Cfk-uitstoot zou uit China komen

cfk-uitstoot in Oost-China

De (omgerekende) uitstoot voor (l) en na 2012 (afb: univ. van Bristol)

Sinds 2013 is de uitstoot van chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) weer gestegen met 7000 ton. Die koelstoffen tasten de ozonlaag aan en zijn wereldwijd verboden. Volgens recent onderzoek komt die toename uit Oost-China. Lees verder

Klimaatverandering zou riskant zijn voor ozonlaag

ozongat

Gat in de ozonlaag

Trump heeft wat op zijn geweten en hij is nog maar net begonnen. Nu lijkt het er op dat klimaatverandering niet alleen met Trump te maken heeft gekregen maar nog een tot nu toe onbekend gevolg heeft: de ozonlaag kan er last van krijgen. Dat is al eens gebeurd door menselijk toedoen (drijfgassen in spuitbussen), maar een ongekende eendrachtigheid heeft geleid tot een verbod van die gassen en de ozonlaag leek zich langzamerhand te herstellen. Nu dreigt dus de door de mens (mede) veroorzaakte klimaatverandering roet in het eten te gooien. Lees verder