‘Steriele’ muizen produceren zaadcellen van ratten

Zo maak je muisjes met rattenzaad

Zo maak je muisjes die rattenzaad produceren (afb: Cell)

Steriele muisjes die zaadcellen van ratten kunnen voortbrengen, waarom zou je dat willen? Om bedreigde diersoorten van uitsterven te behoeden, stellen de onderzoekers, maar ook ten behoeve van diermodellen, zoals dat oneerbiedig heet, van bepaalde proefdieren. Lees verder

Natuurbescherming blijkt weinig bescherming te bieden

Natuurbescherming

Namaqualand in Zuid-Afrika

Beschermde natuurgebieden zijn bedoeld om de natuur tegen de roofzucht van de mens te beschermen, maar in de praktijk komt daar vaak niet veel van terecht. Eenderde van de rond 200 0000 natuurbeschermingsgebieden verspreid over de wereld staat onder grote druk, oordelen onderzoekers. Dan hebben we het over wegenaanleg, landbouw en verstedelijking. Natuurbescherming kan ook lonen als die consequent wordt gehandhaafd, stellen onderzoekers. Lees verder

In twee jaar synthetisch neushoornhoorn

De neushoorn is een belangrijk gespreksonderwerp op de Cites-bijeenkomst in Johannesburg

De neushoorn is een belangrijk gespreksonderwerp op de Cites-bijeenkomst in Johannesburg (Zd-Afr)

Het is net of je een fiets jat als je een bel nodig hebt, neushoorns doodschieten voor hun hoorn. Toch gebeurt het zo vaak dat de neushoorn inmiddels een bedreigde diersoort is. Nu heeft ene Matthew Markus, directeur van het bedrijf Pembient, beloofd binnen twee jaar met synthetische rinohoorns te komen die biologisch gelijkwaardig zouden zijn aan de echte neushoornhoorn. Dat zal ze leren, die stropers/moordenaars (is waarschijnlijk de gedachte. Natuurbeschermers denken dat Markus’ plannen te ‘riskant’ zijn. Lees verder

In 16 jaar eentiende van de natuur op aarde vernield

Landschap in Nieuw-Zeeland

Niet alleen bossen zijn natuur, ook dit landschap in Nieuw-Zeeland (afb: Science)

Volgens James Watson van de universiteit van Queensland (Aus) en medeonderzoekers heeft de mensheid tussen 1993 en 2009 10% van de natuur op aarde vernield. In Zuid-Amerika is dat zelfs 30%. Natuurbescherming is wel wat meer dan het redden van de reuzenpanda, vinden de onderzoekers. De natuur verdient bescherming voor ons eigen bestwil. Lees verder

DNA van neushoorn en tijger in Chinese medicijnen gevonden

Sneeuwluipaard, sneeuwpanter

Een sneeuwluipaard (ook sneeuwpanter genoemd) (foto: Wiki Commons)

Chinezen schijnen geneeskrachtige werking toe te schrijven aan allerlei dierproducten zoals tijgertanden en neushoornhoorns (heet dat zo?). Een onderzoeker van de universiteit van Adelaide (Aus), Roger Byard, vond DNA van bedreigde diersoorten in Chinese traditionele medicijnen die gewoon in Australië te koop zijn. Hij vindt dat de schadelijke en illegale handel gestopt moet worden. “De werkzaamheid van die medicijnen is nooit aangetoond.” Lees verder

Mensen versnellen uitsterven diersoorten met een factor 1000

Bedreigde diersoortenMensen zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van diersoorten. Door hun toedoen sterven er 1000 keer meer diersoorten dan als er geen mensen zouden zijn geweest, zo becijferde Stuart Pimm en collega’s van de Amerikaanse Duke-universiteit. Dat is aanzienlijk meer dan hij twintig jaar geleden schatte, maar betekent overigens niet dat dieren sneller verdwijnen (op amfibieën na). Lees verder