Luchtvaart slecht voor ons klimaat en onze luchtwegen

Luchtvervuiling door luchtvaart nog erger dan klimaatschade

De relatieve effecten die opstijgen en landen (LTO) en het vliegen (Cruise) hebben op luchtkwaliteit en klimaat volgens de MIT-onderzoekers (gemeten in sociale kosten) (afb: Carla Grobler et. al)

De luchtvaart is verantwoordelijk voor zo’n 5% van de door de mens veroorzaakte broeikasgas-uitstoot, maar is daarnaast ook nog eens een stevige luchtvervuiler. Met name de ‘productie’ van (ultra)fijn stof door vliegtuigen belaagt onze gezondheid op aarde. De klimaatzondaar is een nog ergere luchtvervuiler. Lees verder

“Vrachtwagens op aardgas tot vijf keer viezer dan op diesel”

De stikstofoxidenuitstoot van aardgasvrachtwagens is groter dan die van dieselvrachtwagens

De stikstofoxidenuitstoot van aardgasvrachtwagens is groter dan die van dieselvrachtwagens (afb: T&E)

Dat aardgas een schone brandstof is zou een fabeltje zijn. Vrachtwagens die op vloeibaar aardgas rijden zouden tot vijf keer viezer zijn dan die op diesel rijden, zo zou blijken uit een onderzoek van Transport & Environment dat is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse overheid. De resultaten zouden de cijfers van de vrachtwagenbouwers weerspreken ([1]) en [2])). Die zouden wijzen op een vermindering van de NOx-uitstoot met 30%. T&E vraagt EU-lidstaten de bevordering van het aanschaffen van aardgasvrachtwagens daarom ook te staken.
Lees verder

EU matst Volkswagen en andere viespeuken

Meting uitstoot diesel VWDieselauto’s mogen vanaf 2017 circa twee keer zoveel stikstofoxiden uitstoten als de geldende norm van 80 mg per kilometer. Vanaf 2021 wordt de norm 120 mg. Daarover hebben de lidstaten van de Europese Unie woensdag een akkoord bereikt, zo melden partijen in het Europees Parlement. Volgens GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout zet dat de geloofwaardigheid van de EU op het spel. Nederland stemde als enige tegen. Den Haag vindt dat nieuwe dieselmodellen vanaf 1 januari volgend jaar aan de NOx-limiet moeten voldoen. De autoproducerende landen – met Duitsland, Frankrijk en Italië voorop – wilden daar echter niets van weten. Ondanks de onthulling dat Volkswagen de NOx-uitstoot met fraude heeft gemanipuleerd, bleken de autolanden bereid hun industrieën een beschermende hand toe te steken. Lees verder