Wanneer wordt fossiel verboden?

Olieraffinaderij

Energiebranche maakt zich nauwelijks druk om klimaat

Al ruim dertig jaar geleden wisten oliemaatschappijen dat fossiele brandstoffen het broeikaseffect versterken doordat bij verbranding het broeikasgas kooldioxide in grote hoeveelheden vrijkomt. Nog steeds doet de oliesector of zijn neus bloed en blijft onverdroten doorzoeken naar nieuwe olie- en gasvoorraden. Wordt het niet eens tijd om fossiele brandstoffen op de lijst verboden stof te zetten en de aanloop daar naar toe mogen de Shells, Exxons, BP’s en Soedi’s hun producten sieren met ontmoedigende teksten en plaatjes zoals bij het roken is gebeurd. Wat mij betreft mogen er dan ook goestingontmoedigende plaatjes op personenwagens worden geplakt. Lees verder

Luchtvervuiling en vitamine D risicofactoren voor dementie

Luchtvervuiling (fijn stof, stikstofoxiden) en verkeerOf je dement (kinds) wordt zou voor eenderde afhangen van je genen. Gewicht, beweging en de hartconditie zouden voor nog eens 20% risicofactoren voor dementie zijn. De rest (zo’n 50%) is onbekend. Onze omgeving speelt een rol, maar hoe? Tom Russ van de universiteit van Edeinburgh (Schotland) met medeonderzoekers onderzochten zestig onderzoeken en vonden dat luchtvervuiling een rol speelt. Ook gebrek aan vitamine D zou een duidelijke risicofactor zijn. Lees verder

“Parkinson weg te houden met koffie en roken”

Roken helpt tegen ParkinsonOoit hoorde ik een roker beweren dat zijn gewoonte gezond was. Die fungeerde als een soort antibioticum, dacht hij. Kul, natuurlijk. Later zou zijn gebleken dat een mild gebruik mensen beschermen tegen Alzheimer, maar dat is nooit bewezen. Nu beweert de  arts Chris van de Linden in een Vlaams tv-programma dat koffie en roken de kans om de ziekte van Parkinson te krijgen vermindert. “Mensen die Parkinson krijgen, hebben in principe in hun hele leven nooit gerookt.”  Lees verder

Rokers stemmen minder vaak

Karin Albright (univ. van Colorado)

Karin Albright (univ. van Colorado)

Mannen met haren op hun tenen kijken vaker tv. Zoiets lijkt de uitkomst van een onderzoek onder, om precies te zijn, 11 626 Amerikanen: rokers stemmen minder dan niet-rokers of althans hebben die neiging minder. Het is het eerste onderzoek naar een verband tussen gezondheidschadend gedrag en kiesgewoontes. Dat zal best. Hoe zit het met de fruiteters en die mannen met haren op hun tenen? Uit eerder Zweeds onderzoek zou zijn gekomen dat rokers de politiek meer wantrouwen dan niet-rokers. Lees verder

Mobiele bellers vaker stevige drinkers en rokers dan vaste

Mobiel bellenHet lijkt op nieuws uit de categorie maffe berichten: mensen zonder een vaste telefoonverbinding zijn vaker stevige innemers en rokers dan mensen met. Dat zou een onderzoek van het Amerikaanse instituut voor ziektebeheersing CDC hebben uitgewezen. De resultaten vormen een onderdeel van een nationaal gezondheidsonderzoek van het CDC. Mobiele bellers zijn minder geneigd mee te doen aan (telefonisch) bevolkingsonderzoek en daar moeten onderzoekers rekening mee houden. Lees verder

Rookverbod heeft snel positief effect

Binnen het jaar nadat een rookverbod van kracht is geworden, gaat het aantal vroeggeboorten en ziekenhuis-opnames voor kinderastma met 10% omlaag.  Een rookverbod heeft duidelijk effect op kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van, onder meer, Bianca Cox van de Universiteit Hasselt en Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt en de KU Leuven. De onderzoekers combineerden gegevens samen van 2,5 miljoen geboorten en een kwart miljoen kinderen met astmatische problemen van elf onderzoeken van de jongste vijf jaar in Europa en de VS. Lees verder

Aantal gevallen kanker stijgt wereldwijd sterk

Nieuwe kankergevallen in 2012

Het aantal nieuwe kankergevallen in 2012. Long- en borstkanker staan 1 en 2 (bron: IARC/Der Spiegel)

Volgens de jongste cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie WHO kregen in 2012 14 miljoen mensen de diagnose ‘kanker’ te horen. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren sterk zal stijgen. Voor een deel gaat het om vermijdbare gevallen. Vooral in de ontwikkelingslanden zou een betere beschikbaarheid van betaalbare en effectieve behandelingsmogelijkheden, veel kankerpatiënten het leven redden. In Nederland blijkt volgens gegevens van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het vorig jaar bij 101 500 mensen kanker ontdekt te zijn. In 2012 ging het om 100 800 gevallen. Toch verwacht het IKNL dat het aantal nieuwe gevallen, deels door de vergrijzing, de komende jaren met 3% per jaar zal toenemen.
Lees verder

