In Europa 150 krachtcentrales nodig voor elektrische auto

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Volgens een onderzoek van het Europese Milieuagentschap is voor grootschalig gebruik van elektrische auto’s 150 GW aan elektrisch vermogen extra nodig. We praten dan over zo’n 100, 150 krachtcentrales. Het EMA gaat er dan van uit dat 80% van de auto’s dan elektrisch rijden. Dat scenario voorziet het agentschap voor 2050. Daar tegenover staat een lagere uitstoot van broeikasgassen en andere luchtvervuilende stoffen, aldus het rapport.

De transportsector zou 90% minder CO2 uitstoten en de uitstoot van vervuilend stoffen zou met 80% dalen. Over de haalbaarheid van die omschakeling spreekt de studie zich niet uit. Volgens een studie van de Europese Commissie zou in 2050 slechts 8% van de auto’s elektrisch zijn.
Volgens EMA-directeur Hans Bruyninckx is de elektrische auto alleen niet voldoende om een koolstofarme economie te bewerkstelligen. “Andere problemen, zoals de groeiende vraag en de files blijven bestaan en zullen moeten worden opgelost.”
Het EMA heeft diverse scenario’s onderzocht waaronder het hierboven genoemde. Ondanks die extra opwekkingscapaciteit zou in dat scenario een netto CO2-reductie van  255 miljoen ton in 2050 worden verwezenlijkt, ongeveer 10% van de geschatte uitstoot in dat jaar. Daarbij gaat het agentschap uit dat die energie zeker voor een deel wordt opgewekt door fossiele brandstoffen.

0,15%

Als vier van de vijf auto’s elektrisch wordt aangedreven zouden ook andere luchtvervuilende bestanddelen sterk worden teruggedrongen. Geschat wordt dat de hoeveelheid stikstofoxiden en fijn stof met 80% zal worden teruggedrongen. De hoeveelheid zwaveldioxide zou kunnen toenemen als gevolg van het voortgezette verbruik van steenkool. Het elektriciteitsverbruik zal, uiteraard, stijgen: 9,6% in 2050.

De verkoop en het gebruik van elektrische voertuigen stijgt, maar komt nu nog niet verder dan 1,2% van het aantal in de EU verkochte auto’s en maken maar 0,15% uit van het totale aantal.

Bron: De Standaard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.