“Beoogde reductie kooldioxideuitstoot ver boven 2°C-doel”

Bill Hare van Climate Analytics

Bill Hare van Climate Analytics

Plannen om de kooldioxideuitstoot terug te dringen zijn bij lange na niet genoeg om de stijging van de aardtemperatuur onder de 2°C te houden. Dat staat te lezen in een rapport (pdf-bestand van samenvatting) van een aantal onderzoeksinstellingen, waaronder het Nederlandse Ecofys, dat is gepresenteerd op een bijeenkomst in Bonn ter voorbereiding op de grote klimaatconferentie in Parijs einde dit jaar. De onderzoekers baseerden zich bij hun analyse op plannen die landen al hebben ingediend. De onderzoekers waardeerden zeven van de vijftien ingediende plannen als ontoereikend.
Landen hebben beloofd hun plannen in te dienen in de aanloop naar de bijeenkomst in Parijs. Tot nu toe hebben 56 landen hun ‘beoogde nationale bijdragen’ ingediend, waaronder de VS, China en de EU. Bij de analyse keken de onderzoekers naar 15 plannen van landen die gezamenlijk goed zijn voor tweederde van de totale kooldioxideuitstoot in de wereld. Zoals gesteld waren zeven daarvan onder de maat. Het gaat dan, onder meer, om landen als Australië, Canada en Japan. Met de maatregelen die die landen voorstellen zal de aardopwarming niet beneden de 2°C blijven, oordeelden de onderzoekers. Zes ‘landen’, waaronder de VS, China en de EU, scoren een magere zes. Alleen Marokko en Ethiopië scoren een voldoende.
“Het is duidelijk dat als die landen vasthouden aan hun voornemens voor 2030, de opwarming moeilijk beneden de 2°C is te houden en dat de 1,5°C al helemaal uit zicht raakt”, zegt Bill Hare van Climate Analytics, een van de onderzoeksinstellingen die het rapport opstelden. Volgens de analyse zou met de voorgenomen plannen de aardtemperatuur met 3°C stijgen met alle gevolgen van dien voor de zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden. Enkele landen met een aanzienlijke broeikasgasuitstoot, zoals Brazilië en Indonesië, hebben hun plannen nog niet bekend gemaakt. Braziliaanse milieugroepen hebben hun eigen plannen opgesteld in de hoop de regering tot spoed aan te zetten. Ze stellen dat Brazilië, nummer 7 op de ranglijst van broeikasgasproducenten, de uitstoot in 2030 ten opzichte van 2010 met 35% kan verminderen. Brazilië zou de ontbossing moeten beëindigen en tenminste 14 miljard hectaren moeten herbeplanten. “We laten zien dat het land een eerlijk en ambitieus aandeel kan leveren dat zowel goed is voor het klimaat als voor de economie”, zegt Carlos Rittl van het Braziliaanse klimaatobservatorium.
De uitkomst van het onderzoek komt vast niet als een verrassing voor regeringsvertegenwoordigers die in Bonn bijeen zijn. Deze week proberen ze een 83 pagina’s tellende concepttekst tot handzamere proporties terug te brengen. Er zijn grote verschillen van inzicht tussen de diverse landen over vorm en inhoud van het verdrag dat in Parijs moet worden gesloten. Geldzaken zijn daarbij nooit ver weg. Zo stelde Soedan in zijn openingsverklaring, mede namens een aantal andere Afrikaanse landen, dat het sterke bedenkingen heeft over de huidige tekst. “De groep herbevestigt dat verlies en schade zeer belangrijk zijn in de overeenkomst.” Met andere woorden: de rijke landen zullen moeten dokken. Dat lijkt me overigens redelijk als gekeken wordt naar de gigantische bijdrage van de rijke landen, tegenwoordig ook China, aan de kooldioxide-emissies. Deze en vele andere netelige kwesties zullen in Bonn deze en komende week over de tafel gaan. Ik houd mijn hart vast.

Bron: BBC

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.