Kunnen hommels of bijen baat hebben bij neonicotinoïden?

Aardhommel op rode klaver

Aardhommel op rode klaver (afb: ACS)

De bestrijdingsmiddelen neonicotnoïden zijn in Europa deels in de ban gedaan. Ze zouden (mede)oorzaak zijn van de grote bijensterfte. Het lijkt er echter op dat het gebruik van het nu nog toegestane neonicotinoïde  thiacloprid geen nadelige gevolgen heeft voor (aard)hommels. Sterker nog, de onderzoeksters suggereerden dat die hommels wel eens baat zouden kunnen hebben wat het gebruik van die pesticide. Voorlopig valt er nog een hoop uit te zoeken. Lees verder

Bijensterfte? Dan maken we ze zelf toch!

Robotbij

De robotbij (afb: beeld uit video Harvard)

Je kunt natuurlijk zeggen dat het een knap staaltje van techniek is een vliegend machientje te maken dat maar een kwart gram weegt en zijn energie haalt uit minuscule zonnecelletjes haalt, maar waartoe dient het? Het dingetje is RobotBee genoemd. Is het ‘t idee dat als we er voor zorgen dat de bijen uitsterven we natuur kunnen ‘helpen’ met in de fabriek gemaakte bijen? Lees verder

Bijen lijden onder bestrijding zikavirus

Dode bijenBijenhouders in de VS zullen zo’n 13% van hun populatie verliezen door de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om de overbrenger van het zikavirus te bestrijden, zo blijkt uit recent onderzoek. Op de een of andere manier krijg ik de indruk dat steeds de bijen weer het haasje zijn. Dit voorbeeld toont maar weer eens aan hoe kortzichtig mensen zijn. Lees verder

EU doet drie neonicotinoïden in de ban

Varraomijt

Niet alleen neonicotinoïden bedreigen de bijenstand, maar ook de varraomijt (plaatje), de kleine kastkever en het verslechteren van hun leefomstandigheden mede als gevolg van de aangeharkte landbouw (afb: WikiMedia Commons)

De EU-ministers voor landbouw hebben drie landbouwgiften behorende tot de klasse neonicotinoïden in de ban gedaan: clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam. De bestrijdingsmiddelen zijn in verband gebracht met de grootschalige sterfte van bijen. Of dat de bijen zal redden is nog maar de vraag, schrijft het Duitse blad der Spiegel. Lees verder

Neonicotinoïden schuld aan achteruitgang bijenstand

Dode bijenUit het grootste Europese veldonderzoek naar de effecten van de bestrijdingsmiddelen neonicotinoïden ooit gehouden zou zijn gebleken dat die middelen de bijenstand kunnen decimeren. Dan gaat het zowel om de gedomesticeerde bijen als om de wilde bijen. Het vreemde is dat de bijen het in Duitsland prima doen. Lees verder

Bijen slachtoffer zika-bestrijding

Dode bijenIn de VS zijn ze in paniek geraakt over een dreigende zika-besmetting en dan moet er gehandeld worden. Spuiten met muggengif. Helaas konden bijen dat spul ook niet goed hebben en stierven in groten getale. Dat gebeurde in het Dorchester-district in Zuid-Carolina op 28 augustus. Er zouden middelen en manieren zijn om muggen te doden waarbij bijen ongemoeid gelaten worden, maar het irritante aan deze zaak is dat nog niet eens bewezen is dat het doelwit, de mug, aldoor ook is besmet met het zika-virus. Lees verder

Neonicotinoïden zijn verantwoordelijk voor bijensterfte

De aardhommel en de neonicotinoïden

De aardhommel (afb: Wiki Commons)

Het vermoeden was er al langer dat de neonicotinoïde-bestrijdingsmiddelen verantwoordelijk zijn voor de ‘grote bijensterfte’. Engelse onderzoekers zouden dat nu daadwerkelijke hebben bewezen na analyse van onderzoeksgegevens. De bijen sterven niet door de bestrijdingsmiddelen, maar hun voortplanting verslechtert. Overigens zijn de neonicotinoïden niet alleen verantwoordelijk voor de achteruitgang van de wilde bijen. Lees verder

Toch verband tussen pesticiden en bijensterfte

Bijen?Het Britse voedings- en milieu-onderzoeksinstituut Fera concludeerde op basis van veldonderzoek in 2012 dat bijensterfte niet is te wijten aan de bestrijdingsmiddelen neonicotinoïden. Een heranalyse van dat rapport door Dave Goulson van de universiteit van Sussex levert een diametraal andere conclusie op: neonicotinoïden zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk van de achteruitgang van de bijenstand. Overigens ging het onderzoek over hommels.
Lees verder

De bezige bij blijkt vrij ‘lui’

Bijloos tijdperk

De groente- en fruitafdeling in het bijloos tijdperk? Alleen de zelfbestuivers, onder meer sinaasappels, zouden overblijven.

Het gaat niet goed met de bijenstand. Dat is vervelend voor de bijen, maar zeker zo vervelend voor de mens. Een belangrijk deel van ons voedsel, vooral fruit, is afhankelijk van dierlijke ‘bestuivers’, waar bijen een doorslaggevende rol in zouden spelen, zo is de heersende opvatting. Volgens insectkundige Gwen Pearson loopt het echter allemaal zo’n vaart niet. Uit onderzoek  bij 41 gewassen over de hele wereld  blijkt dat honingbijen in maar 14% van de gevallen de oogst vergroten, stelt ze.  Het bestuivingswerk van Inheemse bijen en andere insecten is verre van verwaarloosbaar. Bovendien lijkt menselijke handbestuiving helemaal niet zo slecht, zo blijkt uit de appelgaarden in het Chinese deel van de Himalaya. Nee, de groentewinkel raakt niet leeg als (honing)bijen verdwijnen. Wel stelt Pearson dat het behoud van dierlijke bestuivers van belang is voor onze voedseldiversiteit en om het fruit betaalbaar te houden.

Bron: Wired