Licht maakt chipmateriaal (niet) supergeleidend

Supergeleiding en licht

Links het effect niet erg ver boven het absolute nulpunt (0 K). Rechts het effect met schakelaars (wit) die met picopulsjes laserlicht worden bestraald. Daaronder het effect op de spanning (in verschillende schakelcombinaties) (afb: A. Cavalleri/Nature)

Het schijnt dat je met behulp van (laser)licht materialen supergeleidend kunt maken. Nu hebben onderzoekers van het Max Planckinstituut voor structuur en dynamica (MPSD) in Hamburg aangetoond dat dat ook werkt op een geïntegreerd circuit. Dat opent mogelijkheden om elektronica en optica te combineren en (dus?) voor nieuwe toepassingen. Ze toonden ook aan dat de reactie van K₃C₆₀ niet rechtevenredig is, maar afhangt van de toegepaste stroom.
MPSD-onderzoekers zijn al jaren bezig om hogetemperatuursupergeleiding te verwezenlijken. Die zouden ze hebben bereikt bij diverse (wat ze noemen0 kwantummaterialen zoals koperverbindingen (cupraten), k-(ET)2X and K₃C₆₀. Daar werd supergeleiding geconstateerd onder invloed van licht. Nu kun je boven aan het linkse plaatje zien dat het gebruikte materiaal in deze proef (K₃C₆₀) niet bepaald een hoogtemperatuursupergeleider is (laat staan een kamertemperatuursupergeleider 3 K is -270°C).
De MPSD-onderzoekers rond Andrea Cavelleri verbonden dunne laagjes K₃C₆₀ aan lichtgeleidende schakelaars. Met ultrakorte laserlicht (in de orde van picoseconden, biljoenste seconden) werden die schakelaars bediend.
Als ze het materiaal beschenen met infrarood licht zagen ze niet-lineaire stroomveranderingen in het dunne K₃C₆₀-laagje. Overigens werd geen supergeleiding (weerstandloosheid) of Meissnereffect geconstateerd.

Die toestand van K₃C₆₀ zou lijken op wat een granulaire supergeleider (zwak met elkaar verbonden supergeleidende eilanden) tentoonspreidt. De onderzoekers denken dat de niet-lineaire invloed van licht op de weerstand van de potentiële supergeleider kan leiden tot nieuwe apparatuur die van dit effect gebruik maakt.

Bron: idw-online.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.