Kooldioxide slecht voor het verstand?

Slapen in de klas

Kooldioxide maakt ons dommer (?)

Kooldioxide is een volmaakt onschuldig gas dat we zelf dag in dag uit produceren. Het vervelende is dat als dat volmaakt onschuldige gas (alsof een gas ‘schuld’ zou kunnen hebben) in de atmosfeer terechtkomt het de zonnewarmte vasthoudt: een broeikasgas, dus. Nu schijnt CO2 de verstandelijke vermogens aan te tasten, denken onderzoekers van twee Amerikaanse universiteiten te weten. Hoe meer CO2 in de atmosfeer hoe dommer we worden. Als we niks doen aan de de kooldioxideuitstoot dan zouden mensen eind van deze eeuw wel eens de helft van hun verstand kunnen verliezen (misschien is dat maar beter ook).

Onderzoekers van de universiteit van Colorado en Pennsylvania vrezen voor de verstandelijke vermogens van de mensen die zouden worden aangetast door de stijgende kooldioxideconcentratie in de atmosfeer. Ze hebben hun bevindingen gepresenteerd op een bijeenkomst van de Amerikaanse vereniging van geofysica.
De onderzoekers wilden zien wat de effecten van de atmosferische concentraties zouden zijn op het denkvermogen. We praten nu dan over een concentratie van 400 delen per miljoen (dpm) oftewel 0,04 %. Ze hanteerden daarbij twee scenario’s: de mensheid slaagt er in de uitstoot terug te dringen of die uitstoot blijft maar groeien (zoals op het ogenblik).

De concentraties in het eerste scenario die in 2100 zouden zijn bereikt, zouden de verstandelijke vermogen nog steeds met 25% verminderen. In het laat-maar-gaan-scenario zou die vermindering zelfs 50% kunnen bedragen. Bij hun berekeningen maakten ze, onder meer,  gebruik van resultaten van een studie waarbij leerlingen aan drie kooldioxideconcentratieniveaus werden blootgesteld gedurende hun schooldag: 550 dpm, 945 dpm en 1,400 ppm.

Eerder onderzoek

Er zouden al veel langer effecten gemeten zijn in afgesloten ruimtes zoals onderzeeërs, maar dan gaat het over hoge concentraties (tussen de 5 en 8%). Later is er, dus, ook gekeken naar de effecten bij lagere (reëlere) concentraties. Het blijkt dat die concentratie in een klaslokaal aardig kan stijgen, maar dan kan je altijd nog het raam open zetten om die concentratie weer omlaag te brengen. Dat wordt een probleem als daarbuiten de concentratie ook hoger is geworden. Voor de onderzoekers nog een reden om snel te werken aan het terugdringen van de broeikasgasuitstoot.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.