Licht maakt chipmateriaal (niet) supergeleidend

Supergeleiding en licht

Links het effect niet erg ver boven het absolute nulpunt (0 K). Rechts het effect met schakelaars (wit) die met picopulsjes laserlicht worden bestraald. Daaronder het effect op de spanning (in verschillende schakelcombinaties) (afb: A. Cavalleri/Nature)

Het schijnt dat je met behulp van (laser)licht materialen supergeleidend kunt maken. Nu hebben onderzoekers van het Max Planckinstituut voor structuur en dynamica (MPSD) in Hamburg aangetoond dat dat ook werkt op een geïntegreerd circuit. Dat opent mogelijkheden om elektronica en optica te combineren en (dus?) voor nieuwe toepassingen. Ze toonden ook aan dat de reactie van K₃C₆₀ niet rechtevenredig is, maar afhangt van de toegepaste stroom. Lees verder

Is informatie de vijfde fase waarin materie kan bestaan?

Positron botst op elektron

Positron botst op antideeltje (elektron) (afb: M.Vopson)

Laat ik om te beginnen zeggen dat ik dit blog Geleerd uitschot heb genoemd. Daarmee wil ik aangeven dat wetenschap een prachtig fenomeen is, maar wetenschappers zich niet onttrekken aan eigenschappen die aan andere mensen kleven. Wat moet je denken van een wetenschapper die probeert vast te stellen of er naast de vaste, vloeibare, gasvormige en plasmafase nog een vijfde fase bestaat: informatie? Lees verder

Een ‘zonnecel’ die ook ’s nachts energie levert (?)

Nachtzonnecellen

‘Zonnecellen’ voor nacht én dag (afb: UCD)

Het vervelende van zonnecellen is dat die alleen overdag energie opleveren. Jeremy Munday van de universiteit van Californië in Davis zegt dat het mogelijk is met ‘anti-zonnecellen’ ook elektrische energie op te wekken. Per vierkante meter zouden die cellen een vermogen van 50 W kunnen opbrengen, een kwart van een ‘echte’ zonnecel. Lees verder

Hybride perovskietcel komt uit op rendement van 17,8%

Hybride perovskiet/CIGS-zonnecellen

Prototypen van de duo-zonnecel: rechts de halfdoorzichtige perovskietcel, links de CIGS-cel (afb: Imec/ZSW/KIT)

Het is een beetje lastig te praten over zonnecellen. Er wordt vaak geschermd met rendementen, maar dan gaat het meestal om labsystemen. Hoeveel een zonnecel in de praktijk oplevert is daarmee niet vastgesteld. Ook niet of die zonnecel commercieel te produceren is. Perovskietcellen, bijvoorbeeld, krijgen een mooie toekomst toegedicht, maar, voor zover ik het heb meegekregen, hebben die problemen met de productie. Nu hebben Duitse en Belgische onderzoekers een hybride perovskiet/CIGS-cel (CIGS staat voor koper, indium, gallium en seleen) ontworpen, die een energetische rendement van 17,8% zou hebben. Dat zou meer zijn dan het hoogste rendement van ‘pure’ perovskietcellen (?). Lees verder

Lichttruc maakt infrarood zichtbaar voor zonnecel

Opgevoerd licht voor rendabeler zonnecellen

Bewijzen van het ‘opvoeren’ van infraroodlicht in zichtbaar licht. Links infrarood met een golflengte van 800 nm (nabij-infrarood) dat is gericht op een mengsel van cadmiumselenide en rubreen. In foto b is de bron een ir-laser met een golflengte van 980 nm. (foto:Zhiyuan Huang, UC Riverside)

Bijna twee jaar terug ging het nieuws rond dat er een zonnecel was ontwikkeld die een zo groot mogelijk deel van het zonnespectrum omzet in elektrische energie en nu schijnt dat wiel opnieuw te zijn uitgevonden. Toen de universiteit van Pennsylvania met het ‘wondermateriaal’ perovskiet. Nu, ook uit Amerika, de universiteit van Californië in Riverside en als materiaal een combinatie van nanokristallen van een anorganische halfgeleider en organische moleculen. Die combinatie ‘herstructureert’ het zonnespectrum, waardoor zowel zichtbaar als infraroodlicht kan worden omgezet in elektrische energie. Dat zou de opbrengst van de zonnecellen met eenderde vergroten. Die ‘opvoer’methode zou ook nuttig kunnen zijn bij beeldtechnieken en voor gegevensopslag, zo stellen de onderzoekers. Lees verder

