Licht kan water efficiënter verdampen dan warmte

Ontziltingsinstallatie

Een ontziltingsinstallatie (afb: WikiMedia Commons)

Onder bepaalde omstandigheden zou licht water verdampen zonder dat daar extra warmte aan te pas komt. Op zich lijkt mij (=leek as) dat niet zo verwonderlijk, want licht is een vorm van energie, maar ik (=as) geef toe dat het vreemd klinkt. Lees verder

Licht maakt stroomgeleider isolerend (?)

Lab

Lab van Fausti (afb: univ. v. Triëst)

Onderzoekers uit Duitsland, Slovenië en Italië hebben aangetoond dat een stroomgeleidend materiaal, tantaalsulfide, onder invloed van licht zich ontpopt als isolator. Dat proces is omkeerbaar. Dat biedt mogelijkheden op tal van terreinen zoals energieopslag en kwantumrekenen, stelt het persbericht. Lees verder

Supergeleiderdeskundige Rangas Dias in zwaar weer

Ranga Dias

Ranga Dias (afb: universiteit van Rochester)

Ranga Dias heeft vrij recent in een paar artikelen gemeld dat hij met collega’s materialen heeft gevonden die bij kamertemperatuur supergeleidend zijn. Nou waren dat niet heel praktische vindingen aangezien de hoeveelheden minimaal waren en de druk nogal hoog moest zijn. Die artikelen oogstten een hoop kritiek en het imago van de onderzoeker raakte nogal besmeurd. Nu lijkt het befaamde Physical Review Letters een artikel mede van Dias te hebben teruggetrokken. Dat ging niet over supergeleiding, maar die terugtrekking is allesbehalve goed voor zijn toch al ondermijnde reputatie. Lees verder

Bestaat er een vijfde ‘oerkracht’?

Fermilab

Het Fermilab (afb: Fermilab)

Tot nu toe gaat de wetenschap ervan uit dat er vier natuurkrachten zijn: de elektro-magnetische kracht, de sterke en zwakke kernkracht en de zwaartekracht en de zwaartekracht. De eerste drie worden verklaard (??;as) door het standaardmodel van deeltjesfysica. Al jaren zijn theoretisch natuurkundigen op zoek naar een model waar ook de zwaartekracht in past, de theorie van alles, maar dat wil maar niet vlotten. Nu lijkt het er op dat die unificatiepogingen nog lastiger zullen worden. Wellicht is en nog een vijfde fundamentele natuurkracht. Muonen bleken onverklaarbaar te waggelen (lijkt niet beschikbaar). Lees verder

Theorie sterke kernkracht ‘ontploft’ (?)

Opgeblazen heliumkern

Een heliumkern wordt in een hogere toestand gebracht (‘opgeblazen’) door niet-elastische botsing met elektronen (begrijp ik=as) (afb: physics.aps.org)

Het lijkt wel of de natuurkunde in zwaar weer terecht is gekomen. De theorie van alles wil maar niet vlotten en er gaan zelfs stemmen op die beweren dat er in de natuurkunde helemaal geen wetten (kunnen) zijn. Dat laatste is wel erg extreem, maar ligt de theorie van de sterke kernkracht onder vuur: die kan niet kloppen. Lees verder

Nee, er is geen Tweede Wet van verstrengeling

Geen tweede wet van verstrengeling

De verstrengeling wordt altijd minder als je van de uitgangstoestand via een tweede weer teruggaat de oorspronkelijke… (afb: UvA)

Soms lijkt het er op of we, natuurkundig bekeken, in twee werelden leven (dan gaat het nog niet eens over dimensies): de macro- en de microwereld. In die eerste ‘heerst’ de klassieke natuurkunde zoals de thermodynamica in die tweede de kwantummechanica. In die laatste wereld bestaat zoiets als verstrengeling, deeltjes of systemen die, onafhankelijk van de afstand, met elkaar ‘verbonden’ zijn. Hebben die werelden (zienswijzen?) met elkaar te maken of zijn ze onderscheiden? We hebben een wet, de tweede, in de thermodynamica die zegt dat, plat gezegd, de chaos alleen maar groter kan worden. Is er dan een tweede wet van de verstrengeling? Nee, zeggen geleerden nu. Lees verder

Nieuwe koelmethode heeft geen koelmiddelen nodig

Ionocalorische koelingBij alles wat ingenieurs voor ons bedacht hebben zitten altijd wel wat losse draden (waar ze dan weer een ‘oplossing’ voor bedenken, enzovoort). Koelen door  samenpressen en uitzetten (adiabatische expansie)  van een gas lijkt prima te werken, maar die koelvloeistoffen zijn vaak niet van die prettige verbindingen. zoals de problemen met chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) voor de ozonlaag aantoonde. Nu denken onderzoekers een ‘groen(er?)’ alternatief te hebben, zonder koelvloeistoffen. Lees verder

Binnenkort geen waspoeder meer nodig voor de was?

Duizenden, misschien wel tienduizenden of honderdduizenden jaren hebben mensen hun kleren gewassen, als ze dat tenminste deden, met water tot de zepen en waspoeders hun intrede deden. Onderzoeksters in Zweden denken dat het mogelijk zonder kan; in gezuiverd water. Vooralsnog zien de resultaten van de proeven er veelbelovend uit. Het moeilijkste moet echter nog komen: vuil verwijderen van textielvezels. Lees verder

Chaos geeft de kwantumwereld ‘warmte’

Kwantumthermometer

De truc (?) om met een kwantumthermometer (rood) de temperatuur in een kwantumssysteem te bepalen (afb: TU Wenen)

De kwantumwereld is (ons) zo vreemd dat het lijkt over er, ten  minste, twee verschillende werelden bestaan: de echte, direct waarneembare en de kwantumwereld. Toch moeten die elkaar ergens ontmoeten. Hoe kunnen de thermodynamicawetten (of ik zou eigenlijk regels moeten zeggen) ontstaan uit de kwantumregels? Nu zouden onderzoeksters hebben uitgevogeld dat alleen waar chaos heerst de thermodynamicaregels voortkomen uit de kwantumregels. Lees verder

“Natuurkundewetten bestaan niet”

Sankar Das Sarma (afb: univ.van Maryland)

Sommige mensen zouden het een woordenstrijd noemen, een strijd over de betekenis van woorden.  Andere mensen zullen zich afvragen wat de zin van zo’n opmerking is. Zolang je met die (niet)wetten dingen kunt voorspellen zijn ze toch gewoon nuttig? De theoretisch natuurkundige Sankar Das Sarma krijgt in the Guardian ruimte om zijn visie uit te leggen en ik houd van mensen die de boel af en toe eens flink opschudden. Lees verder