Mensen krijgen een steeds groter hoofd (=hersens)

Grijze en witte stof

Grijze en witte stof in de hersens. Doorsnede van halswervel. 1, 2 en 3 vormen grijze stof, 4 tot en met 10 witte stof. 11, 12 en 13 zijn de spinale zenuwen  (afb: WikiMedia Commons)

Vergeleken met andere zoogdieren hebben mensen al abnormaal grote hersens, maar het lijkt er op dat het eind van de groei nog niet is bereikt. Uit vergelijking van de hersenomvang van mensen die in de jaren 20 van de vorige eeuw zijn geboren met die met een geboortedatum in de jaren 60 blijkt die met bijna 7% gegroeid. Mogelijk dat die grotere hersens ons enigszins beschermen tegen hersenziektes zoals Alzheimer. De (=mijn=as) vraag is of die toename mensen ook wat slimmer maakt. Lees verder

Hersens zouden kunnen krimpen door overmatig buikvet

vetkwab

Kleinere hersens?

Te veel vet om je middel  zou je hersens kunnen verschrompelen. Onderzoekers maten de gewichtsindex BMI en de middel-/heup-verhouding van proefpersonen. Deelnemers aan de proef die op beide punten het hoogst scoorden hadden het kleinste hersenvolume. Lees verder

Overgewicht leidt tot snellere veroudering hersens

Witte stof hersens neemt bij dikke mensen sneller af

De hoeveelheid witte stof in de hersens neemt af na de 40, bij dikke mensen sneller (afb: Neurobiology of aging)

Hersens van dikke mensen van middelbare leeftijd lijken zo’n tien jaar ouder dan van mensen met een gezond gewicht, zo stellen onderzoekers van de universiteit van Cambridge op basis van onderzoek bij, uiteindelijk, 473 volwassenen, van 20 jaar tot 87. Mensen met overgewicht hebben minder witte stof. Dikke vijftigers hadden de hersens van zestigers. Lees verder

Lek hersenbloedbarrière oorzaak Alzheimer?

Hersenbloedbarriére

De hersenbloedbarrière houdt vreemde indringers buiten de hersens, maar laat voedingsstoffen binnen (afb: Wiki Commons)

Onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Maastricht ontdekten dat patiënten in de eerste fase van de ziekte van Alzheimer lekken in de hersenbloedbarrière hebben. Dat resultaat lijkt aardig aan te sluiten bij een ander recent onderzoek, dat aannemelijk heeft gemaakt dat de bekende beta-amyloïdeplaques (kenmerkend voor de ziekte) het gevolg zijn van een afweerreactie in de hersens tegen microbiële indringers. Lees verder

Een atlas van het neurale snelwegnet

Neurale snelwegen

De neurale snelwegen in de hersens

Laten we het simpel houden. Hersens zijn al moeilijk zat. In je hersens zit wat in het Nederlands witte stof wordt genoemd (tegenover de grijze hersencellen). Die witte stof fungeert als neurale snelweg, de verbinding tussen de hersendelen. Onderzoekers van de universiteit van Zuid-Californië schijnen die neurale snelwegen in kaart te hebben gebracht. En kijk wat ze opvalt: niet alle hersendelen zijn even belangrijk. Tsss.  Lees verder