Uitputtingsdag dit jaar iets later dan vorig jaar

werelduitputtingsdag 2020

De grootste ‘uitputters’ wonen in Qatar en in Luxemburg. Die verbruiken maar liefst 8,9 en 7,9 maal wat de aarde aan herstelvermogen heeft. Zoals ze in India leven kan de aarde nog een tijdje vooruit (afb: Le Monde)_

Dit jaar is de werelduitputtingsdag op 22 augustus gevallen, drie weken later dan vorig jaar, maar nog altijd veel te vroeg. Op die dag heeft de mens alle bronnen/grondstoffen die de aarde in een jaar kan produceren al opgebruikt. Elke jaar mergelen we de aarde dus steeds verder uit met onze volstrekt onduurzame manier van leven. Lees verder

En weer putten we dit jaar de aarde eerder uit

Werelduitputtingsdag

We putten de wereld steeds sneller uit (afb: GFN)

De werelduitputtingsdag is dit jaar weer iets vroeger dan vorig jaar. Op 29 juli hebben alle aardbewoners bij elkaar de producten van de aarde opgebruikt die de natuur in een jaar kan vernieuwen, zo berekende de organisatie Global Footprint Network. Het vorig jaar was dat 1 augustus. We leven dus al weer langer op krediet. Overigens schijnt niet iedereen het daarmee eens te zijn. Lees verder

De uitputtingsdag valt dit jaar al op 8 augustus

De ecologische voetafdruk van enige landen

De Australiërs schijnen ‘s werelds grootste ecologische voetafdruk te hebben (afb: uit rapport)

Gisteren was het ‘uitputtingsdag’  voor de aarde. Van nu tot het eind van het jaar leven we op krediet. Elk jaar berekenen het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds de dag waarop de mensheid de aardse aanwas heeft opgebruikt. Dit jaar is dat 8 augustus. Vanaf gister teren we de rest van het jaar in en ‘lenen’ we van toekomstige generaties. Ons jaarverbruik is wereldwijd 1,64 maal de biologische productie van de aarde in een jaar.
Lees verder