Luchtvervuiling sterk gedaald door coronamaatregelen

M40 tijdens coronaspits

De eerste coronamaatregelen vorig jaar leidden tot een sterk afgenomen wegverkeer. Hier een foto van de normaal afgeladen M40 in Engeland tijdens een ‘coronaspits’ vorig voorjaar (afb: univ. van Warwick)

De mens houdt zich voor intelligent, maar is vooral hardleers. Door mensen aan huis te binden tijdens, vooral, het begin van de coronacrisis werd het (vooral) autoverkeer sterk beperkt en daalde de luchtvervuiling sterk, zo blijkt uit onderzoek va de universiteit van Innsbruck (Oost.). Inmiddels is dat verkeer overal welhaast weer op het oude niveau en daarmee de luchtvervuiling. Lees verder

Luchtvaart slecht voor ons klimaat en onze luchtwegen

Luchtvervuiling door luchtvaart nog erger dan klimaatschade

De relatieve effecten die opstijgen en landen (LTO) en het vliegen (Cruise) hebben op luchtkwaliteit en klimaat volgens de MIT-onderzoekers (gemeten in sociale kosten) (afb: Carla Grobler et. al)

De luchtvaart is verantwoordelijk voor zo’n 5% van de door de mens veroorzaakte broeikasgas-uitstoot, maar is daarnaast ook nog eens een stevige luchtvervuiler. Met name de ‘productie’ van (ultra)fijn stof door vliegtuigen belaagt onze gezondheid op aarde. De klimaatzondaar is een nog ergere luchtvervuiler. Lees verder

Dieselauto’s zijn 50% viezer dan gedacht

Meting uitstoot diesel VW

Uitstoot van personenauto’s wordt op de rollenbank gemeten en niet op de weg.

Onderzoekers van de universiteiten van York (GB) en Colorado (VS) en van IASA in Wenen hebben na onderzoek van de elf belangrijkste automarkten (meer dan 80% van alle verkopen in 2015) berekend dat dieselauto’s 50% meer stofoxiden uitstoten dan werd aangenomen op basis van de officiële garagetests: 13,2 miljoen ton in plaats van 8,6 miljoen ton. Lees verder

In Europa 150 krachtcentrales nodig voor elektrische auto

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Volgens een onderzoek van het Europese Milieuagentschap is voor grootschalig gebruik van elektrische auto’s 150 GW aan elektrisch vermogen extra nodig. We praten dan over zo’n 100, 150 krachtcentrales. Het EMA gaat er dan van uit dat 80% van de auto’s dan elektrisch rijden. Dat scenario voorziet het agentschap voor 2050. Daar tegenover staat een lagere uitstoot van broeikasgassen en andere luchtvervuilende stoffen, aldus het rapport.
Lees verder

Vele dieselauto’s viezer dan Volkswagen

Uittstoot aantal malen Euro 6-norm

Uittstoot aantal malen Euro 6-norm (afb: the Guardian)

Volkswagen kreeg de naam en de blaam, maar de meeste dieselauto’s zijn viezer dan de gewraakte diesels van de Duitse fabrikant. Diesels van Fiat, Suzuki en Renault braken tot vijftien maal meer stikstofoxiden uit dan wettelijk in de EU  is toegestaan, zo blijkt uit een onderzoek van Transport & Environment. Geen enkel merk zou voldoen aan de jongste EU-normen (Euro 6). Volkswagen blijkt zelfs een van de minst slechte diesels te maken. Lees verder

EU matst Volkswagen en andere viespeuken

Meting uitstoot diesel VWDieselauto’s mogen vanaf 2017 circa twee keer zoveel stikstofoxiden uitstoten als de geldende norm van 80 mg per kilometer. Vanaf 2021 wordt de norm 120 mg. Daarover hebben de lidstaten van de Europese Unie woensdag een akkoord bereikt, zo melden partijen in het Europees Parlement. Volgens GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout zet dat de geloofwaardigheid van de EU op het spel. Nederland stemde als enige tegen. Den Haag vindt dat nieuwe dieselmodellen vanaf 1 januari volgend jaar aan de NOx-limiet moeten voldoen. De autoproducerende landen – met Duitsland, Frankrijk en Italië voorop – wilden daar echter niets van weten. Ondanks de onthulling dat Volkswagen de NOx-uitstoot met fraude heeft gemanipuleerd, bleken de autolanden bereid hun industrieën een beschermende hand toe te steken. Lees verder

Veel diesels in Europa te smerig

Vieze diesels

Volkswagen is niet eens het stoutste jongetje in de klas… ( rapport van Transport & Environment)

Volkswagen is de gebeten hond, omdat Amerikanen er achter kwamen dat diesels van dat Duitse merk gerommeld hadden met de programmatuur, waardoor de wagens op de proefbank netjes de milieunormen qua nitreuze dampen haalden, maar eenmaal weer op de weg de boel vrolijk versmeerden met veel te veel stikstofoxiden. Ook andere autofabrikanten zouden zich schuldig maken aan het ‘opschonen’ van hun diesels, zo meldt de BBC. Dat is een kwalijke zaak, want er rijden veel diesels in Europa rond: in 2014 was meer dan de helft van de verkochte auto’s een diesel. De bedrijfstak ontkent (uiteraard). Lees verder

Niet minder fijn stof door E-auto’s

E-autoElektrische wagens genereren nauwelijks minder fijn stof dan de nieuwste benzinewagens, blijkt uit onderzoek van Transport & Mobility in Leuven (B), aldus het Belgische dagblad De Standaard. Door het in verhouding grotere gewicht en daardoor grotere slijtage van de remmen, de banden en het wegdek, veroorzaken elektrische auto’s in stedelijk gebied slechts een verwaarloosbare fractie minder fijn stof dan gewone, recente benzineauto’s:  afgerond 17 mg PM2,5/km tegen 17. Ook het verschil met dieselwagens, voorzien van roetfilter, is gering. Bij kleinere E-voertuigen, dan hebben het onder meer over elektrische fietsen, winnen de ‘elektra’s’ echter duidelijk. Lees verder