“Uitvoering klimaatakkoord vergt grotere inspanningen”

De ontwikkeling van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer bij Mauna Lao

De ontwikkeling van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer bij Mauna Lao (afb: NOAA)

De wereld is niet in de buurt van het scenario dat is afgesproken in het klimaatakkoord, stelt een VN-rapport. Dat waarschuwt voor de ernstige gevolgen voor de mensheid als we er niet in zullen slagen de aardopwarming binnen de perken te houden. Volgens de UNEP zou de wereld de kooldioxideuitstoot tot 2030 met nog eens 12 tot 14 miljard ton kooldioxide extra moeten verminderen om de aardopwarming binnen de 2°C te houden.
Die extra reductie is 12 keer de jaaruitstoot van de vervoerssector van de EU, inclusief de luchtvaart. “De wetenschap geeft aan dat het vlugger moet”, zegt UNEP-leider Erik Solheim. “Het groeiende aantal klimaatvluchtelingen die getroffen worden door honger, armoede, ziekte en oorlog, is een voortdurende herinnering aan ons falen.” Volgens hem zullen de extra inspanningen moeten beginnen bij de komende klimaatconferentie in Marrakesj in Marokko.
In zijn jaarlijkse emissierapport stelt de UNEP dat de jaaruitstoot de 42 miljard ton CO2 in 2030 niet zou mogen overschrijden, willen we een kans hebben het in Parijs afgesproken doel te halen. Met de Parijser afspraken zou de kooldioxideuitstoot in 2030 54 tot 56 miljard ton CO2 bedragen, stelt de UNEP in het rapport. Dat zou een aardopwarming van 2,9 tot 3,4°C betekenen, aldus de milieupoot van de Verenigde Naties. Het vorig jaar was het warmste tot nu toe en dat jaar is op weg 2015 te verslaan in dit opzicht.

1,5°C

Die 2°C-grens is volgens sommige critici toch al te hoog. Vooral landen en eilanden die maar weinig boven het zeeniveau liggen hebben dan ook aangedrongen om een ambitieuzere doelstelling, waardoor de temperatuurstijging onder de 1,5°C blijft. Dat betekent een extra uitstootvermindering van 15 tot 17 miljard ton in 2030.
Sommige deskundigen denken niet dat die doelstelling haalbaar is gezien de huidige uitstootontwikkeling. In 2014 bedroeg de wereldbroeikasgasuitstoot 52,7 miljard ton, vooral door de ontwikkelingen in China, India en andere Aziatische economieën. China is inmiddels de VS voorbij als grootste broeikasgas’producent’. China heeft overigens wel een aantal malen meer inwoners dan de VS. Per hoofd zijn de Amerikanen verreweg de grootste vervuilers.
De uitstoot als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen, de voornaamste ‘aanstichter’, is de laatste jaren gestabiliseerd, maar volgens de UNEP is het te vroeg om te zeggen of dat een toevalligheid of een trend.
Onlangs kwamen verschillende landen overeen de uitstoot van van hfk’s te verminderen. Hfk’s (fluorkoolwaterstoffen) worden gebruikt als koelvloeistoffen, maar ook vervaarlijke broeikasgassen. De overeenkomst zou een goed zijn voor een halve graad minder stijging.

Bron: ABC News

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.