Zeezandwinning verwoestend voor zeeleven

beton

Zand wordt onder meer gebruikt voor de productie van beton

Jaarlijks wordt er zo’n zesmiljard ton zand uit de oceanen gebaggerd. Volgens het milieuprogramma van de VN (UNEP) is dat zowel slecht voor het zeeleven als voor de (menselijke) kustbewoners. Deze bedreiging komt nog eens bovenop de andere door de mens veroorzaakte bedreigingen zoals verzuring, opwarming en kunststofvervuiling. Ook het veertiende duurzame-ontwikkelingsdoel van de VN, de bescherming en het duurzame gebruik van de oceanen, lijkt steeds verder uit het zich te verdwijnen. Lees verder

Zonnecellen die ook ‘oogsten’ als het donker wordt

Zonnecel geeft ook 's nachts licht

De zonnecel met de warmteomzetter (afb: Stanford)

Zonnecellen die ook nog stroom leveren als de zon onder is? Dat lijkt me sensationeel en het lijkt waar te zijn. Die nieuwe zonnecellen ‘oogsten’ namelijk ook uit de temperatuurverschillen tussen de cellen en hun omgeving. Lees verder

Zonnepanelen in de ruimte een goed idee?

X-37-B

De X-37B van Boeing (afb: Futura-Sciences)

Ingenieurs zijn mensen die het idee hebben dat ze praktisch zijn, maar ook dat (bijna) overal een (technische) oplossing voor bestaat. Het mooiste verhaal op dat punt vind ik nog steeds dat van de Amerikanen die een speciale pen hadden ontwikkeld voor in vliegtuigen op grote hoogte of in ruimtevaartuigen. De Russen gebruikten gewoon een potloodje. Al vaker is het idee geopperd om iets in de nabije ruimte de plaatsen om beter gebruik te maken van de energie van zonlicht (voor menselijk gebruik). De Amerikanen zijn nu weer bezig met zonne-panelen in de ruimte die energie in de vorm van microgolven naar de aarde versturen. Tja, waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan?
Lees verder

Ook gevels grote gebouwen goede plek voor zonnepanelen

zonnepaneelpotentiaal

Het potentiaal voor zonne-energie in een bepaalde bebouwde omgeving (groen weinig, oranje/rood veel opbrengst) (afb: IÖR)

Niet alleen daken zijn goede plekken voor zonnepanelen, maar ook gevels zijn daar geschikt voor. Daardoor zou het mogelijke paneeloppervlak meer dan verdubbelen, stellen onderzoekers in Duitsland. Lees verder

Zonnepanelen bij nieuwe huizen in Californië

Zonnepannen van Elon Musk

Zonnepannen van het bedrijf van Elon Musk, dat ook opslagsystemen aanbiedt

De Amerikaanse staat Californië zal vanaf 2020 zonnepanelen op  nieuwe huizen verplicht stellen. Het nieuw bouwvoorschrift is met algemene (vijf) stemmen door de energiecommissie van de staat goedgekeurd. De maatregel moet de broeikasgasuitstoot sterk terugdringen. Overigens moet de maatregel nog worden goedgekeurd door de bouwcommissie van de staat, maar die volgt meestal de aanbevelingen van de energiecommissie. Lees verder

In vijf minuten je eigen zonnepaneel opgezet

Doehetzelfzonnepaneel

Het paneel (afb: Supersola)

Het Nederlandse bedrijfje Supersola  heeft een ‘draagbaar’ zonnepaneel ontwikkeld dat in vijf minuten gebruiksklaar is. Het paneel zou 50Hz-wisselstroom met  het juiste voltage (230) leveren. Overmatige productie zou kunnen worden teruggeleverd via de stroommeter. Je sluit het paneel aan je eigen stroomvoorziening via het stopcontact of via de stroommeter. Lees verder

Zonnepanelen leveren energie en verminderen broeikasgasuitstoot

Mileu- en energiekosten van zonnepanelen

De kosten voor milieu en klimaat van zonnepanelen lijken inmiddels te zijn terugverdiend (afb: uit Nature-artikel)

Voorstanders van het fossiele regime willen nog wel eens zeggen dat al die duurzame energie draait op subsidie en, per saldo, slecht is voor klimaat en milieu. Het maken en bedrijven van energiebronnen als windmolens en zonnepanelen zouden tijdens hun dienstjaren al nooit de energie en de bij de productie ontstane broeikasgassen kunnen terugverdienen. Grappig is natuurlijk dat dat soort dingen nooit wordt gezegd van milieuverpestende producten als auto’s en batterijen, maar het zij zo. Nu zou een levenscyclusanalyse van zonne-energie hebben uitgewezen dat die mogelijk al sedert 2011 of ten laatste in 2018 de broeikasgasuitstoot vermindert en meer energie produceert dan het maken van de zonnepanelen in die veertig jaar heeft gekost Lees verder

Een zonnecel die tevens oplaadbare batterij is

lithiumzonnebatterij

Zo krijg je een beetje een idee hoe zo’n zonnebatterij er uit ziet. Rechts het deel waarop het zonlicht valt. Links de lithiumelektrode, in het midden de koolstofeletrode. Tussen de drie elektrodes het elektrolyt met jodide als elektronenvervoerder. (afb: OSU)

Is het een batterij, is het een zonnecel? Het is een grapje, natuurlijk, maar het is een batterij én een zonnecel die onderzoekers van de staatsuniversiteit van Ohio (OSU) hebben ontwikkeld. Dat is, als het allemaal klopt, een mooie uitvinding, want zonne-energie kan niet zonder energieopslag (ik ga dat hier niet meer uitleggen). De onderzoekers hebben er meteen maar een octrooi op aangevraagd. Lees verder

2013 rampjaar zonnesector Vlaanderen

zonnepanelenHet jaar 2013 was rampzalig voor de zonnepane-lensector. aldus Alex Polfliet, de voorzitter van PV-Vlaanderen, de sectorfederatie van zonnepanelen-leveranciers. Volgens voorlopige cijfers werden in het voorbije jaar 2681 zonnepanelen geplaatst, tegen rond 44 000 in 2012.
De daling is volgens Polfliet onder meer het gevolg van de herziening van het groenestroomcertificaat en de netvergoeding, die eind 2012 ingevoerd werd en pas eind november 2013 door het hof van beroep werd tegengehouden. Lees verder