Ambitieus klimaatbeleid EU kan averechts uitpakken

De plaats van de maximuntemperatuur in 2019 vergeleken met die in de periode van 1950 tot 2018. (afb: WWA-project)

Het lijkt wel of je het nooit goed doet. Volgens een studie van onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen onder aanvoering van Wusheng Yu zou een ambitieus klimaatbeleid van de Europese Unie wel eens elders op de wereld kunnen leiden tot een grotere broeikasgasuitstoot. Voor elke ton kooldioxide die er in de EU zou worden bespaard zou dan ruim 60% elders op de wereld worden uitgestoten.
“Vanzelfsprekend zal de klimaatvoetafdruk van de EU aanzienlijk dalen”, zegt Wu, “maar de economie van de EU is verbonden met de rest van de wereld door handelsbetrekkingen. Die veranderen als de EU zijn energiebranche en industrie en leefwijze vergroent. Een deel van de uitstoot die Europa ‘bespaart’ door vergroening zou kunnen weglekken naar de rest van de wereld door, onder meer, handelsmechanismen afhankelijk van het klimaatbeleid in andere landen.”
Volgens medeonderzoeker Francesco Clora kan dat leiden tot een gedeeltelijke verplaatsing van het probleem als landen buiten de EU die ‘ambities’ van de EU niet volgen. De onderzoekers denken dat overstappen op groene technologie de prijs van de producten zal opdrijven. Dat heeft dan weer gevolgen van de concurrentiepositie van die EU-producten. Als China en de VS zich niks van de klimaatverandering aantrekken dan zouden die (en andere laissez-faire-landen) aan het langste eind trekken met goedkopere alternatieven. Dat zou een groei van de invoer in de EU betekenen.
Iets soortgelijks zou er kunnen gebeuren als de EU de fossiele brandstoffen in de ban doet. Dat verlaagt de prijs van die brandstoffen die daarmee aantrekkelijker worden voor niet-EU-landen.

Kappen?

Moet de EU dan maar kappen met die vergroening? Zo ver wil Yu niet gaan. “Ik wil alleen stellen dat vergroening van de EU alleen niet leidt tot grote vermindering van de broeikasgasuitstoot. We zullen manieren moeten vinden om anderen aan boord te krijgen, anders zullen de inspanningen in de EU voor een belangrijk deel teniet worden gedaan door een grotere uitstoot elders. Daarmee zullen we de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord niet op tijd halen.”
Yu vindt dat het wezenlijk voor de EU is om voor elke bedrijfstak en elke EU-land groene strategie├źn te ontwikkelen, waarbij rekening gehouden wordt met de economische mechanismen en welke gevolgen die kunnen hebben. De EU zal andere landen moeten aansporen dezelfde aanpak te hanteren. De onderzoekers maakten bij hun onderzoek gebruik van EUCalc, een rekenmodel waarmee de effecten op de broeikaskasuitstoot van diverse ‘groene paden’ kunnen worden getaxeerd.

Bron: EurekAlert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.