Virusvaccins bewaren zonder koeling

Coacervaat met virussen

De virussen worden bij elkaar gehouden door de geladen peptidestrengen (afb: Heldt en Perry)

Jaarlijks zou volgens een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie de helft van vaccins weggegooid moeten worden omdat ze niet koud (genoeg) bewaard worden. Onderzoeksters hebben een manier gevonden de houdbaarheid te verzekeren met behulp van eiwitten in plaats van kou. Lees verder

Bommenmakers met laser op te sporen

Bomsnuiver

Een proefopzet van de ‘bomsnuiver’ (foto: Fraunhofer-instituut)

Al jaren wordt er gesleuteld aan apparaten en systemen waarmee explosieven en andere ongewenste stoffen (zoals drugs) bij voorkeur van een afstand kunnen worden opgespoord. Er is röntgen in de strijd gegooid en niet zo lang geleden presenteerde het Israëlische bedrijf Tracense een elektronische bomsnuiver. Nu komt het Duitse Fraunhofer-instituut met een lasersysteem, waarmee, in combinatie met een sensornetwerk, op afstand bommenmakers zouden zijn te lokaliseren en te ontmaskeren. Het systeem heeft ook minder krijjgshaftige toepassingen zoals het testen van voedsel op eetbaarheid en het meten van luchtverontreiningen in productiehallen.
Lees verder