Twee graden extra zorgt voor extra broeikasgasuitstoot

Meting lachgasuitstoot bij dooiend permafrost

Bodemonderzoekers aan het werk in Fins Lapland (afb: Carolina Voigt)

De aardopwarming is een zichzelf versterkend effect. Hogere temperaturen blijkt dat, bijvoorbeeld, steeds meer ‘eeuwig bevroren bodem’ (permafrost) ontdooit, waardoor grote hoeveelheden in de bodem opgeslagen broeikasgassen vrijkomen, waardoor weer (enzovoort). Onderzoeksters hebben berekend dat 2°C extra er voor kan zorgen dat er zo’n 230 miljard ton kooldioxide uit de bodem in de atmosfeer terechtkomt. Lees verder

Kan de bodem ‘ons’ klimaat redden?

Landbouw

Meer koolstof in de bodem leidt tot hogere opbrengsten in de landbouw

Onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Bonn (D) denken dat de bodem een belangrijke rol kan spelen bij het afwenden van een klimaatramp (voor mensen en andere levende organismen, niet voor de aarde). Als van de mogelijkheden van de bodem effectief gebruik gemaakt zou kunnen worden zou dat de broeikasgasuitstoot aanzienlijk kunnen verminderen, denken de onderzoekers, terwijl de oogsten daar wel bij zouden varen. Wat wil je nog meer? Lees verder

Meer broeikasgassen in atmosfeer door aardopwarming

Bodembewoners en planten worden actiever als de aarde opwarmt

Bodembewoners en planten worden actiever als de aarde opwarmt

De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat er meer broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen, stellen onderzoekers. Een stijging met 1°C zou de komenden 35 jaar zo’n 55 miljard ton koolstofgassen, voornamelijk kooldioxide en methaan, in de atmosfeer brengen, berekenen ze. Dat alles zou te maken hebben met het actiever worden van het ondergrondse leven door de opwarming. Die extra uitstoot van broeikasgassen zou het klimaatsysteem voorbij een onomkeerbaar punt kunnen brengen. Tot nu toe werden in de schattingen de koolstofgasemissies uit de bodem niet meegenomen. Dat is opmerkelijk omdat de meeste koolstof op aarde is vastgelegd in de bodem.  Lees verder

Bodem mogelijk gevaarlijke kooldioxide’bom’

Vastlegging koolstof in planten

De vastlegging van koolstof in planten en grond…

Meer kooldioxide zou leiden tot een snellere plantengroei, waardoor meer kooldioxide zou worden vastgelegd, zo luidt de redenering. Oftewel kooldioxide lost het broeikasprobleem zelf (enigszins) op. Dat kan wel eens heel verkeerd uitpakken, denken onderzoekers van de Amerikaanse Princeton-universiteit. Meer kooldioxide zou wel eens een kettingreactie te weeg kunnen brengen waardoor een grote koolstofvoorraad in ontbinding overgaat: de grond. Micro-organismen spelen in dat subtiele spel een belangrijke rol. Lees verder