Bommenmakers met laser op te sporen

Bomsnuiver

Een proefopzet van de ‘bomsnuiver’ (foto: Fraunhofer-instituut)

Al jaren wordt er gesleuteld aan apparaten en systemen waarmee explosieven en andere ongewenste stoffen (zoals drugs) bij voorkeur van een afstand kunnen worden opgespoord. Er is röntgen in de strijd gegooid en niet zo lang geleden presenteerde het Israëlische bedrijf Tracense een elektronische bomsnuiver. Nu komt het Duitse Fraunhofer-instituut met een lasersysteem, waarmee, in combinatie met een sensornetwerk, op afstand bommenmakers zouden zijn te lokaliseren en te ontmaskeren. Het systeem heeft ook minder krijjgshaftige toepassingen zoals het testen van voedsel op eetbaarheid en het meten van luchtverontreiningen in productiehallen.
Lees verder

Door muren en in het donker zien met je telefoon

In het donker zienIn het donker zien of, met mate, door muren heen kijken, het kan natuurlijk met een infraroodkijker. Er schijnt nu een camerakap te zijn, de FLIR One, waarmee je dat ook kunt doen. Deze iPhone 5/5s-toevoeging, je ‘plakt ‘m op je Apple-telefoon, heeft twee camera’s: een infraroodcamera en een VGA-camera die wat meer detail aan het wazige infraroodbeeld toevoegt. Het ding heeft een eigen batterij, anders is je iPhone rap leeg. Ik stel me zo voor dat je de FLIR One er weer van af moet halen om normale foto’s met je iPhone te kunnen maken. Overigens heeft deze ir-camera vooral praktische doeleinden, zoals het opsporen van warmtelekken in woningen en fabriekssystemen. Het apparaat is niet goedkoop. Het kost in de VS $ 350 en zal in augustus op de markt komen.

Bron: Wired

Een zakspectrometer voor iets meer dan € 200

Minispectrometer

Met deze minispectrometer zou je de samenstelling van, bijvoorbeeld, een appel kunnen meten (foto: Futura-Sciences)

Het Israelische bedrijf Consumer Physics heeft een zakspectrometer ontwikkeld (Scio) die iets meer kost dan € 200. Met behulp van de Scio zou de moleculaire samenstelling van oplossingen maar ook van materialen en objecten zijn te achterhalen. In eerste instantie wordt het apparaatje vooral gebruikt voor de analyse van planten, voedsel en medicijnen. Dat zou niet komen door de beperkingen van de Scio, maar dat ligt aan de beperkte inhoud van een voor het functioneren wezenlijke webdatabank. Lees verder

’s Nachts infraroodbeelden zien met grafeen op je contactlens

Nachtzicht

Een ouderwetse nachtkijker. De nieuwe past op een contactlens

Onderzoekers van de Ann Arbor-universiteit in Michigan (VS) hebben met grafeen een sandwichsysteem ontworpen waarmee infraroodlicht zichtbaar wordt. Dat is zo minuscuul dat het op een contactlens of een mobiel zou zijn toe te passen, zo valt er te lezen in het Franse webblad Futura Sciences. Lees verder

Met een (dure) prikbril zit je er nooit naast

Prikbril

Reclame voor de prikbril

De Amerikaan-se onderne-ming Evena Medical brengt een bril op de markt waarmee je door de huid de bloedvaten ziet lopen. De brildrager ziet in feite een infraroodbeeld, waarbij de warmere bloedvaten afsteken tegen hun omgeving. Zo’n bril zou verpleegkundigen en andere prikkers helpen bij het vinden van de (juiste) ader. Volgens het bedrijf, maar dat is natuurlijk weinig objectief, zouden prikkers in eenderde van de prikpogingen er naast zitten. Niet prettig voor de patiënt of donor, maar ook niet voor de prikker. Die schaamt zich rot. Lees verder