‘Hongerige’ planten nemen meer kooldioxide op

Stijging kooldioxideconcentratie afgevlakt door 'fellere' plantengroei

Stijging afgevlakt (afb: Berkeley-lab)

Het is niet allemaal kommer en kwel wat het klimaat betreft. Onderzoekers van het Amerikaanse Berkeley-lab hebben uitgerekend dat planten meer  kooldioxide opnemen dan in voorgaande decennia. Door de hogere kooldioxide-opname remmen onze groene medeaard-bewoners de groei van de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer.  De bevindingen zijn gebaseerd op waarnemingen van de atmosfeer, satellietmetingen van de vegetatie en rekenmodellen. Lees verder

Selectief kappen in Amazone belangrijk voor klimaat

Duurzaam bosbeheer in het Amazonegebied

Na een aantal jaren bleken duurzaam gekapte bossen zich al aanzienlijk hersteld te hebben

Met zorgvuldig bosbeheer in het Amazonegebied zou het bos zich in zeven tot 21 jaar weer volledig herstellen, denken Zwitserse onderzoekers. Het verstandig beheer van die oerwouden zou volgens de onderzoekers een sleutelrol vervullen bij het wegvangen van koolstof uit de atmosfeer. Lees verder

Mosdiertjes op zeebodem zouden aardopwarming tegenwerken

Mosdiertjes

Mosseldiertjes uit ‘Kunstformen der Natur’ van Ernst Haeckel (afb: Wiki Commons)

Wat de aardopwarming betreft kan ik de laatste tijd louter kommer en kwel melden, maar nu heb ik een minuscuul (?) lichtpuntje gevonden. Het schijnt dat het smelten van het zeeijs rond de polen heeft geleid tot de aanwas van bryozoa, ook wel mosdiertjes genoemd, op de bodem van de zee die blijken een hoop van het broeikasgas kooldioxide aan te kunnen, niet direct maar via algen die de mosdiertjes tot voedsel dienen. Door het verdwijnen van het zeeijs op de polen neemt de algengroei toe. Een meevaller, schatten te onderzoekers. Lees verder

Biologische landbouw kan goed zijn voor het klimaat

Biologische landbouw

Een proefveld voor biologische landbouw

Rond eenderde van de broeikasgassen komen van de landbouw. Chinees onderzoek zou hebben aangetoond dat biologische of organische landbouw deze sector zou kunnen veranderen van een koolstofbron in een koolstofput. De belangrijkste bijdrage daaraan levert de vervanging van kunstmest door dierlijke mest. Lees verder