WNF: “Tussen 2004 en 2017 is 43 mln ha bos verdwenen”

Ontbossing Zuid-Amerika

Ontbossing in Zuid-Amerika (afb: WNF)

Tussen 2004 en 2017 is er zo’n 43 miljoen hectaren natuur verdwenen, aldus het Wereldnatuur-fonds. Bosgebieden ter grootte van tien keer Nederland zijn in die periode  verloren gegaan, vooral ten behoeve van de landbouw. Het Amazonegebied is met een in die periode weggekapt en -gebrand bosareaal van 18,3 miljoen ha droevige ‘koploper’, ongeveer de helft van Duitsland. Lees verder

60% van de wilde dieren in 44 jaar verdwenen

Koralen en vissen

Koralen lossen letterlijk op door de verzuring van de oceanen. Vissen lijken daar weinig last van te hebben (foto: univ. van Queensland (Aust.))

Volgens het jongste biodiversiteits-rapport van het Wereldnatuurfonds is het aantal wilde dieren in 44 jaar tijd met 60% afgenomen. Het WNF dringt aan op een wereldwijde overeenkomst om de natuur te redden. Belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is de mens. Lees verder

Braziliaans regenwoud verdwijnt in hoog tempo

Amazone-gebiedTerwijl we ons (soms) druk maken over de klimaatverandering, worden er in Brazilië nog steeds met grote driestheid bomen gekapt. In twaalf maanden tijd, het gaat om de periode van augustus 2015 tot en met juli 2016, is het Amazoonse regenwoud met 8000 km2 verkleind. In vergelijking met de voorgaande periode van twaalf maanden is dat een stijging van 29%. Het is het grootste verlies aan oerwoud sedert 2008, zo meldt het Braziliaanse milieuinstituut INPE. De kap in de voorgaande twaalf maanden was met ruim 6200 km2 ook al 24% hoger dan in de twaalf maanden daar weer voor. Lees verder

In 42 jaar meer dan de helft van het wild verdwenen

Amoerpanter ernstig bedreigd

Nog maar 70 in het wild (afb: WikiCommons)

Regelmatig zijn er berichten dat het slecht gaan met de wildpopulaties, maar het lijkt er op dat we ons drukker maken om de kleur van het gezicht van Zwarte Piet dan om dit werelddrama. Inventarisatie van 14 152 populaties van ruim 3700 diersoorten heeft aannemelijk gemaakt dat tussen 1970 en 2012 58% is verdwenen en er zijn geen tekenen dat die achteruitgang (2% per jaar) stopt. De cijfers komen van het Living Panet-rapport van het Wereldnatuurfonds en Zoölogische Vereniging van Londen (ZSL). In 2020 zou dat wel eens tweederde kunnen zijn, zo meldt het rapport. Lees verder

In twee jaar synthetisch neushoornhoorn

De neushoorn is een belangrijk gespreksonderwerp op de Cites-bijeenkomst in Johannesburg

De neushoorn is een belangrijk gespreksonderwerp op de Cites-bijeenkomst in Johannesburg (Zd-Afr)

Het is net of je een fiets jat als je een bel nodig hebt, neushoorns doodschieten voor hun hoorn. Toch gebeurt het zo vaak dat de neushoorn inmiddels een bedreigde diersoort is. Nu heeft ene Matthew Markus, directeur van het bedrijf Pembient, beloofd binnen twee jaar met synthetische rinohoorns te komen die biologisch gelijkwaardig zouden zijn aan de echte neushoornhoorn. Dat zal ze leren, die stropers/moordenaars (is waarschijnlijk de gedachte. Natuurbeschermers denken dat Markus’ plannen te ‘riskant’ zijn. Lees verder

De uitputtingsdag valt dit jaar al op 8 augustus

De ecologische voetafdruk van enige landen

De Australiërs schijnen ‘s werelds grootste ecologische voetafdruk te hebben (afb: uit rapport)

Gisteren was het ‘uitputtingsdag’  voor de aarde. Van nu tot het eind van het jaar leven we op krediet. Elk jaar berekenen het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds de dag waarop de mensheid de aardse aanwas heeft opgebruikt. Dit jaar is dat 8 augustus. Vanaf gister teren we de rest van het jaar in en ‘lenen’ we van toekomstige generaties. Ons jaarverbruik is wereldwijd 1,64 maal de biologische productie van de aarde in een jaar.
Lees verder

WNF: In 40 jaar helft aantal dieren verdwenen

LeeuwenVolgens het tiende rapport over de levende planeet van het Wereldnatuurfonds is tussen 1970 en 2010 het aantal (gewervelde) dieren dat op deze planeet in het wild verblijft met ruim de helft (52%) teruggelopen. Die daling deed zich vooral voor in de armere gebieden, hetgeen te maken heeft met de immer groeiende economische vraag uit de rijkere delen van de wereld, zo stelt het WNF.

Lees verder

We buiten de aarde steeds meer uit

Europa bij nacht

West-Europa bij nacht (12 december 2012). (foto: NASA)

Op dinsdag 19 augustus overschrijden we de draagkracht van de aarde voor dit jaar. Dat betekent dat we meer verbruikt hebben dan wat de aarde op één jaar kan produceren. De dag waarop dat gebeurt, de uitputtingsdag, valt elk jaar vroeger. Vanaf morgen tot aan het eind van het jaar teren we in op de reserves die de aarde in de loop van miljoenen jaren heeft opgebouwd. In 1961 had de mensheid nog genoeg aan driekwart van heet ‘herstelvermogen van de aarde in een jaar. In de jaren ’70 werd de kritische grens overschrede en In 2000 viel de ‘uitputtingsdag’ op 1 oktober.
Lees verder