Hoe worden depressieve zuipers de gelukkigste mensen op aarde?

Geluksrapport

Gelukkig? (afb: geluksrapport)

Ik lees in der Spiegel dat Finland wederom het gelukkigste land of, beter gezegd, het land met de meeste gelukkige mensen is geworden. Dat is toch bijster vreemd aangezien Finnen toch stevige drinkers zijn en mij(=as) bijstaat dat Finnen met Hongaren hoog scoorden op de ranglijst van zelfmoorden. Hoe worden die droefgeestige zuipers de gelukkigste mensen op aarde? Dat vertellen dit soort onderzoeken nooit. Lees verder

Leg ki aan (energie)banden

Sam Altman

Sam Altman van OpenAI:…nog meer… (afb: WikiMedia Commons)

Het lijkt tegenwoordig wel of de duvel en zijn ouwemoer kunstmatige intelligentie gebruikt. Al vaker is gesteld dat ki gigantische hoeveelheden energie maar ook water gebruikt in het leerproces. John Naughton stelt in het Britse dagblad the Guardian dat daar snel paal perk aan gesteld moet worden om problemen met de energie- en drinkwatervoorziening te voorkomen.
Lees verder

Groenlands bedrijf verkoopt ijs aan bars in VAE

Blokjes gletsjerijs voor je borrel uit Groenland

Blokjes gletsjerijs voor je borrel uit Groenland (afb: Artic Ice op Facebook)

Groenland heeft ijs en de bewoners van de Verenigde Arabische Emiraten hebben het warm (en dorst). Waarom zouden de Groenlanders dat ijs niet naar de bars in de VAE uitvoeren? Dan kun je tenminste nog wat verdienen aan het ijs dat anders toch ook wel smelt (zal de gedachte zijn geweest). De bediende bars kunnen pochen op zuiver ijs van ‘groen water’. Proost! Hoe decadent kunnen we het hebben?
Lees verder

Darren lijken allesbehalve flierefluiters

Bijenvolgsysteem BeesBook

Het bijenvolgsysteem BeesBook

Mannetjesbijen, darren, zijn altijd voorgesteld als lui. Ze laten zich het door de werksters aangevoerde eten goed smaken in ruil voor hun seksuele diensten. Ronddarren heeft de betekenis van totaal zonder doel of daad in de rondte lopen, maar het beeld zou niet kloppen, stellen onderzoeksters van de universiteit van Konstanz en van het Max Planckinstituut voor diergedrag. Lees verder

Landbouw kan meer opbrengen en koolstof vastleggen op de juiste plaats

Natuur vs landbouw

Protesten tegen de houtkap in Indonesië waar veel regenwoud teloor gaat ten behoeve van de landbouw (afb: Greenpeace)

De groeiende wereldbevolking vereist een steeds hoger opbrengst van de landbouw, maar daarmee lopen we (=de mens) aan tegen de grenzen van het natuurlijk herstelvermogen van de aarde. Uitbreiding van de landbouw gaat ten koste van de leefbaarheid van deze planeet. Deel van het probleem is dat voedingsgewassen en -producten zelden op de juiste plaats op aarde worden geteeld, met grote gevolgen voor de natuur, voor de watervoorziening en het klimaat. Onderzoeksters in Duitsland hebben eens uitgezocht als de voedingsgewassen nu eens geproduceerd werden op de juiste (efficiëntste) plaatsen. Dan gaat de productie met ruim 80% omhoog, wordt er wat meer koolstof vastgelegd en bezuinigd op het watergebruik door de landbouw, rekende het gebruikte vegetatiemodel uit. Lees verder

Magneetveld rond planeet van YZ Ceti ontdekt

Aardmagneetveld

Het aardmagneetveld vervormt door de kracht van de zonnewinden (afb: WikiMedia Commons)

