou de sleutel zijn naar een gelukkiger, gezonder en (dus) langer leven, maar die zou ook wel eens verband kunnen houden met slechtere beslissingen die mensen wel eens in financiële problemen kunnen brengen, stelt Chris Dawson van de universiteit van Bath (Eng). Lees verder

EP wil repareren kapotte apparatuur aantrekkelijker maken

Repair caféSchoenmakers (of eigenlijk schoenherstellers) kun je nog wel vinden en reparateurs van wasmachines zijn er ook nog wel, maar het wordt moeilijker als je elektronische apparatuur wil laten herstellen. Het Europese Parlement heeft nu voorstellen gedaan om reparatie aantrekkelijker te maken. Een groot deel van hun kiezers (77%) in de unie zou daar een voorstander van zijn. Lees verder

Europeanen gooien weer meer verpakking weg

Verpakkingsafval EU in 2021

Verpakkingsafval in de EU stijgt alleen maar, het opwerken en hergebruik overigens ook, maar daarbij schijnt het verbaranden te worden meegerekend (afb: EuroStat)

Burgers in de Europese Unie gooiden in 2021 per persoon 188,7 kg verpakkingsafval weg. Dat is 11 kg meer dan het voorgaande jaar, zo deelde Eurostat mee. De Europese Unie wil die afvalberg drastisch verkleinen. Overigens stijgt ook het kringlopen van verpakkingsafval. Lees verder

Club opgericht die economisch en sociaal onderzoek repliceert

Replicatieinstituut voor economie en sociale wetenschappenIn principe is wetenschap een eerlijk ‘spel’. Wetenschappers doen onderzoek waaraan ze conclusies verbinden en sommige andere onderzoekers proberen (vooral) spraakmakende onderzoeken over te doen om te kijken of het allemaal in orde is. Repliceren of reproduceren heet dat. Dat is niet echt populair, maar het blijkt dat nogal wat onderzoek die replicatie niet doorstaat. Nu hebben onderzoekers in de economie en sociale wetenschappen oktober vorig jaar een replicatieinstituut ingericht dat replicatie (en reproductie) serieus wil gaan aanpakken en schrijven daar in het blad Nature over. Lees verder

Hoeveel spul heeft iemand nodig? Ongeveer zes ton per jaar

materiaalbehoefte per mens per jaar

De materiaalbehoefte per mens per jaar om de armoede te bannen. In westerse landen ligt die hoeveelheid op 70 ton per persoon per jaar (afb: Stefan Pauliuk et. al)

Zes ton per persoon per jaar om netjes en zonder honger te kunnen levenhebben onderzoekers uitgerekend. Dan gaat om kleren, eten, brandstof en wat mensen zoals nodig (denken te) hebben. Dat betekent dat als we iedere (menselijke) aardbewoner een goed en gezond leven zouden gunnen er miljarden tonnen grondstof nodig zijn om van de armoede af te komen. Dat zou zonder schade kunnen als de graaiers (het rijke deel van de wereld dat zo’n 70 ton verbruikt) zouden inschikken. Het zou voor het eerst zijn dat die noodzakelijke behoefte is berekend. Lees verder