Zeezandwinning verwoestend voor zeeleven

beton

Zand wordt onder meer gebruikt voor de productie van beton

Jaarlijks wordt er zo’n zesmiljard ton zand uit de oceanen gebaggerd. Volgens het milieuprogramma van de VN (UNEP) is dat zowel slecht voor het zeeleven als voor de (menselijke) kustbewoners. Deze bedreiging komt nog eens bovenop de andere door de mens veroorzaakte bedreigingen zoals verzuring, opwarming en kunststofvervuiling. Ook het veertiende duurzame-ontwikkelingsdoel van de VN, de bescherming en het duurzame gebruik van de oceanen, lijkt steeds verder uit het zich te verdwijnen. Lees verder

Proef zeemijnbouw bij Japan pakt slecht uit voor zeeleven

Een proef met zeewinning van mineralen in de Stille Oceaan op 900 m diepte nabij Japan blijkt zeker een jaar nadat de winning was gestaakt nadelige invloed te hebben op het zeeleven ter plekke.  Tot dertien maanden na de proefwinning bleken er daar aanzienlijk minder vissen, garnalen en andere zeewezens voor te komen, zo constateerde de onderzoekers, ook (of erger nog) op aanpalend terrein waar sediment terecht was gekomen. Het mislukken van de besprekingen onder auspiciën van de zeebodemautoriteit ISA in Jamaica om tot afspraken te komen over de (diep)zeemijnbouw doen het ergste vrezen voor het behoud de kwetsbare natuur van de wereldzeeën. Lees verder

Bepaald zeeleven houdt huis in het ‘zevende continent’

Dieren die levende op/in het zevende continent

De (week)dieren die zich ophouden in Kunststoffia: a)(a) een
velella sp. (b) een blauw porpitakwal
(c) een Portugees oorlogsschip (Physalia) (d) paarse
janthina-slak (e) een blauwe zeeslak (Glaucus ) (afb: Denis Riek)

Volgens mijn Bosatlas heeft de aarde zes continenten, maar er is inmiddels een zevende bijgekomen: Kunststoffia, de massa van kunststofafval die zich heeft opgehoopt ergens tussen Hawaii en Californië, zo groot als Frankrijk. Veel mensen zien die vervuiling is als grote schandvlek, maar sommige dieren doen er hun voordeel. Dat zagen onderzoekers van de universiteit van Georgetown al in 2019. Vorig jaar meldden ze dat de dieren die er zich thuis voelen zich vooral ophouden temidden van de polymere troep van mensen. Dat kan een probleem worden bij het opruimen. Lees verder

Veel visgerei eindigt in de oceanen

Verlies visgerei

Verlies visgerei: netten (A), potten en vallen (B), vanglijnen (C), haken (D) (afb: Science/univ. van Tasmanië)

Zo’n 2% van het visgerei waarmee op de zeeën en oceanen wordt gevist eindig jaarlijks in het water en vormt daar een groot gevaar voor het zeeleven. Jaarlijks zou het naast talloze vangnetten gaan om, onder meer, 14 miljard vishaken en 740 000 km vanglijnen. Lees verder

Zeeleven oceanen bedreigd door verstikking

Zuurstoftekort oceanen door klimaatverandering

Oplopend zuurstoftekort in de tijd (tot 2100). In de grijze gebieden valt tot 2100 geen vermindering te verwachten (afb: Mattew Long)

Door de opwarming is de aarde de laatste decennia groener geworden, maar over het algemeen brengt die ons weinig goeds. Onderzoekers van, onder meer, het Amerikaanse centrum voor atmosfeeronderzoek in Boulder hebben becijferd dat door de opwarming de hoeveelheid zuurstof die er in oceanen oplost steeds verder zal dalen. De effecten daarvan zullen waarschijnlijk al in 2030 (maar ten laatste in 2040) duidelijk worden. Ook de oceaanbewoners kunnen niet zonder zuurstof en een zuurstoftekort in het zeewater zou leiden tot een massale sterfte van de zeedieren. Lees verder