Kunstmatige fotosynthese produceert voedsel zonder zonlicht

Kunstmatige fotosynthese

Voedselproductie met behulp van kunstmatige fotosynthese zou veel energie-efficiënter zijn dan de landbouw (afb: UCR)

Al langer wordt er gesleuteld aan manieren om de natuurlijke fotosynthese, waarbij zonlicht wordt gebruikt om water en koolstof om te zetten in hele reeksen organische stoffen, te verbeteren. Onderzoekers schijnen met zo’n kunstmatige fotosyntheseproces voedsel te hebben geproduceerd zonder zonlicht nodig te hebben. Ze hadden daarvoor wel de hulp nodig van organismen als algen of gisten, die het ontstane acetaat (azijnzuur) omzetten in voor de mens bruikbare voedingstoffen, maar ook planten zouden gedijen in de duisternis. Dat zou voor sommige voedingsproducten vele malen efficiënter gaan de bruikbare manier. Lees verder

VN: 90% landbouwsubidies slecht voor mens en aarde

Rundvleesproductie in Argentinië

De productie van rundvlees kost veel landbouwareaal en veroorzaakt grote hoeveelheden broeikasgassen

Jaarlijks wordt er wereldwijd ruim een halfbiljoen dollar (bijna een halfbiljoen euro) uitgegeven aan landbouw-subsidies. Het overgrote deel daarvan (90%) is slecht voor de gezondheid van de mens, voor het klimaat  en bevordert de ongelijkheid van de mensen. Dat is de conclusie van een rapport  van de VN-organisaties voor voedsel en landbouw, voor ontwikkeling en voor milieu. Daarbij tekenen ze aan dat het totale subsidiebedrag in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger is. Ze zijn in het rapport uitgegaan van betrouwbare subsidiegegevens uit 88 landen.
Lees verder

Bacteriën en zonne-energie alternatief voor klassieke landbouw (?)

sojavelden

Er verdwijnt nogal wat tropisch regenwoud voor de verbouwing van soja

Het is bekend dat de huidige manier van voedselproductie vrij desastreus is voor het milieu en het klimaat. Dat zou al een stuk verbeteren als we onze eetgewoontes aanpasten (veel minder vlees en andere dierproducten, bijvoorbeeld), maar onderzoekers denken dat micro-organismen in combinatie met zonne-energie veel beter voor onze voeding kunnen zorgen. Dat systeem produceert niet alleen tot tien keer meer voedingsstoffen (zoals eiwitten) per hectare dan de klassieke landbouw, maar zou ook weinig effect hebben op het milieu en op het klimaat. Lees verder

Voedsel uit ‘lucht’ kan onze planeet redden

Eiwit uit lucht

Het product (afb: Solar Foods)

Het lijkt op een wonder. In een lab van het Finse commerciële bedrijf Solar Foods wordt voedsel uit ‘lucht’ gemaakt (in feite doen bacteriën het werk). Dat heeft meteen ook het grote voordeel dat daarbij geen broeikasgassen ontstaan. Wordt dat ‘zonnevoedsel’ de oplossing voor een een voedselproductie zonder dierenleed (nou ja, niet voor bacteriën) en klimaatgevaarlijke gassen? De ‘landbouw’ van de toekomst? Lees verder

We vreten de aarde op

Veetteelt in Brazilië

De ecologische voetafdruk van veeteelt is buiten alle proporties. Hier een voorbeeld daarvan uit Brazilië (afb: Greenpeace)

Terwijl het gros van de landen in de wereld weinig haast maakt met maatregelen om de klimaatverandering binnen redelijke grenzen te houden worden de berichten over onze nabije toekomst er niet vrolijker op. In een nieuw rapport van het VN-klimaatforum wordt de alarmklok geluid. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is niet genoeg om een desastreuze aardopwarming te voorkomen. We zullen minder verkwistend met het land moeten omgaan en ons voedingspatroon moeten wijzigen. Ondertussen dreigt voor een kwart van de wereldbevolking een drinkwatertekort. Lees verder

Opgevoerde fotosynthese moet wereld voeden

Maisveld

Zal mais met een opgevoerde fotosynthese blauw zien?

De rek is wel een beetje uit de landbouwproductie en de wereldbevolking groeit maar door. In 2050, dat duurt nog maar 35 jaar, zullen de huidige 7 miljard mensen er 9,5 miljard zijn geworden. Als die allemaal ook nog te eten moeten hebben, dan zal er iets met de voedselproductie moeten gebeuren. Die moet omhoog en dat zou kunnen door met behulp van genetische technieken de omzettingseffeciëntie van de fotosynthese te vergroten. Nu zetten planten hooguit een paar procent van de zonne-energie om in voor de mens bruikbare (en uitaard ook onbruikbare) voedingsstoffen. Daar zit nog een hoop rek in, is de gedachte van Stephen Long en medeonderzoekers. Lees verder

De wrange prijs van onze vraatzucht

vetkwabHet klinkt paradoxaal wat Amerikaanse onderzoekers hebben gevonden: hoe welvarender een land hoe ongezonder en milieuschadelijker zijn voeding. Bewoners van welvarende landen voeden zich, volgens dit onderzoek, steeds meer met ‘lege’ calorieën van vet en suiker en met milieuverpestend vlees. Die ontwikkeling zou er toe kunnen leiden dat in 2050 de broeikasgasuitstoot die vastzit aan de voedselproductie, met 80% groeit. Gezond eten en een gezond klimaat zijn dus vrienden van elkaar. Lees verder

“Grote beschavingen stort(t)en in door slechte grond”

Volgens Mary en Bob Scholes zijn de grote beschavingen ten onder gegaan aan achteruitgang van de bodemkwaliteit. Ze leggen hun zienswijze uit in een artikel in Science. In veel landen loopt de voedselproductie drastisch terug door bodemerosie, verzilting en uitputting. Hulpmiddelen als kunstmest, irrigatie en ploegen bieden een schijnveiligheid, aldus het Zuid-Afrikaanse tweetal, want afhankelijk van de aanvoer van de ‘bodemverbeteraars’. Zou de hedendaagse beschaving ten onder kunnen gaan aan slechte grond?
Lees verder