Getoonde rijkdom zou ongelijkheid vergroten

Opzichtige rijkdom?

Opzichtige rijkdom?

De ongelijkheid in de wereld tussen rijk en arm groeit, ook in het zichzelf als sociaal ziende Europa. Onderzoekers in Amerika hebben bekeken hoe die (groeiende) ongelijkheid uitwerkt op de onderlinge solidariteit en welk effect die heeft op de economie. Ze kwamen tot de opmerkelijke conclusie dat niet de ongelijkheid op zich bepalend is, maar veel meer de zichtbaarheid. Als rijkdom zichtbaar wordt, dan zou de kloof tussen rijk en arm vergroten en zou de gezamenlijke welstand van de maatschappij afnemen. Lees verder

Rijst maakt socialer (denken onderzoekers)

Rijstbouw China

Rijstbouw is arbeidsintensief

De westerse cultuur zou individualistisch en analytisch zijn, de Aziatische meer op de gemeenschap gericht. Onderzoekers denken dat dat aan het voedsel ligt: rijst versus tarwe; de zogeheten rijsttheorie. Dat onderscheid zou al in China zijn waar te nemen: de ’tarwemensen’ in het noorden schijnen anders te denken dan de rijstmensen in het zuiden. Lees verder