Vermindering ijsmassa Zuidpool in beeld gebracht

Ontwikkeling ijsmassa Zuidpool

De ontwikkeling van de ijsmassa op de hele Zuidpool.

De ijsmassa op de Zuidpool is hier en daar tot 5 km dik, maar de laatste jaren heeft Antarctica, mede door de aardopwarming, veel ijs verloren. Onderzoekers van de TU van Dresden hebben dat verlies nu in beeld gebracht, waarop je kunt zien dat op sommige plaatsen het ijs zelfs aangroeide. De gemiddelde daling sedert 2002 is 100 000 000 000 ton per jaar. Op bijgaand plaatje zie je de ontwikkeling van heel Antartica. Lees verder

Pool verschuift sneller door smelten ijs

Het noorden (en het zuiden) verschuift in de loop der decennia. De draaias van de aarde is niet stabiel. Dat is al tijden zo, maar nu lijkt het er op dat die afwijking de laatste jaren sneller gaat dan ooit. Elk jaar verschuift de Noordpool zo’n 27 cm naar het oosten. Dat schrijft een groep Amerikaanse en Chinese onderzoekers in het blad Geographical Research Letters. Basis voor hun bevindingen zijn de gegevens van de meetsatellieten van “>GRACE.
IJssmelt verandert richting draaias aarde (foto Le Monde)
Normaal, maar wat is normaal?, beweegt de pool elk jaar zo’n 6 cm in de richting van het Canadese schiereilandLabrador. Nu verschuift de Noordpool meer in de richting van Groenland. Dat komt allemaal door het steeds sneller wegsmelten van de noordelijke ijskap, waardoor de (water)massa anders over de aardbol verdeeld wordt. Het veranderen van de oriëntatie van de aarde ten opzichte van de zon heeft consequenties voor het klimaat op aarde.

Bron: Le Monde (foto Le Monde)