Stier (b)lijkt geprogrammeerd om veel zoons te krijgen

Herfordstier

Herfordstier: …vrijwel alleen maar herhalingen… (afb: WikiMedia Commons)

Zonder dat daar al te veel ruchtbaarheid aan gegeven wordt worden van planten, dieren en micro-organismen hun genoom uitgelezen. Dat gebeurde dus ook met het Y-chromosoom, dat alleen mannelijke exemplaren hebben, van een stier van het Herefordras. Daar schijnen die onderzoekers tien jaar over gedaan te hebben. Daaruit blijkt dat dat chromosoom tientallen kopieën van dezelfde genen bevat die het geslacht van de nakomeling bepalen. Daardoor zouden er onevenredig veel stiertjes worden geboren, maar het X-chromosoom

van de vrouwtjes, de koeien dus, heeft tegenmaatregelen genomen. Een genetische wapenwedloop. Lees verder

Vader reageerbuiskind lijkt (oud)oom

babyhandjeIn de VS is vorig jaar een kind geboren na een reageerbuisbevruchting die niet het kind van de vader lijkt te zijn, doordat het slechts 10% van het erfgoed van hem had, Dat komt ongeveer overeen met de genetische ‘gelijkenis’ tussen achterneef en oudoom. Deskundige Barry Starr van de Stanford-universiteit werd te hulp geroepen om de vreemde feiten te verklaren. Het bleek dat er geen vergissing of verwisseling in het spel was maar een fenomeen dat de verdwenen tweeling wordt genoemd: een zwangerschap die begint met twee bevruchte eitjes waarvan de een vroegtijdig ‘sterft’ en de genen overdraagt aan de of misschien moet je zeggen samensmelt met de nog levende vrucht.  De vader bleek zo’n, wat heet, chimeer. Die verdwenen tweeling was, genetisch gezien, de echte ‘vader’.
Lees verder

Mannen kwetsbaarder voor kanker

Het Y-chromosoom

Het Y-chromosoom

Het klinkt als een vreemd verhaal. Roken zou er schuld aan hebben dat het Y-chromosoom, dat (nagenoeg) alleen mannen hebben, uit bloedcellen verdwijnt, het chromosoom dat een grote rol zou spelen in de bescherming tegen kanker elders in het lichaam (dus niet per se longkanker). Het schijnt daarom dat rokende mannen anderhalf tot twee keer vaker kanker krijgen dan rokende vrouwen. Op dat moment vraag ik me natuurlijk af waar bij vrouwen de bescherming tegen kanker huist, maar goed. Lees verder

Richard III was geen koningskind

Richard III

Richard III, een portret van een onbekende schilder dat na de dood van de Engelse koning is gemaakt (16de eeuw).

Archeologie is meestal saai (vind ik), maar soms werkelijk (ont)spannend. In september 2012 werden bij werkzaamheden aan een parkeerplaats in Leicester de botten gevonden, van wat later bleek Richard de derde te zijn, de Engelse koning die in de strijd het loodje legde. DNA-onderzoek laat zien dat hij of een of meer van zijn voorvaderen koekoekskinderen waren.  Zelf had hij geen nageslacht. In de (voor)vaderlijke lijn was er geen genetische overeenkomst te vinden met nu nog levende nakomelingen van het geslacht Plantagenet.
Lees verder