Amerikaanse overheid wil zelf op termijn van wegwerpkunststof af

Kunststofafval uit oceaan geveegd

Troep uit de oceaan

De Amerikaanse overheid onder, nu nog, Democratische leiding zou op termijn van alle wegwerpkunst-stofproducten af. Dat is niet geheel zonder betekenis aangezien de Amerikaanse overheid ’s werelds belangrijkste koper van consumentenproducten schijnt te zijn. De regering Biden wil ook strengere klimaat- en milieumaatregelen invoeren voor fabrikanten van kunststofproducten. Lees verder

Japan wil weer meer op walvissen jagen

Japan wil meer walvissen gaan vangen. Nu wordt de vangst van kleinere walvissen toegestaan binnen ‘economische’ grenzen van een land. Japan is een van weinige landen in de wereld dat nooit is opgehouden met de walvisvangst onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Japanse vissers zouden nu jaarlijks 2000 ton aan walvissen vangen. Het is bedoeling die hoeveelheid uit te breiden tot 5000 ton per jaar. Lees verder

Noorwegen kwakt 170 miljoen ton mijnafval in een fjord

FørdefjordNoorwegen heeft voor de tweede keer in korte tijd het slechte voorbeeld gegeven op gebied van milieubeleid. Onlangs keurde het Noorse parlement een voorstel van de regering goed om diepzeemijnbouw toe te staan in het Noorse deel van de Atlantische Oceaan. Nu geeft de Noorse overheid al weer toestemming om 170 miljoen ton mijnafval in het Førdefjord te kieperen.  Noorwegen is, met Papua-Nieuw Guinea en Turkije, een van de drie landen in de wereld die het toestaat om afval in zee te storten. Het dispuut over de storting duurt al vijftien jaar. Lees verder

Noorwegen begint met linke diepzeemijnbouw

Noorwegen heeft zich definitief begeven op het ‘doornige pad’ van de omstreden winning van mineralen op de zeebodem. De Noorse regering heeft een dergelijk plan voorgelegd aan het parlement die het goedkeurde. Gevreesd wordt dat diepzeemijnbouw grote schade zal toebrengen aan kostbare aquatische ecosystemen.  Noorse onderzoekers stellen dat diepzeemijnbouw een onherstelbare schade zal veroorzaken aan ecosystemen en biodiversiteit in zeeën en oceanen. Lees verder

Sneeuwkrabben verhongeren massaal door opwarming oceanen

Sneeuwkrab (Chionoecetes opilio)

Sneeuwkrab (Chionoecetes opilio) (afb: WikiMedia Commons)

Het aantal sneeuwkrabben (Chionnocetes opilio) in de Beringzee is tussen 2018 en 2021 met zo’n tienmiljard stuks verminderd. Dat zou zo’n 90% zijn van de totale populatie. Die massale sterfte zou een gevolg van verhongering zijn die weer een gevolg is van een reeks zeehittegolven. In Alaska hadden de autoriteiten de vangst van deze krabben het vorig en ook dit jaar al verboden. Ondertussen worden de oceanen steeds warmer, mede onder invloed van de momenteel heersende El Niño. Lees verder

Samenkomen van de continenten wordt einde zoogdieren

Leefbare gebieden op Pangea Ultima bij lage (l) en hoge kooldioxideconcentratie in de atmosfeer

Leefbare gebieden op Pangea Ultima bij lage (l) en hoge kooldioxideconcentratie in de atmosfeer (afb: Alexander Farnsworth et. al./Nature)

Er zijn al pessimisten die de mensheid binnenkort zien uitsterven, maar als dat niet komt door de door de mens zelf veroorzaakte rampen, waaronder de klimaatontwrichting, dan zal dat zeker over 250 miljoen jaar gebeuren als de continenten samenkomen tot een supercontinent en de temperatuur op aarde zo stijgt dat geen zoogdier die opwarming zal overleven, zo stellen onderzoekers (zij het dat het best mogelijk is dat een enkele ergens op de polen overleeft). Lees verder

Zeezandwinning verwoestend voor zeeleven

beton

Zand wordt onder meer gebruikt voor de productie van beton

Jaarlijks wordt er zo’n zesmiljard ton zand uit de oceanen gebaggerd. Volgens het milieuprogramma van de VN (UNEP) is dat zowel slecht voor het zeeleven als voor de (menselijke) kustbewoners. Deze bedreiging komt nog eens bovenop de andere door de mens veroorzaakte bedreigingen zoals verzuring, opwarming en kunststofvervuiling. Ook het veertiende duurzame-ontwikkelingsdoel van de VN, de bescherming en het duurzame gebruik van de oceanen, lijkt steeds verder uit het zich te verdwijnen. Lees verder

Warme golfstroom zou tussen 2025 en 2095 het loodje leggen

Warme GolfstroomEr is al jaren een discussie of de Warme Golfstroom, die ervoor zorgt dat Noordwest-Europa een relatief mild klimaat heeft, verzwakt, al of niet veroorzaakt door de aardopwarming.  Sommige onderzoeken kwamen zelfs tot de conclusie dat die Golfstroom juist door de klimaatverandering sterker zou worden.  Nu komen twee Deense onderzoekers, de brusters Susanne en Peter Ditlevsen, dat die oceaanstroming in het midden van deze eeuw zal verdwijnen, maar het zou al in 2025 kunnen gebeuren. Lees verder

Proef zeemijnbouw bij Japan pakt slecht uit voor zeeleven

Een proef met zeewinning van mineralen in de Stille Oceaan op 900 m diepte nabij Japan blijkt zeker een jaar nadat de winning was gestaakt nadelige invloed te hebben op het zeeleven ter plekke.  Tot dertien maanden na de proefwinning bleken er daar aanzienlijk minder vissen, garnalen en andere zeewezens voor te komen, zo constateerde de onderzoekers, ook (of erger nog) op aanpalend terrein waar sediment terecht was gekomen. Het mislukken van de besprekingen onder auspiciën van de zeebodemautoriteit ISA in Jamaica om tot afspraken te komen over de (diep)zeemijnbouw doen het ergste vrezen voor het behoud de kwetsbare natuur van de wereldzeeën. Lees verder

Bepaald zeeleven houdt huis in het ‘zevende continent’

Dieren die levende op/in het zevende continent

De (week)dieren die zich ophouden in Kunststoffia: a)(a) een
velella sp. (b) een blauw porpitakwal
(c) een Portugees oorlogsschip (Physalia) (d) paarse
janthina-slak (e) een blauwe zeeslak (Glaucus ) (afb: Denis Riek)

Volgens mijn Bosatlas heeft de aarde zes continenten, maar er is inmiddels een zevende bijgekomen: Kunststoffia, de massa van kunststofafval die zich heeft opgehoopt ergens tussen Hawaii en Californië, zo groot als Frankrijk. Veel mensen zien die vervuiling is als grote schandvlek, maar sommige dieren doen er hun voordeel. Dat zagen onderzoekers van de universiteit van Georgetown al in 2019. Vorig jaar meldden ze dat de dieren die er zich thuis voelen zich vooral ophouden temidden van de polymere troep van mensen. Dat kan een probleem worden bij het opruimen. Lees verder