Mensen krijgen een steeds groter hoofd (=hersens)

Grijze en witte stof

Grijze en witte stof in de hersens. Doorsnede van halswervel. 1, 2 en 3 vormen grijze stof, 4 tot en met 10 witte stof. 11, 12 en 13 zijn de spinale zenuwen  (afb: WikiMedia Commons)

Vergeleken met andere zoogdieren hebben mensen al abnormaal grote hersens, maar het lijkt er op dat het eind van de groei nog niet is bereikt. Uit vergelijking van de hersenomvang van mensen die in de jaren 20 van de vorige eeuw zijn geboren met die met een geboortedatum in de jaren 60 blijkt die met bijna 7% gegroeid. Mogelijk dat die grotere hersens ons enigszins beschermen tegen hersenziektes zoals Alzheimer. De (=mijn=as) vraag is of die toename mensen ook wat slimmer maakt. Lees verder

Met internet voelen we ons slimmer

Internet als mobiele kennisbronHet vervelende met discussies heden ten dage is dat mensen feiten ter plekke op gaan zoeken. Geen losse eindjes meer. Parate kennis, waar is die goed voor? Die opzoekmogelijkheden geven mensen het idee dat ze slimmer zijn dan de werkelijkheid toestaat, concluderen onderzoekers van de Yale-universiteit. Lees verder

Tweetaligheid maakt niet slimmer

Hersens

Tweetaligheid maakt mensen niet slimmer

Je hebt orders en tegenorders, onderzoeksresultaten en onderzoeksresultaten. Anderhalf jaar geleden meldde Brian Gold van de universiteit van Kentucky dat tweetaligheid de geest scherpt, maar nu meldt Vera Kempe van de mij onbekende Abertay-universiteit (Schotland) dat tweetaligheid mensen niet slimmer maakt. Waarom zou dat ook? Lees verder

Het is ‘bewezen’: we worden steeds ‘dommer’!

Iq-testsIn de vorige eeuw zijn we slimmer geworden, maar die evolutie keert om. De jongste decennia worden we almaar dommer, schrijft het Britse populair-wetenschappelijke blad New Scientist. Het blad baseert zich daarbij op iq-test-onderzoek in verschillende landen. In 2110 zou het wereldgemiddelde met acht punten zijn gedaald. Een conclusie die met een grote korrel zout moet worden genomen (als het niet al regelrechte onzin is).
Lees verder

Kraaiachtigen net zo slim als 8-, 9-jarigen

Communicerende vaten ?

Ook voor de slimme kraai Kitty was deze opgave met al of niet communicerende vaten te lastig (foto: Plos)

Kraaiachtigen zijn slimme beesten. Zo bleken bepaalde ravensoorten in staat een lekker hapje te bereiken dat in een buis dreef, maar onbereikbaar was voor hun snavel, door steentjes in het water te gooien. Onderzoekers van de universiteit van Auckland (Nieuw-Zeeland) hebben samen met Corina Logan van de universiteit van Californië Santa Barbara  wat subtielere proeven gedaan om te zien hoe kraaiachtigen die problemen zouden oplossen. Een proef met communicerende vaten en kleurtjes ging de meeste kraaiachtigen te ver. Toch kwalificeerden de onderzoekers de intelligentie van de proefdieren op het niveau van 7- tot 10-jarige kinderen. Lees verder