Diesels verantwoordelijk 47% van verkeersdoden door vervuiling

ICCT-rapport over doden door luchtvervuiling verkeer

Omslag van het ICCT-rapport

Verkeersdoden door fijn stof en ozon (PM2.5 en ozon) veroorzaakt door het verkeer in de twintig grootste economieën van de wereld in 2015
Als we het over verkeersdoden hebben dan hebben we het over mensen die als verkeersdeelnemer overlijden en niet over de doden die er vallen door de vervuiling die het verkeer en vervoer veroorzaken. In 2015  hebben we het dan over zo’n 385 000 verkeersslachtoffers, zo becijferde de Raad voor schoon verkeer (ICCT) in samenwerking met universitaire onderzoekers. 47% daarvan waren slachtoffers van dieselverkeer. In Duitsland, Frankrijk, Italië en India is dat percentage zelfs 66%. Overigens hebben het dan niet alleen over wegvervoer, maar ook over de scheepvaart, landbouwmachines e.d. De luchtvaart doet kennelijk niet mee Lees verder

Vliegtuigen Zuid-Pacifica veroorzaken ozonprobleem

Vliegtuigen vervuilen het hogere atmosferische milieu. Vooral ozon is de grote boosdoener en de zuidelijke Pacifica lijkt er het meest van te lijden te hebben, zo meldt het Duitse blad Der Spiegel. Dat heeft er mee te maken dat de vluchten op het waterrijke zuidelijk halfrond lang zijn en dat daarbij grote vliegtuigen worden gebruikt. Amerikaanse onderzoekers hebben luchtroutes bekeken op ozonvorming en met simulatieprogramma’s berekend welke landen daar het meest last van hebben. Dat bleken Australië en Nieuw-Zeeland te zijn. Het zwaarst getroffen was een gebied 1000 km ten noordoosten van de Salomonseilanden in de Stille Zuidzee. Daar werden per kilo stikstofoxide (een andere kwalijke uitlaatgas van vliegtuigen) 15 kilo ozon te zijn uitgestoten door vliegtuigen. Een vlucht van Sydney naar Mumbai (vroeger Bombay genoemd) veroorzaakt 23 500 kilo ozon, zo berekenden de onderzoekers van het MIT.
De atmosfeer boven de Pacifica reageert vijf keer zo sterk op de uitstoot van stikstofoxide als boven Europa en 3,7 keer zo sterk als boven Noord-Amerika. “Onze resultaten tonen aan dat de sterkste effecten van uitlaatgasemissies daar te zien zijn waar de lucht het zuiverst is”, zegt onderzoeksleider Steven Barrett. Dat klinkt als een open deur. Boven de Pacifica heeft de uitstoot dus veel meer effect dan op het noordelijke halfrond. Ook het jaargetij maakt uit. In de herfst stoot een vliegtuig 40% meer stikstofoxide uit dan in het voorjaar. vliegtuiguitstoot
Het gaat om emissies op hoogtes tussen de 9 en 12 km. Het effect van de uitstoot op die hoogte op het klimaat is groter dan op aardniveau. Ozon ontstaat in de onderste luchtlagen (de troposfeer) hoofdzakelijk door splitsing van stikstofoxide. Normaal breekt broeikasgas ozon vrij snel af, maar vorming én afbraak zijn afhankelijk van de atmosferische omstandigheden.
Al eerder zijn effecten van vliegtuigemissies bestudeerd, maar het zou nu voor het eerst zijn dat aparte vliegroutes zijn bekeken. Om de effecten van uitlaatgassen te verminderen zou het denkbaar zijn dat gevoelige gebieden zouden worden gemeden, zo meldt Der Spiegel, al zal zijn repercussies hebben op het totale brandstofverbruik en dus uitstoot. Niet vliegen zal wel geen optie zijn…

Bron: Der Spiegel