Is Alzheimer gevolg van een virusontsteking?

KoortslipZo’n dertig onderzoekers hebben in het vakblad van onderzoekers voor de ziekte van Alzheimer (de belangrijkste vorm van dementie) het vermoeden uitgesproken dat er een verband bestaat tussen het herpesvirus (HSV1) en de hersenziekte. Dat zou eens serieus moeten worden onderzocht, vinden zij. Zo’n tweederde van de mensen onder de 50 is besmet met dit herpesvirus, dat af en toe de kop opsteekt met een koortslip.
Misschien is de ziekte van Alzheimer het gevolg van een ontsteking. Het is een gedachte en die zou moeten worden onderzocht op zijn houdbaarheid. Volgens het dertigtal is die mogelijkheid lang verontachtzaamd. Het idee is mede opgekomen doordat, onder meer, de Franse onderzoeker Luc Letenneur tijdens zijn onderzoek aanliep tegen het feit dat Alzheimerpatiënten vaak seropositief waren in verband met het herpesvirus HSV1 (er zijn meer herpesvirussen). Dat is niet zo vreemd omdat volgens de wereldgezondheidsorganisatie meer dan tweederde van de wereldbevolking onder de 50 is besmet met dat virus.

De eerste waarnemingen van het herpesvirus in de hersens van patiënten dateren van zo’n dertig jaar geleden. Het virus zou zich daar in het centrale zenuwstelsel kunnen nestelen en de geestelijke achteruitgang kunnen veroorzaken. Het zou daar het limbische stelsel kunnen aanvallen, een deel van de hersens dat een rol speelt bij emoties, maar ook bij herinneringen. Dat het virus in de hersens actief is betekent nog niet dat het ook de oorzaak van Alzheimer of welke hersenziekte dan ook is. Het zou zelfs mogelijk zijn dat Alzheimer het, meestal, slapende virus wekt.
In hun artikel sommen de onderzoekers enkele onderzoeksresultaten op die doen vermoeden dat Alzheimer iets met ontstekingen te maken heeft. Zo zijn virussen en andere micro-organismen aanwezig in de hersens van de meeste oudere mensen. Die zijn daar vaak niet actief, maar kunnen dat wel worden. Dan is er die ‘coïncidentie’ van Alzheimer en HSV1. Alzheimer zou ook overdraagbaar zijn, zo zou zijn gebleken na transplantaties van (hard) hersenvlies.
Hersenontstekingen zoals die veroorzaakt door het herpesvirus zouden een ziektebeeld hebben dat lijkt op Alzheimer. Ook de dementie die het gevolg is van syfillis, veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum, heeft trekken van Alzheimer. Ook zouden na HSV1-infecties bij muizen en in celkweken de typische eiwitklonteringen van Alzheimer zijn waargenomen. Er is al een verband gelegd tussen het herpesvirus en een voorlopermolecuul van beta-amyloïde.
Slechtere reukzin wordt als een voorteken van de ziekte gezien. Dat zou kunnen komen doordat de reukzenuwen in de hersens worden aangetast door HSV1, maar ook door andere virussen of de bacterie Chlamydia pneumoniae.

Kortom: virus- en bacterie-infecties zouden het zenuwstelsel kunnen aantasten. De vorming van de eiwitklonteringen zou dan een verdedigingsmechanisme zijn, veronderstellen de onderzoekers. Tegen Alzheimer is, ondanks veel onderzoek, nog steeds weinig kruid gewassen en ja, misschien zitten ‘we’ op een verkeerd spoor.

Bron: Futura-Sciences

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.