Getoonde rijkdom zou ongelijkheid vergroten

Opzichtige rijkdom?

Opzichtige rijkdom?

De ongelijkheid in de wereld tussen rijk en arm groeit, ook in het zichzelf als sociaal ziende Europa. Onderzoekers in Amerika hebben bekeken hoe die (groeiende) ongelijkheid uitwerkt op de onderlinge solidariteit en welk effect die heeft op de economie. Ze kwamen tot de opmerkelijke conclusie dat niet de ongelijkheid op zich bepalend is, maar veel meer de zichtbaarheid. Als rijkdom zichtbaar wordt, dan zou de kloof tussen rijk en arm vergroten en zou de gezamenlijke welstand van de maatschappij afnemen. Lees verder