Dementie zou met 40% kunnen worden teruggedrongen

Engels ontbijt

Engels ontbijt goed voor dementie en suikerziekte?

Volgens een onderzoek uitgevoerd in een project van het wetenschappelijkve tijdschrift the Lancet zou ten minste 40% van het aantal gevallen van dementie kunnen worden vermeden of uitgesteld door rekening te houden met twaalf risicofactoren. Dat zijn er drie meer dan de vorige aanbeveling van onderzoekers.
Lees verder

Luchtvervuiling dodelijker dan roken of oorlog

Luchtvervuiling (fijn stof, stikstofoxiden) en verkeerSlechte lucht in steden bekort het leven van stedelingen met gemiddeld bijna drie jaar, zo blijkt uit onderzoek van het Max Planckinstituut voor scheikunde en de Johannes Gutenberguniversiteit in Mainz. Luchtvervuiling doodt wereldwijd gezien meer mensen dan infectieziektes, roken of oorlogen. Vooral oudere mensen zijn daarbij het slachtoffer. Lees verder

Kanker loert overal

KankerverwekkersHet was een heel gedoe dat verhaal van de wereldgezondheidsorganisatie dat vleeswaren en rood vlees als (mogelijk) kankerverwekkend bestempelde. De Britse krant the Guardian gaf vervolgens een lijstje van 116-dingen-waar-je-kanker-van-kan-krijgen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen (dan moet je zelf maar kijken), maar ik loop even de lijst door. De lijst komt van het internationaal bureau voor kankeronderzoek.Op nummer 1 staat roken. Nummer 2 bruiningsapparaten (zonnebedden e.d.) en nr 3 de aluminiumproductie. Ik loop even de lijst langs en kom toch heel wat onverwachte kankerverwekkers tegen. Zo staat op de zesde plaats schoenen maken en repareren en een plaats lager schoorsteenvegen. Schilderen is gevaarlijk en ook alcohol drinken, als het om kanker gaat. Ook tabak kauwen lijkt niet erg gezond. Vleeswaren staat op nummer 39 (nieuw binnengekomen). Opmerkelijk is dat ook het kankermiddel tamoxifen op de lijst staat evenals anticonceptiepillen en ciclosporine, dat is bedoeld om afweerreacties te onderdrukken bij mensen met een donororgaan. Zonnestraling is kankerverwekkend, maar ook zand (siliciumoxide). Als je die lijst leest is het bijna een godswonder dat je geen kanker krijgt. Rood vlees staat er nog niet op. Daarbij gaat het om een verdenking.

Bron: the Guardian

Legale drugs kosten Frankrijk veel meer dan illegale

DrankmisbruikTabak kost de Franse samenleving jaarlijks € 120 miljard, even veel als alcohol. Daarbij vergeleken zijn de kosten van illegale narcotica bescheiden: € 8 miljard. Dat staat in een rapport van het Franse observatorium voor narcotica en verslaving OFDT. Bij de berekening is rekening gehouden met het verlies aan levens, aan productie en aan kwaliteit van het leven, als ook de kosten voor de zorg en preventie. Ook de opbrengsten in de vorm van accijnsen zijn meegenomen. Voor de berekeningen zijn gegevens uit 2010 gebruikt. Lees verder

Kanker vaak (?) veroorzaakt door ‘botte pech’

Longkankercellen

Longkankercellen

Dat iemand kanker krijgt is voor het merendeel (tweederde) van de kankertypen een kwestie van pech hebben en niet zo zeer van slechte leefgewoontes, beweren twee Amerikaanse onderzoekers. Ze onderzochten waarom sommige typen weefsels miljoenen malen vatbaarder zijn voor kanker dan andere. Dus mutaties en niet leefstijl zijn vaker de ‘schuld’. Kankercentra brengen daar tegen in dat een gezonde leefwijze altijd ‘oplevert’ als het om kanker gaat. De gewoonste en dodelijkste kankersoorten, zoals longkanker, worden wel degelijk sterk beïnvloed door leefgewoontes, stelt het Britse kankerinstituut.  Lees verder

Mannen kwetsbaarder voor kanker

Het Y-chromosoom

Het Y-chromosoom

Het klinkt als een vreemd verhaal. Roken zou er schuld aan hebben dat het Y-chromosoom, dat (nagenoeg) alleen mannen hebben, uit bloedcellen verdwijnt, het chromosoom dat een grote rol zou spelen in de bescherming tegen kanker elders in het lichaam (dus niet per se longkanker). Het schijnt daarom dat rokende mannen anderhalf tot twee keer vaker kanker krijgen dan rokende vrouwen. Op dat moment vraag ik me natuurlijk af waar bij vrouwen de bescherming tegen kanker huist, maar goed. Lees verder

