Klimaatakkoord geen flop maar onvoldoende voor 2°C-grens

2°C-grensaardopwarming onhaalbaar

De 2°C-grens voor aardopwarming is met het akkoord van Parijs onhaalbaar (afb: New Scientist)

Er is afgelopen week in Parijs een klimaatakkoord bereikt. Dat ziet er minder slecht uit dan met mij velen hadden verwacht, maar is volstrekt onvoldoende om onder de 2°C-grens aardopwarming te blijven, denken wetenschappers. Als de landen zich aan al hun beloften houden, dan zou het mogelijk zijn dat we de aardopwarming onder de 4 of misschien 3 graden houden, maar dat is nog verre van zeker, schrijft Michael le Page in het Britse blad New Scientist. Volgens Le Page zou Parijs wel eens de gemiste kans kunnen zijn voor wereldleiders om onder de beoogde 2°C-grens te blijven. Lees verder

Klimaatconferentie Parijs wordt een flop

Klimaatdoelstellingen tot 2030

Bovenste klimaaatdoelstellingen van landen (in megaton kooldioxide-equivalenten;) (afb: der Spiegel)

Ik zal waarschijnlijk niet de enige zijn die weinig fiducie heeft in de uitkomsten van VN-klimaatcon-ferentie die in Parijs aan de gang is. Er worden mooie verhalen opgehangen, maar elk jaar produceren we met zijn allen meer broeikasgassen en wat de landen zelf bereid zijn bij te dragen  aan de beteugeling ervan is ver van wat nodig is de aardopwarming af te remmen, laat staan een halt toe te roepen. Er is weinig om ons op te verheugen als het gaat om het afremmen van de aardopwarming. Lees verder

Gates en Zuckerberg zetten geld op duurzame energie

Bill Gates

Bill Gates

Microsoft-oprichter Bill Gates en andere miljardairs als Mark Zuckerberg van Facebook, Jack Ma van Alibaba en Richard Branson van Virgin, gaan miljarden steken in onderzoek naar duurzame energie. Gates heeft dat bekendgemaakt op de eerste dag van de klimaattop in Parijs. Waarom de rijkaards nu pas met zo’n initiatief komen is niet duidelijk. Lees verder

Nederland scoort matig bij klimaatbeleid

logo klimaatconferentie ParijsIn vergelijking met andere landen scoort Nederland matig als het gaat om het nemen van voorzorgsmaatregelen met het oog op de klimaatveranderingen, zo stellen onderzoekers van, onder meer, de Wageningse landbouwuniversiteit. Die keken naar de maatregelen die tussen 2010 en 2014 zijn genomen om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verkleinen. Landen als Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen scoorden een maximale 19 punten, terwijl Nederland bleef steken op 15. De onderzoekers erkennen ook dat hun vergelijking niet feilloos is, al was het maar doordat verschillende landen verschillende definities hanteren. Lees verder

VN: uitstoot van broeikasgas stijgt ongeremd

BroeikaseffectVolgens de VN-organisatie voor meteorologie (WMO) is de uitstoot van broeikasgassen het vorig jaar weer verder gestegen tot een nieuw ‘hoogtepunt’. De concentratie van CO2 kwam vorig jaar uit op gemiddeld 398 miljoensten (ppm). Vóór het industriële tijdperk lag die concentratie op 280 ppm. De vaststelling van de hoeveelheden is overigens niet onomstreden. Lees verder

Franse weerman van het scherm gehaald om klimaatboek

weerman van France 2 Philippe Verdier

Weerman van France 2 Philippe Verdier

Het lijkt er op dat Philippe Verdier, de weerman van de staatszender France 2, niet meer op de buis zal verschijnen nadat hij een boek heeft geschreven waarin hij zijn kritiek uit op de bevindingen van het klimaatforum van de VN (IPCC). Volgens de weerman houden de politieke leiders en het IPCC de wereld in gijzeling. Hij had vrij genomen om zijn boek te promoten, maar France 2 meldde hem dat hij, in ieder geval voorlopig, niet meer op het scherm komt. Het boek moet in december verschijnen als de grote klimaatconferentie in Parijs wordt gehouden. France 2 stelt dat Verdier misbruik van zijn bekendheid via de zender heeft gemaakt om zijn eigen mening te verspreiden en dat zou een doodzonde zijn.

Bron: the Guardian

“Beoogde reductie kooldioxideuitstoot ver boven 2°C-doel”

Bill Hare van Climate Analytics

Bill Hare van Climate Analytics

Plannen om de kooldioxideuitstoot terug te dringen zijn bij lange na niet genoeg om de stijging van de aardtemperatuur onder de 2°C te houden. Dat staat te lezen in een rapport (pdf-bestand van samenvatting) van een aantal onderzoeksinstellingen, waaronder het Nederlandse Ecofys, dat is gepresenteerd op een bijeenkomst in Bonn ter voorbereiding op de grote klimaatconferentie in Parijs einde dit jaar. De onderzoekers baseerden zich bij hun analyse op plannen die landen al hebben ingediend. De onderzoekers waardeerden zeven van de vijftien ingediende plannen als ontoereikend. Lees verder

Obama’s klimaatplan is wat mager

Micro-organismen als klimaatbedervers

Micro-organismen in het dooiende permafrost poken het klimaat op

De Amerikaanse president Barrack Obama heeft in de aanloop naar de klimaatconferentie eind dit jaar in Parijs, een klimaatplan gelanceerd. Het is wat mager, maar voor Amerika lijkt dat toch een grote stap voorwaarts. Allerlei personen en bedrijven zijn al dwars gaan liggen. Het lijkt er op of een flink deel van de Amerikaanse staten niet mee willen doen. Wat willen die Amerikanen toch, toch bekend als ‘s werelds grootste kooldioxideuitstoters, gemeten per hoofd van de bevolking. Lees verder

China lijkt werk te maken van klimaatbeleid

kolencentrale in China (Hengshui)

China’s stroomopwekking leunt nog sterk op steenkool. Hier een kolencentrale in Hengshui in de provincie Hebei province. (foto: AFP)

China, die zich door zijn uitbundige economische ontwikkeling heeft ontwikkeld tot ‘vieste man’ van de wereld, lijkt serieus werk te willen maken van het terugdringen van vervuiling. Het land steekt meer geld in alternatieve energie dan welk ander land en het heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van CO2 te halveren. Ten opzichte van welk peiljaar is (mij) niet duidelijk. Het klimaatbeleid in China is wezenlijk voor het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen. Lees verder