Veel café’s verdwenen door rookverbod

Rookverbod doet in twee jaar tijd 3000 cafés verdwijnen
3000 café’s verdwenen in twee jaar rookverbod (foto De Standaard)

Sinds op 1 juli 2011 in België het rookverbod in de horeca van kracht werd, zijn er daar per saldo ruim 3000 cafés verdwenen. Dat schrijft de Waalse krant La Dernière Heure woensdag op basis van cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).   Het aantal stopzettingen en faillissementen steeg in die twee jaar met 34% (Brussel zelfs 40%). De animo om een café te beginnen daalde sterk: 22% minder starters. Uiteraard spelen ook andere zaken mee bij de malaise in de Belgische horeca, maar volgens de NSZ is het rookverbod de voornaamste oorzaak voor de achteruitgang.

Bron: De Standaard

Stilzitten dodelijker dan tabak

Inactiviteit is dodelijk Volgens de ICCR, een onderzoekgroep die zich bezig houdt met het onderzoek van cardiometabole risico’s gelieerd aan de Canadese universiteit van Laval, is gebrek aan beweging een per saldo, net iets, grotere doodsoorzaak dan roken. Wereldwijd zouden er volgens de ICCR jaarlijks 5,1 miljoen mensen overlijden aan roken tegen 5,3 miljoen aan fysieke inactiviteit. Roken is op zich een groter gezondheidsrisico dan inactiviteit (zie grafiek), maar er hebben steeds meer mensen een gebrek aan beweging doordat ze steeds vaker een zittend bestaan hebben; zeker in de ontwikkelde landen, maar in toenemende mate ook in de andere landen. Volgens die studie zit 35% van de wereldbevolking (bijna) alleen maar op zijn/haar kont. Het zittende leven in combinatie met calorierijk voedsel leidt tot een hoop narigheid: suikerziekte, vetzucht en allerlei hart- en vaatziektes.
Het verhaal van de ICCR wordt ondersteund door, onder veel meer, een onderzoek van de Chinese onderzoekers Chi Pang Wen en Xifeng Wu dat eind vorig jaar is gepubliceerd in de Lancet. De Australische onderzoekster Alexandra King stelt, op basis van weer ander onderzoek, dat immobiliteit ook de kans op borst- en darmkanker zou vergroten.
De remedie is vrij simpel: beweeg. Ga op de fiets of te voet naar je werk, stap een halte te laat of te vroeg uit, neem de trap en niet de lift, sport regelmatig.

Bron: futura-science

Autorijden slecht voor je gezondheid

Wereldwijd gebruikt bijna de helft van alle mannen tabak en zo’n 10% van de vrouwen. Een slechte gewoonte, zo staat te lezen in het jongste rookoverzicht (GATS) van professor Giovino van de universiteit van Buffalo, waar overheden veel te weinig aan doen om die terug te dringen. Jaarlijks overlijden er zo’n zes miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Daarbij gaat het vooral om roken.
Ik ga niet beweren dat roken goed voor je is, maar wat mij steeds weer opvalt met welk fanatisme roken (zeker in de westerse wereld) wordt bestreden, terwijl de auto ongemoeid blijft. Terwijl diezelfde auto jaarlijks verantwoordelijk is voor zo’n 1,2 miljoen doden (dan praten we niet over het aantal voor het leven verminkten of de mensen die door autoinactiviteit allerlei hart- en vaatziekten krijgen als gevolg van door bewegingsloosheid opgebouwde vetlagen). In 2020 zal dat aantal het dubbele zijn, aldus de Britse commissie voor Mondiale Verkeersveiligheid. Ook wordt er opmerkelijk luchtig gedaan over het aantal doden door drankmisbruik. De roker is in de westerse wereld een paria geworden, speelbal van zijn zwakte, maar een drinker is stoer en voor de auto moet nog steeds alles wijken. Geen politicus die zijn vingers brandt aan de inperking van het de autoverslaving. Jaarlijks eist die heilige koe zijn tol, maar blijft de heilige status onaangetast. Nogmaals: roken is niet goed voor je gezondheid, maar autorijden komt in de buurt. Zou het ooit nog eens zo ver komen dat al dat onnutte auto-asfalt wordt omgeploegd en dat verslaafden alleen nog onder streng toezicht hun rondjes mogen draaien op een achterafcircuitje in Drente? Ik hoop het van harte en de bevolkingsgezondheid zal met sprongen stijgen. Obama rookt