Mobiele bellers vaker stevige drinkers en rokers dan vaste

Mobiel bellenHet lijkt op nieuws uit de categorie maffe berichten: mensen zonder een vaste telefoonverbinding zijn vaker stevige innemers en rokers dan mensen met. Dat zou een onderzoek van het Amerikaanse instituut voor ziektebeheersing CDC hebben uitgewezen. De resultaten vormen een onderdeel van een nationaal gezondheidsonderzoek van het CDC. Mobiele bellers zijn minder geneigd mee te doen aan (telefonisch) bevolkingsonderzoek en daar moeten onderzoekers rekening mee houden. Lees verder

Opzienbarend: Gezond levende mensen leven langer

Ongezond levenAch ja, af toe trap je een open deur nog eens verder open. Gezond leven is een langer leven, ‘ontdekten’ onderzoekers van de universiteit van Zürich (Zwitserland). Dan hebben we het vooral over roken, ongezond eten, onbeweeglijkheid en alcoholgebruik. Wisten we dat niet al lang? Het schijnt dat onderzoeker Brian Martin en zijn medewerkers voor het eerst de zaken in cijfers hebben vastgelegd. Een gast die rookt, ongezond eet, drinkt en weinig lichamelijke beweging heeft, heeft een 2,5 keer zo hoge kans om rap dood te gaan (mortaliteitsrisico), dan iemand die gezond leeft, heet het. Daar heb ik even moeite mee, want uiteindelijk gaat iedereen dood. Wat handiger geformuleerd lijkt het er op dat een gezonde levenswijze je tien jaar langer laat leven. Lees verder

Voorliefde voor risico’s in hersens ‘afleesbaar’

HersendelenBepaalde handelingen en gedragingen bergen risico’s in zich en ondanks dat we ons daarvan bewust zijn kiezen we toch voor de riskantste voortzetting. Of we tot de durfallen of de voorzichtige types behoren lijkt op basis van de activiteit van een deel van de hersens voorspelbaar, zo hebben onderzoekers van universiteit van Texas aannemelijk gemaakt. De onderzoekers konden in 72% van de gevallen juist voorspellen of de persoon in kwestie tot de durfallen of de voorzichtigen behoorde. Lees verder

Autorijden slecht voor je gezondheid

Wereldwijd gebruikt bijna de helft van alle mannen tabak en zo’n 10% van de vrouwen. Een slechte gewoonte, zo staat te lezen in het jongste rookoverzicht (GATS) van professor Giovino van de universiteit van Buffalo, waar overheden veel te weinig aan doen om die terug te dringen. Jaarlijks overlijden er zo’n zes miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Daarbij gaat het vooral om roken.
Ik ga niet beweren dat roken goed voor je is, maar wat mij steeds weer opvalt met welk fanatisme roken (zeker in de westerse wereld) wordt bestreden, terwijl de auto ongemoeid blijft. Terwijl diezelfde auto jaarlijks verantwoordelijk is voor zo’n 1,2 miljoen doden (dan praten we niet over het aantal voor het leven verminkten of de mensen die door autoinactiviteit allerlei hart- en vaatziekten krijgen als gevolg van door bewegingsloosheid opgebouwde vetlagen). In 2020 zal dat aantal het dubbele zijn, aldus de Britse commissie voor Mondiale Verkeersveiligheid. Ook wordt er opmerkelijk luchtig gedaan over het aantal doden door drankmisbruik. De roker is in de westerse wereld een paria geworden, speelbal van zijn zwakte, maar een drinker is stoer en voor de auto moet nog steeds alles wijken. Geen politicus die zijn vingers brandt aan de inperking van het de autoverslaving. Jaarlijks eist die heilige koe zijn tol, maar blijft de heilige status onaangetast. Nogmaals: roken is niet goed voor je gezondheid, maar autorijden komt in de buurt. Zou het ooit nog eens zo ver komen dat al dat onnutte auto-asfalt wordt omgeploegd en dat verslaafden alleen nog onder streng toezicht hun rondjes mogen draaien op een achterafcircuitje in Drente? Ik hoop het van harte en de bevolkingsgezondheid zal met sprongen stijgen. Obama rookt