“Geloof niet in die waterstof- en kernenergieonzin”

Jonathan Porritt

Jonathan Porritt

Oplossingen voor onze klimaatdoeleinden zijn relatief eenvoudig, maar lang niet iedereen wil die wegen bewandelen. Om niets van het ‘goede leven’ weg te hoeven gooien worden er nogal eens boude (en vaak stompzinnige) voorstellen gedaan om de broeikasgassen terug te dringen. Jonathan Porritt, stichter/directeur van de organisatie Forum for the Future stelt in een artikel in de Britse krant the Guardian dat de enige realistische oplossing duurzaamheid is. “Geloof niet in de waterstof- en kernenergieonzin.” Lees verder

“Vrachtwagens op aardgas tot vijf keer viezer dan op diesel”

De stikstofoxidenuitstoot van aardgasvrachtwagens is groter dan die van dieselvrachtwagens

De stikstofoxidenuitstoot van aardgasvrachtwagens is groter dan die van dieselvrachtwagens (afb: T&E)

Dat aardgas een schone brandstof is zou een fabeltje zijn. Vrachtwagens die op vloeibaar aardgas rijden zouden tot vijf keer viezer zijn dan die op diesel rijden, zo zou blijken uit een onderzoek van Transport & Environment dat is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse overheid. De resultaten zouden de cijfers van de vrachtwagenbouwers weerspreken ([1]) en [2])). Die zouden wijzen op een vermindering van de NOx-uitstoot met 30%. T&E vraagt EU-lidstaten de bevordering van het aanschaffen van aardgasvrachtwagens daarom ook te staken.
Lees verder

Methaan direct gesplitst in koolstof en waterstof

Methaan direct gesplitst in koolstof en waterstof

De methaankraker van KIT en IASS (afb: KIT/IASS)

Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan: een koolstofatoom omringd door vier waterstofatomen.  Als je dat verbrandt ontstaat er water en het broeikasgas kooldioxide.  Het Technologisch instituut van Karlsruhe (KIT) en het instituut voor duurzaamheidsstudies (IASS) in Potsdam hebben een proces ontwikkeld om methaan direct te splitsen in koolstof en waterstof. Daarvoor kregen ze de innovatieprijs van de Duitse gaseconomie (wat dat ook moge wezen).
Lees verder

“De trein naar Duurzaamheid is al vertrokken”

Destructieve winning

Veel winningsmethoden voor fossiele brandstoffen zijn verwoestend voor het milieu

Misschien ben ik te somber. Ik heb nog steeds de indruk dat er veel over klimaatverandering wordt gepraat, maar dat er nog erg weinig concreets tegen gedaan wordt. Ritchie Priddy, directeur van Carver Scientific, vindt echter dat de trein naar Duurzaamheid het station al heeft verlaten en niet meer terugkomt. Jim Krane van de Amerikaanse Rice-universiteit bestudeerde de klimaatrisico’s voor de fossiele-brandstsofsector en constateerde dat de toekomst voor die branche er steeds grauwer uitziet. Priddy stelt dat het verbazingwekkend is hoeveel er al bereikt is zonder (dwingende) wetten en regels. Lees verder

‘Verbrandingsmotor’ maakt van aardgas waterstof

Waterstof genereren in een viertakts'verbrandingsmotor'

Een schema van de waterstofgenerator

Onderzoekers van het technologisch instituut van Georgia (VS) hebben met een soort ‘omgekeerde’ verbrandingsmotor met behulp van een katalysator van methaan waterstof gemaakt bij relatief lage temperaturen. Ze voegden een membraan toe om het ontstane waterstof te scheiden. Zo zou je overal waar aardgas is waterstof kunnen bereiden. Het vervelende is alleen dat dit proces koolstofdioxide oplevert. Weliswaar wordt dat gas in dit systeem weggevangen, maar toch. Lees verder

Affakkelen aardgas onnodig met methanolproces

Affakkelen bij Shell Moerdijk

Affakkelen bij Shell Moerdijk (afb: Ferry Krauweel)

Ik heb het altijd hoogst belachelijk gevonden, maar nog steeds wordt bij oliewinning en -raffinage het meekomende aardgas afgefakkeld, verbrand. Volgens Jeroen van Bokhoven van de ETH in  Zürich is dat niet langer nodig als methaan, het belangrijkste bestanddeel van aardgas, direct wordt omgezet in het vloeibare methanol. Tot nu toe was dat geen praktische mogelijkheid, maar Van Bokhoven c.s. bedachten een oplossing. De truc is: verhoog de druk en het methaan wordt niet langer verspild. Nu nog de juiste katalysatoren voor de truc… Lees verder

Aardgas geen oplossing voor aardopwarming

Aardgascentrale in VS

Een aardgascentrale in de VS

Volgens een nieuw onderzoek is aardgas alleen, ter vervanging van vooral steenkool, niet in staat de aardopwarming over de langere termijn (tot 2050) te vertragen. Aardgas produceert per energie-eenheid de helft minder kooldioxide dan steenkool en daarom verwachten overheden dat dat gas onze klimaatzorgen enige tijd kan lenigen. Niet dus, zo rekenden vijf onderzoeksgroepen ons voor.  Lees verder

Nieuwe kat maakt goedkoop (?) van aardgas alcoholen

Roy Periana

Roy Periana

Met een nieuwe katalysator zijn onderzoekers van het Amerikaanse Scripps-instituut in Florida  er in geslaagd aardgas onder relatief milde omstandigheden om te zetten in alcoholen als methanol en ethanol (‘gewone’ alcohol). De reactie verloopt bij de relatief lage temperatuur van 180°C. Bij alternatieve syntheseroutes zijn temperaturen van  500 en meer graden nodig. Deze synthese zou de petrochemie en kunststofindustrie wel eens op zijn kop kunnen zetten, denken de onderzoekers. Zo’n vaart zal het voorlopig nog wel niet lopen. Lees verder