Ambitieus klimaatbeleid EU kan averechts uitpakken

De plaats van de maximuntemperatuur in 2019 vergeleken met die in de periode van 1950 tot 2018. (afb: WWA-project)

Het lijkt wel of je het nooit goed doet. Volgens een studie van onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen onder aanvoering van Wusheng Yu zou een ambitieus klimaatbeleid van de Europese Unie wel eens elders op de wereld kunnen leiden tot een grotere broeikasgasuitstoot. Voor elke ton kooldioxide die er in de EU zou worden bespaard zou dan ruim 60% elders op de wereld worden uitgestoten. Lees verder

Aarde wordt steeds groener door kooldioxide

De vergroening van de aarde door kooldioxidetoename

De aarde is sedert 1982 vergroend


De concentratie van kooldioxide in de atmosfeer gaat steeds verder omhoog, maar dat heeft als effect dat de aarde steeds groener wordt. Hogere CO2-concentraties betekenen een sterkere groei van de planten, waarvoor het vermaledijde broeikasgas het basisvoedsel is (naast water). Dat hebben (onder meer) Chinese onderzoekers kunnen constateren op basis van satellietbeelden van de aarde. De toename aan biomassa zou aanzienlijk zijn. Overigens kan nog verdere CO2-stijging planten weer schade toebrengen. Lees verder