Asfaltwegen zijn aanzienlijke milieuverpesters

AutogekteAuto’s zijn inefficiënte, ruimtevretende, dood en verderf zaaiende milieuverpesters (ook elektrische auto’s), maar wij doen net alsof een auto een eerste levensbehoefte is. Dat bewijst eens te meer dat de mens een totaal onredelijk (irrationeel) wezen is. Voor de heilige koe hebben we veel infrastructuur neergelegd. Het blijkt dat ook die wegen, met name de asfaltwegen, mede het milieu verzieken. Lees verder

Luchtvaart slecht voor ons klimaat en onze luchtwegen

Luchtvervuiling door luchtvaart nog erger dan klimaatschade

De relatieve effecten die opstijgen en landen (LTO) en het vliegen (Cruise) hebben op luchtkwaliteit en klimaat volgens de MIT-onderzoekers (gemeten in sociale kosten) (afb: Carla Grobler et. al)

De luchtvaart is verantwoordelijk voor zo’n 5% van de door de mens veroorzaakte broeikasgas-uitstoot, maar is daarnaast ook nog eens een stevige luchtvervuiler. Met name de ‘productie’ van (ultra)fijn stof door vliegtuigen belaagt onze gezondheid op aarde. De klimaatzondaar is een nog ergere luchtvervuiler. Lees verder

“Vrachtwagens op aardgas tot vijf keer viezer dan op diesel”

De stikstofoxidenuitstoot van aardgasvrachtwagens is groter dan die van dieselvrachtwagens

De stikstofoxidenuitstoot van aardgasvrachtwagens is groter dan die van dieselvrachtwagens (afb: T&E)

Dat aardgas een schone brandstof is zou een fabeltje zijn. Vrachtwagens die op vloeibaar aardgas rijden zouden tot vijf keer viezer zijn dan die op diesel rijden, zo zou blijken uit een onderzoek van Transport & Environment dat is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse overheid. De resultaten zouden de cijfers van de vrachtwagenbouwers weerspreken ([1]) en [2])). Die zouden wijzen op een vermindering van de NOx-uitstoot met 30%. T&E vraagt EU-lidstaten de bevordering van het aanschaffen van aardgasvrachtwagens daarom ook te staken.
Lees verder

Diesels verantwoordelijk 47% van verkeersdoden door vervuiling

ICCT-rapport over doden door luchtvervuiling verkeer

Omslag van het ICCT-rapport

Verkeersdoden door fijn stof en ozon (PM2.5 en ozon) veroorzaakt door het verkeer in de twintig grootste economieën van de wereld in 2015
Als we het over verkeersdoden hebben dan hebben we het over mensen die als verkeersdeelnemer overlijden en niet over de doden die er vallen door de vervuiling die het verkeer en vervoer veroorzaken. In 2015  hebben we het dan over zo’n 385 000 verkeersslachtoffers, zo becijferde de Raad voor schoon verkeer (ICCT) in samenwerking met universitaire onderzoekers. 47% daarvan waren slachtoffers van dieselverkeer. In Duitsland, Frankrijk, Italië en India is dat percentage zelfs 66%. Overigens hebben het dan niet alleen over wegvervoer, maar ook over de scheepvaart, landbouwmachines e.d. De luchtvaart doet kennelijk niet mee Lees verder

“We zitten al vast aan 1°C aardopwarming”

AardopwarmingZelfs als de mensheid er in zou slagen onmiddellijk alle uitstoot van broeikasgassen tot nul terug te brengen, dan zal de aardtemperatuur tegen het eind van deze eeuw toch nog met zo’n 1°C stijgen (het Amerikaanse persbericht spreekt, godbetert nog over graden Fahrenheit), stellen Thorsten Mauritsen van het Max Planckinstituut en Robert Pincus van de universiteit van Colorado (VS). Als we nog vijftien jaar doorgaan met uitstoten op het huidige niveau, dan wordt dat 1,5°C. Lees verder

Globalisering veroorzaakt honderdduizenden doden

Globalisering kost veel levens in China en elders

De productie van goederen voor de westerse markt in China veroorzaakt veel luchtvervuiling waardoor tienduizenden mensen in China en elders vroegtijdig sterven (afb: the Guardian)

Door vooral liberaalgezinden wordt globalisering als een positieve ontwikkeling gezien, maar die heeft ten minste één diepzwarte keerzijde: het voortijdig overlijden van duizenden mensen als gevolg van de vervuiling die het buiten de regio produceren en het heen en weer slepen van goederen met zich meebrengen. Volgens een recent onderzoek zou het gaan om minstens 700 000 slachtoffers per jaar, maar zeer waarschijnlijk meer. Lees verder

Filedruk en de domme roep om meer asfalt

AutogekteDe omvang van files in ons land is in 2015 met ongeveer 25% gegroeid ten opzichte van 2014, zo meldt de VerkeersInformatie-Dienst. Dat zou de sterkste stijging zijn, zowel relatief als absoluut, sedert 2000 toen de VID met de metingen is begonnen. De laatste jaren nam de filedruk (lengte maal duur) juist fiks af, mede door veel extra asfalt. Lees verder

Voor rood licht wachten slecht voor je gezondheid

Fietsers hebben meeste last van fijnstof van auto's

Fietsers hebben meeste last van fijnstof van auto’s

Wachten voor een stoplicht is slecht voor je gezondheid, hebben onderzoekers van de universiteit van Surrey uitgevogeld. Dat komt doordat stationair draaiende auto’s meer fijn stof produceren dan rijdende auto’s en door de concentratie aan voertuigen. Gemiddeld brengen automobilisten 2% van hun rijtijd door bij kruisingen/stoplichten, maar doen daar 25% van hun fijnstofinname op. Over fietsers wordt niet gesproken. Lees verder

Minder orkanen door fijnstof

De orkaan Sandy in oktober 2012.Orkaan Sandy (oktober 2012): komen er meer orkanen door minder milieuvervuiling?

 

 

 

 

 

 

Het schijnt dat in de voormalige DDR, waar de lucht niet bepaalde schoon was, veel minder astmalijders waren dan in het voormalige, schonere West-Duitsland. Milieuverontreiniging is kennelijk soms wel ergens goed voor. Dat lijkt weer eens onderschreven te worden. Britse onderzoekers hebben hun klimaatrekenmodellen losgelaten op de jaren 1850 tot 2050 en kwamen tot de conclusie dat fijnstof in de lucht waarschijnlijk verantwoordelijk is geweest voor de vermindering van het aantal orkanen in Atlantica in de vorige eeuw. Sedert de jaren ’60, toen de economische activiteit in Atlantica (Amerika en West-Europa) sterk groeide en daarmee de uitstoot van fijnstof en zwaveldeeltjes, daalde het aantal tropische stormen. Sedert als gevolg van milieumaatregelen in de jaren ’90 het aantal zwaveldeeltjes en fijnstof weer daalden, is het aantal stormen weer toegenomen. Althans, daar kwamen de berekeningen op uit.
Eerst onderzochten de wetenschappers van de universiteit van Exeter onder welke omstandigheden zich orkanen voordeden. Ze zagen in de periode vanaf 1850 dat het aantal orkanen door fijnstofvorming afnamen: hoe meer stof hoe minder stormen. De onderzoekers hebben de uitkomsten van hun rekenarij opgeschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

Bron: Der Spiegel