Hoge Raad bevestigt klimaatvonnis

Urgenda-logoDe Hoge Raad in Nederland bevestigt het klimaatvonnis in een zaak tegen de overheid aangespannen door Urgenda.  Dat betekent dat de Nederlandse overheid er voor moet zorgen dat de broeikasgasuitstoot het volgend jaar 25% lager is dan die in peiljaar 1990.
Lees verder

Nederlands klimaatbeleid schiet te kort

AutogekteHet kabinet haalt de voor 2020 gestelde klimaatdoelen niet. De uitstoot van broeikasgassen is te weinig gedaald om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, zo meldt de Volkskrant. Ook de behaalde energiebesparing blijft achter bij de doelstelling, zo bevestigen diverse betrokkenen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert vrijdag een voortgangsrapportage met de actuele cijfers over de Nederlandse klimaatprestaties. Lees verder

Wat 2°C opwarming? We stevenen af op 4°C of meer

Aardopwarming per land

Aardopwarming per land berekend op basis van de klimaatambities van dat land (afb: the Guardian/Nature)

Dat de landen tot nu toe te weinig doen om de onder de 2°C-grens (of liever nog de 1,5°C-grens) aardopwarming te blijven is maar al te duidelijk. We hoeven daarvoor alleen maar naar de Nederlandse overheid te kijken die tot de Hoge Raad gaat om de eis van Urgenda te dwarsbomen om in 2020 tenminste 25% minder kooldioxide uit te stoten dan in 1990. Met dat soort talmende en dwarsbomende overheden stevenen we eerder af op een aardopwarming met 4°C of zelfs meer, zo maakt nieuw onderzoek aannemelijk. Lees verder

Hoe z(u)in(n)ig is een elektrische auto? Een opinie

E-auto uit 1916

Een e-auto uit 1916 (afb: energiefeiten.nl)

De naweeën van het sjoemelverhaal met dieselauto’s zijn nog steeds ‘voelbaar’. Elektriek, dat is de oplossing van het milieuprobleem dat auto heet, maar de grote vraag is wat ons dat oplevert. Elektrische auto’s zijn ook auto’s, nemen onevenredig veel ruimte in beslag (gemiddelde bezetting 1,4) en je hebt al gauw zo’n 1000 kg nodig om die 1,4 personen te vervoeren. Laten we het houden op 100 kg aan personen. Wat echter het grote verschil tussen brandstof- en e-auto’s is, is de accu. Een elektrische auto moet al gauw enkele honderden kilo’s accu’s meeslepen en het is ook geen wonder dat het energetisch rendement van e-auto’s niet bijster hoog is.  Hoe zinnig en/of zuinig is een elektrische auto? Lees verder

VVD wil hoger beroep in klimaatzaak

Klimaatzaak Urgenda

Vreugde bij de Urgenda-aanhangers na de uitspraak van de rechter in juni (foto: Urgenda, Chantal Bekker)

De Nederlandse liberale VVD wil dat het kabinet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter dat Nederland de strijd tegen CO2-uitstoot moet opvoeren. Coalitiepartij PvdA is blij met de uitspraak, maar is niet tegen een hoger beroep. Beide partijen willen weten of de zaak een juridisch precedent schept.
Lees verder

Wordt klimaatproces Urgenda start van een trend?

Haagse hof in klimaatzaak

Het Haagse hof stelt eisen aan de regering (foto: Urgenda/Chantal Bekker)

Het is vrij opmerkelijk, maar het proces tegen de Nederlandse staat dat is aangespannen door Urgenda heeft wereldwijd veel aandacht getrokken. Of eigenlijk moet ik zeggen, de uitspraak van de rechter heeft allerwege tot enige opwinding geleid. In het populair-wetenschappelijk tijdschrift New Scientist wordt als gespeculeerd dat klimaatprocessen die de overheid moet aanzetten tot een grotere dadendrift ter beteugeling van de aardopwarming wel eens de wereldwijde trend zouden kunnen worden. Lees verder