Watertekort in de wereld dreigt (niet)

waterkringloopVooralsnog lijken nog niet erg veel mensen zich er druk om te maken, maar met de nog steeds groeiende wereldbevolking dreigt er een water te ontstaan, water in voor de mens bruikbare vorm, wel te verstaan. Volgens onderzoek van de Amerikaanse Duke-universiteit zou dat tekort al in het midden van deze eeuw kunnen spelen. Daarbij hebben ze rekening gehouden met technische ontwikkelingen die worden uitgehaald door schaarste aan bruikbaar water. De onderzoekers denken echter dat de vindingrijkheid van de mens uitkomst zal bieden.

┬áDe onderzoekers gebruikten een rekenmodel dat gevoed werd met historische gegevens. Ze ontdekten een steeds weerkerend patroon in de afgelopen eeuwen. Periodes van toenemende vraag, vaak samenhangend met bevolkingsgroei of belangrijke demografische of sociale veranderingen, werden gevolgd door periodes van snelle ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie, die er voor zorgden dat de groeiende vraag kon worden bijgebeend. Op basis van dit patroon voorspellen ze een soortgelijke innovatieve periode in de komende decennia. “Dit rekenmodel is door anderen gebruikt voor het voorspellen van aardbevingen en andere ingewikkelde processen zoals de opkomst en neergang van de aandelenmarkt, maar wij hebben dat voor het eerst voor de ontwikkeling van watergebruik benut”, zegt onderzoeker Anthony Parolari. “Dat model toont dat het waarschijnlijk is dat er een nieuwe fase in de watervoorziening ontstaat in het midden van de 21ste eeuw. Die kan de vorm aannemen van een geleidelijke verandering naar nieuw beleid gericht op de besparing van watergebruik of van een technologische ontwikkeling die nieuwe bronnen aanboort. Er zijn verschillende mogelijkheden.”
Volgens de cijfers zitten we nu in een afvlakking van het gebruik. Sedert 1980 is het waterverbruik per hoofd gedaald door, onder meer, bewust beleid en groeiend bewustzijn van de eindigheid van de waterbronnen. Dat heeft geholpen de groei van de wereldbevolking op te vangen. Parolari: “Als de wereldbevolking blijft groeien, dan zal het waterverbruik per hoofd nog verder moeten dalen om aan de vraag te kunnen voldoen.” Geschat wordt dat er midden deze eeuw 9,6 miljard mensen op aarde zullen leven. Nu zijn dat er 7 miljard.
“Volgens de berekeningen is er ergens een omkeerpunt waar maatregelen niet langer voldoende zijn om de schaarste op te vangen. Dan zal die schaarste of effect hebben op de bevolkingsgroei of leiden tot het vinden van nieuwe ‘waterbronnen’.” Water is er natuurlijk genoeg op aarde, maar het overgrote deel is zout water. Het ligt voor de hand dat we ons zullen storten op de ontziltingstechnieken. Volgens de onderzoeker zijn vele voorspellingen op het gebied van bevolkingsgroei en grondstofvoorziening in het verleden te somber geweest, maar dat heeft een gunstige kant. “Mensen zijn creatief.”

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.