Licht maakt chipmateriaal (niet) supergeleidend

Supergeleiding en licht

Links het effect niet erg ver boven het absolute nulpunt (0 K). Rechts het effect met schakelaars (wit) die met picopulsjes laserlicht worden bestraald. Daaronder het effect op de spanning (in verschillende schakelcombinaties) (afb: A. Cavalleri/Nature)

Het schijnt dat je met behulp van (laser)licht materialen supergeleidend kunt maken. Nu hebben onderzoekers van het Max Planckinstituut voor structuur en dynamica (MPSD) in Hamburg aangetoond dat dat ook werkt op een geïntegreerd circuit. Dat opent mogelijkheden om elektronica en optica te combineren en (dus?) voor nieuwe toepassingen. Ze toonden ook aan dat de reactie van K₃C₆₀ niet rechtevenredig is, maar afhangt van de toegepaste stroom. Lees verder

Nu een praktisch bruikbare supergeleider bij kamertemperatuur gevonden (?) Nee, zo lijkt

Meissnereffect van LK-99

Beeld uit het filmpje van de onderzoekers die het Meissnereffect bij LK-99 zou aantonen. Waarom komt die dan niet los van magneet? (afb: Hyun-Tak Kim)

Al verschillende malen hebben Ranga Dias en collega’s aangekondigd een supergeleider bij kamertemperatuur te hebben gevonden, maar als dat al zo is dan is die erg onpraktisch. Om supergeleiding te bereiken had je onpraktische hoge drukken nodig. Nu stellen Koreaanse onderzoekers in nog niet beoordeelde artikelen kamertemperatuursupergeleiding te hebben bereikt bij atmosferische omstandigheden met LK-99 (veranderd loodapatiet), maar de supergeleidingswereld blijft wantrouwig of dat ook werkelijk zo is. Verschillende pogingen om de resultaten reproduceren zijn tot nu toe gestrand. Een groep vond wel supergeleiding, maar zo’n 170°C. In Nature lijkt definitief het kruis over de kamertemperatuursupergeleider gemaakt. LK-99 is geen supergeleider die wel tot 127°C supergeleidend zou zijn.

Lees verder

Supergeleiding bij kamertemperatuur niet bewezen

Ranga Dias, supergeleiding

Ranga Dias (afb: Adam Fenster / univ. van Rochester)

In 2020 meldden onderzoekers dat ze, onder zeer extreme omstandigheden, een stof supergeleidend hadden gemaakt bij kamertemperatuur. Dat artikel in Nature is nu teruggetrokken door de redactie. Aan dat resultaat werd door medeonderzoekers al langer getwijfeld, maar nieuw onderzoek gaf de doorslag voor de redactie voor terugtrekking. Lees verder

Twijfels over supergeleiding bij kamertemperatuur

Ranga Dias, supergeleiding

Ranga Dias (afb: Adam Fenster / univ. van Rochester)

Vorig jaar meldde ik in dit blog dat nu eindelijk supergeleiding bij kamertemperatuur was waargenomen (met een ?). Inmiddels zijn er ernstige bedenkingen gerezen over de resultaten van de onderzoeksgroep onder aanvoering van Ranga Dias
van de universiteit van Rochester, die echter ook weer steun krijgt van onderzoekers die zijn proef hebben gepreproduceerd. Lees verder

Supergeleiding bij -23°C maar wel bij 1,5 miljoen atmosfeer

Lantaanhydride'supergeleider'

De structuur van de Lanthaanhydridesupergeleider (afb: univ. van Chicago)

Al sedert de ontdekking van Bednorz en Müller in de jaren 80 van de ‘hogetemperatuur-supergeleiders‘ (we praten dan over -196°C) zijn onderzoekers wereldwijd op zoek naar materialen die geen elektrische weerstand vertonen bij ‘schappelijker’ temperaturen. Nu schijnen onderzoekers in de VS een klasse materialen te hebben gevonden die supergeleidend zijn bij -23°C, een nieuw record. Dat lijkt er al meer op, al werd die supergeleiding pas werkelijkheid bij extreem hoge drukken. Lees verder