We worden steeds dikker

Dikke mannenHet lijkt tegenwoordig wel of iedereen constant bezig is met sport en beweging, maar dat is slechts schone schijn. Als we ons moeten verplaatsen pakken we de auto. De meeste sporters gaan ook met de auto naar de locatie om hun sport te beoefenen. Gevolg is dat we steeds dikker worden met als afschrikwekkend voorbeeld de VS. Daar is dik en ‘gewichtig’ de norm. Onderzoeksters aldaar hebben zich eens in de geschiedenis van de ‘gewichtigheid’ verdiept. Alarmerend schijnt daar de situatie in de ‘onderklasse’ te zijn, mensen met een lage opleiding. Lees verder

Overgewicht heeft effect op het epigenoom

Dikke mannenOvergewicht zou effect hebben op het epigenoom, zo zou zijn gebleken uit een onderzoek onder aanvoering van het Duitse Helmholtzcentrum in München. Het epigenoom is het patroon van actieve en niet actieve genen op het DNA. De onderzoekers zouden op minstens tweehonderd plaatsen op het genoom een veranderde genactiviteit hebben waargenomen bij mensen met overgewicht. Lees verder

Overgewicht leidt tot snellere veroudering hersens

Witte stof hersens neemt bij dikke mensen sneller af

De hoeveelheid witte stof in de hersens neemt af na de 40, bij dikke mensen sneller (afb: Neurobiology of aging)

Hersens van dikke mensen van middelbare leeftijd lijken zo’n tien jaar ouder dan van mensen met een gezond gewicht, zo stellen onderzoekers van de universiteit van Cambridge op basis van onderzoek bij, uiteindelijk, 473 volwassenen, van 20 jaar tot 87. Mensen met overgewicht hebben minder witte stof. Dikke vijftigers hadden de hersens van zestigers. Lees verder

Overgewicht eenvijfde door genen bepaald

Vet AmerikaansAl jaren roepen ze in Amerika, het verreweg dikste land van de wereld, dat vraatzucht geen karakterzwakte is maar een erfelijke ziekte. Met andere woorden: ze kunnen er niks aan doen. Als dat zo is dan is het lastig te verklaren dat er in het ene welvarende land veel minder vetzuchtigen zijn dan in het andere. Gedrag en dieet doen er wel degelijk toe, laat (weer eens) een recent onderzoek zien, maar voor een deel (zo’n 20%) zijn inderdaad de genen de schuld. Die genen veranderen de eetlust. Lees verder

Kanker vaak (?) veroorzaakt door ‘botte pech’

Longkankercellen

Longkankercellen

Dat iemand kanker krijgt is voor het merendeel (tweederde) van de kankertypen een kwestie van pech hebben en niet zo zeer van slechte leefgewoontes, beweren twee Amerikaanse onderzoekers. Ze onderzochten waarom sommige typen weefsels miljoenen malen vatbaarder zijn voor kanker dan andere. Dus mutaties en niet leefstijl zijn vaker de ‘schuld’. Kankercentra brengen daar tegen in dat een gezonde leefwijze altijd ‘oplevert’ als het om kanker gaat. De gewoonste en dodelijkste kankersoorten, zoals longkanker, worden wel degelijk sterk beïnvloed door leefgewoontes, stelt het Britse kankerinstituut.  Lees verder

Dikke mannen meer gevaarlijke bacillen in neus (heus)

Dikke mannenDikke mannen schijnen meer in potentie gevaarlijke bacteriën, zoals de Staphylococcus aureus, in neus en keel te hebben dan slankere, aantrekkelijker mannen. Dat schijnen  Poolse onderzoekers gevonden te hebben. Bij vrouwen was er geen verband tussen de aanwezigheid van die bacteriën en lichaamskernmerken. Lees verder

Aantal gevallen kanker stijgt wereldwijd sterk

Nieuwe kankergevallen in 2012

Het aantal nieuwe kankergevallen in 2012. Long- en borstkanker staan 1 en 2 (bron: IARC/Der Spiegel)

Volgens de jongste cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie WHO kregen in 2012 14 miljoen mensen de diagnose ‘kanker’ te horen. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren sterk zal stijgen. Voor een deel gaat het om vermijdbare gevallen. Vooral in de ontwikkelingslanden zou een betere beschikbaarheid van betaalbare en effectieve behandelingsmogelijkheden, veel kankerpatiënten het leven redden. In Nederland blijkt volgens gegevens van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het vorig jaar bij 101 500 mensen kanker ontdekt te zijn. In 2012 ging het om 100 800 gevallen. Toch verwacht het IKNL dat het aantal nieuwe gevallen, deels door de vergrijzing, de komende jaren met 3% per jaar zal toenemen.
Lees verder

Warme cv maakt je dik, misschien

Slim stokenHet blijft natuurlijk onderzoek. Je hebt een hypothese. Toetst die aan de hand van proeven en komt op basis van de uitkomsten daarvan tot een uitspraak, maar klopt die ook? Heb je niet iets over het hoofd gezien? Onderzoekers van het universitair medisch centrum van de universiteit van Maastricht kwamen op basis van hun waarnemingen tot de conclusie dat een te hoog afgestelde centrale verwarming leidt tot vetzucht. 19°C is ruim voldoende, vinden ze. De conclusies worden in twijfel getrokken. Misschien gaan mensen die het koud hebben wel meer eten! “Als je niet compenseert, dan verlies je gewicht, maar zo gebeurt het niet. Je wil een chocoladereep hebben”, zegt Michael Daly van de universiteit van Stirling. Lees verder