YZ Ceti b is een planeet op zo’n twaalf lichtjaren van de zon/aarde verwijderd zou mogelijk een beschermend magneetveld hebben. Zo’n beschermend magneetveld en het hebben van een atmosfeer op een planeet zijn cruciale voorwaarden voor het bestaan van leven op een planeet. Lees verder

Lucht overal in de wereld bovennormaal vervuild

Autoverkeer

Het verkeer is een belangrijke bron van fijnstof (afb: arno schrauwers)

Fijnstof kan dodelijk zijn. Onderzoekers hebben met een combinatie van methoden voor het eerst de fijnstofbelasting in de wereld in kaart gebracht. Slechts op een schamele 0,18% van het landoppervlak en voor 0,0001% van de wereldbevolking ligt de fijnstofconcentratie in de atmosfeer onder de door de wereldgezondheidsorganisatie (WGO) gestelde grenswaarden. In Noord-Amerika en Europa  is die concentratie tussen 2000 en 2019 gedaald, elders in de wereld is die toegenomen. Lees verder

De dreigende begrafenis van een blog

De begrafenis van een blog?

Dit blog balanceert op het wankele touw van de auteursrechten. Wanneer is iets een citaat en wanneer is het rechtstreekse overname, waarmee je de auteursrechten schendt? Met plaatjes lijkt dat redelijk duidelijk, maar is dat ook zo? Zijn foto’s/afbeeldingen bij persberichten ook rechtenvrij? Ik probeer de auteursrechten te respecteren (want ooit zelfstandig wetenschapsjournalist geweest), maar hoe kan ik zeker weten dat je ongestraft (rechtenvrij) een plaatje/foto mag overnemen? Veel foto’s op internet zijn niet van die informatie voorzien. Ik neem geen foto’s mee die in krantenartikelen staan (hoop ik), bijvoorbeeld, maar er kan wel eens een foto door de mazen van mijn web glippen.

Je kunt natuurlijk aan de veilige kant blijven door alleen maar rechtenvrije plaatjes van de Wikipedia te plaatsen of eigen foto’s. Hoe dan ook, ik ben weer eens belaagd door een auteurrechtenjager (de Visual Rights Group, afd België namens rechtenhouder Alamy) die voor plaatsing van een wat onbenullige Facebookfoto ruimt 400 euro eist. Voorlopig heb ik al mijn plaatjes maar uitgezet, zodat het blog er een beetje kaal uitziet.
Deze blogs zijn voor mij liefdewerk/oudpapier. Ik verdien er geen moer mee en hoop er misschien wat mensen mee van dienst te zijn. Dik 400 euro voor een plaatje wordt me wat te begrotelijk. Dat zou wel eens het einde van deze blogs kunnen betekenen.

arno schrauwers

Kunstmatig ‘slimme’ Gato is wat breder inzetbaar

Gato, brede ki DeepMindEr wordt nogal hoog opgekeken tegen wat kunstmatige intelligentie (ki) genoemd wordt. Er zitten heel wat duistere en nadelige kanten aan die ‘geweldige’ technologie: die vreet energie, hoe een ki-systeem tot zijn conclusies komt is meestal duister en de ‘intelligentie’ beperkt zich vrijwel altijd tot een zeer nauw terrein (schaken, bijvoorbeeld). Nu schijnt de kunstmatig ‘slimme’ Gato maar liefst zeshonderd taken aan te kunnen en slaat hijzij zelfs deskundigen. Pffff, het mag wat, maar hoeveel energie gebruikt zijhji daarvoor en hoe transparant is ‘m’r. Lees verder

Man met varkenshart na twee maanden overleden

donorhart

Een donorhart

Begin januari kreeg een 57-jarige man in de VS  een, genetisch aangepast, varkenshart. Dat zou voor het eerst zijn geweest. Nu is de patiënt gestorven, zo deelde het academische ziekenhuis van de universiteit van Maryland mee. Er zou geen duidelijk oorzaak zijn gevonden, maar dat onderzoek gaat verder. Toch schijnt de transplantatie te worden gezien als een succes. Lees verder