Mieren melken (ook) hun poppen en de larven worden er groot mee

Mierenpoppen (wit), -larven en mierenHet is bekend dat mieren bladluizen ‘melken’ maar niet dat mieren ook elkaar ‘melken’ (of althans mierenpoppen). De poppen van die insecten produceren een melkachtige substantie die andere mieren en ook mierenlarven drinken. Vooral de mierenlarven gebruiken die melk voor hun groei. Dat verschijnsel schijnt bij veel mierensoorten voor te komen. Als die poppen niet gemelkt worden dan verschimmelen ze en overleven het vaak niet. Lees verder

Onderzoekers zou voor het eerst een ‘wormgat’ hebben gemaakt

Een wormgat volgens A. Mueller

Zo ziet volgens A. Mueller van Caltech een wormgat er uit….

Kwantummechanici hebben een proef ontwikkeld waarmee ze het gedrag en de dynamica van een speciale vorm van wat een wormgat heet kunnen bestuderen.
Lees verder

Jurylid zijn blijkt geestelijk zwaar werk

Assisenhof te Brussel in 1843 (afb: WikiMedia Commons)In België wordt een begin gemaakt met het proces tegen van terrorisme verdachte lieden. Dat wordt nu al hét proces van de eeuw genoemd, maar groot(s) is het zeker. Er is 20 miljoen euro voor uitgetrokken. Gevoelig punt is dat het proces gevoerd wordt voor het assisenhof, waarbij een lekenjury een belangrijke rol heeft. Aan alles schijnt gedacht te worden. Zo hebben juryleden recht op tien gratis sessies bij een (psycho- neem ik aan; as) therapeut, zo lees ik in de Standaard. Lees verder

Apenpokkenvirus zou stigmatiserend zijn

Brulaap in actie

Een protesterende (brul)aap?

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag een andere benaming voor apenpokken gelanceerd. De ziekte zal voortaan bestempeld worden als ‘mpox’, waar, godbetert, de m voor monkey staat (‘aap’ in het Engels). De naamsverandering komt er volgens de WHO wegens ‘racistisch en stigmatiserend taalgebruik’. Ik begrijp hier geen reet van of hebben de apen geprotesteerd?

Bron: De Morgen

Het PKR-gen zou vleermuizen ongevoelig voor veel virussen maken

Vliegende hond

Vleermuizen en vliegende honden worden beschouwd als de belangrijkste ‘leveranciers’ van gevaarlijke virussen (foto: Colombusmagazine.nl)

Vleermuizen wordt nogal eens ‘verweten’ dat ze de aanstichters zijn van virusepidemieën, maar daar schijnen ze zelf meestal weinig last van te hebben (van die virussen). Onderzoekers in Frankrijk denken dat dat komt doordat ze een hen hebben, PKR, dat ze tegen die virussen beschermt, soms zelfs meer dan een PKR-gen. De meeste zoogdieren, vleermuizen zijn ook zoogdieren, hebben dat gen niet. Lees verder

Lecanemab lijkt niet het aangewezen medicijn: tweede dode bij Alzheimerproeven

Rudolph Castellani

Rudolph Castellani (afb: NW-universiteit)

Lecanemmab leek Alzheimerpatiënten enige ‘verlichting’ te brengen maar inmiddels zijn bij proeven met dat (veronderstelde) medicijn al twee doden gevallen. De laatste dode is een 65-jarige Alzheimerpatiënte die, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van de Alzheimerbehandeling een hersenbloeding gekregen en aan de gevolgen daarvan is overleden. Eerder was al het overlijden van een 80-jarige man gemeld die met lecanemab werd behandeld in dezelfde klinische proef. Lees verder

In Nederland zou 7,8 miljard ton grondstoffen liggen te ‘rotten’.

Ester van der Voet

Ester van der Voet (afb: Universiteit Leiden)

Grondstoffen worden in Nederland, maar niet alleen daar, nauwelijks gekringloopt of hergebruikt. Volgens Ester van der Voet een ‘goudmijn’. Hergebruik en kringlopen zijn wezenlijk om niet snel tegen de grenzen van de beschikbaarheid van grondstoffen aan te lopen. Volgens Van der Voet, sedert een jaar hoogleraar in Leiden, liggen er alleen al in Nederland honderdduizenden tonnen grondstoffen ongebruikt op of onder de grond. In totaal komt ze op een waanzinnig totaal van 7,8 miljard ton ongebruikte grondstoffen in Nederland. Lees verder

Supergeleiding was eigenlijk van begin af aan geen geheim

Hogetemperatuursupergeleiders

In de jaren ’80 maakte de kritische temperatuur waar beneden supergeleiding heerst een ‘sprong’

Een 36 jaar oude theorie over hoe supergeleiding bij wat wat hoogdravend hogetemperatuu-rsupergeleiders worden genoemd werkt blijkt het aan het rechte eind gehad te hebben, maar nog steeds is allesbehalve duidelijk waar die sterke supergeleiding vandaan komt in cupraatkristallen. Het verschijnsel laat niet meteen al zijn geheimen oplossen. Lees verder

Bacteriën op een na hoogste doodsoorzaak

E. coli-bacterie

E. coli’s passen zich makkelijk aan hun omgeving aan

Na hart- en vaatziekten zijn ziektes die door bacteriën veroorzaakt worden de tweede doodsoorzaak. Van 33 onderzochte ziekteverwekkers waren er vijf verantwoordelijk voor bijna de helft van het aantal overlijdens. Voor bestrijding van bacteriële besmettingen zijn antibiotica bijzonder belangrijk, maar juist die antibiotica laten het steeds vaker afweten doordat bacteriën resistent voor geworden zijn. Sommigen spreken ‘resistentiecrisis’, maar dat werkt in een periode die gestoffeerd lijkt met crises niet verhelderend. Lees verder