Hoe vroeger Engels hoe beter is nog onbewezen

Zittende basisischoolleerlingen

Dat zo vroeg mogelijk met Engels beginnen beter is voor de taalverwerving is (voorlopig nog) een mythe …

Ik herinner me ooit eens een een verhaaltje gelezen te hebben over een Amerikaan in Italië. Toen hij tegenover een winkelier in het Italiaans schutterde, nam zijn zoontje het geërgerd van zijn stuntelige vader over, in vloeiend Italiaans, wel te verstaan. Het gezin verhuisde naar de VS en een paar jaar later zou het Italiaans van het zoontje geheel verdwenen zijn, zo ging het verhaal. Al jaren wordt ook in Nederland beweerd dat het zo vroeg mogelijk aanleren van een tweede taal beter voor de taalverwerving zou zijn, dan als die taal pas later zou worden onderwezen. Dat blijkt een mythe, zeggen de onderzoekers. Nu schijnt daar Duits onderzoek naar gedaan te zijn en de uitkomst daarvan kan die stelling niet bevestigen: middelbareschoolleerlingen die Engels kregen vanaf de eerste klas basisschool deden het zeven jaar later slechter in de toets dan leerlingen die Engels kregen vanaf de derde klas basisschool.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder aanvoering van Nils Jäkel en Markus Ritter van de Ruhr-universiteit in Bochum. De onderzoekers baseerden hun conclusies op een analyse van een grootschalig onderzoek in Noordrijn-Westfalen dat tussen 2010 en 2014 is gehouden.
“Het wordt vaak erg aanbevolen om vroeg te beginnen met vreemdetalenonderwijs, ondanks dat er nauwelijks onderzoek bestaat dat die mythe ondersteunt”, zegt Jäkel, die zich bezighoudt met het aanleren van Engels. De onderzoekers bekeken de gegevens van ruim vijfduizend leerlingen van 31 middelbare gymnasiumscholen. De ene groep begon in de eerste klas basisschool met Engels, de vergelijkgroep in de derde. In de vijfde en de zevende klas, het eerste en derde jaar van het gymnasium (de basisschool (Grundschule) duurt in Duitsland maar vier jaar), werden de leerlingen getoetst op hun schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels.
In de vijfde klas (=eerste gymjaar) deden de kinderen die al vroeg op de basisschool Engels kregen het zowel mondeling als schriftelijk beter. Dat veranderde in de zevende klas (derde jaar gym). Toen deden de ‘laatkomers’ het beter, die Engels pas vanaf de derde klas kregen.

Bevestiging

Jäkel: “Ons onderzoek bevestigd wat ook in andere landen is gevonden, zoals Spanje. Zeer vroegtijdig een tot twee uur Engels per week op de basisschool helpt niet erg op de lange termijn.” De onderzoekers ga nog na of die uitkomst ook in de negende klas (vijfde gym) nog stand houdt. Jäkel maakt wel een kanttekening: “Die lessen op de basisschool worden gegeven in een periode waarin onderdompelingsonderwijs noodzakelijk zou zijn voor duurzame resultaten.”

De onderzoekers gaan ook in op de verandering van karakter die de lessen ondergaan van basisschool naar het gymnasium. “In het algemeen kun je zeggen dat de vooral speelse en holistische lessen op de basisschool plaatsmaken voor de feitelijker en geïntellectualiseerde aanpak op het gymnasium.
De onderzoekers willen niet het vroegtijdig aanleren van Engels ter discussie stellen. Integendeel. Ze stellen dat dat een belangrijke factor is die kan bijdragen aan de meertaligheid in Europa. Vroeg Engels leren zou kinderen bewust maken van de taalkundige en culturele verscheidenheid, vinden ze.

Jäkel: “Het is alleen verkeerd daar onredelijk hoge verwachtingen van te hebben. Een redelijk compromis zou zijn het introduceren van Engels in de derde klas (van de basisschool, dus; as), met meer lesuren per week.” Jäkel vindt ook dat er een betere afstemming moet komen tussen de benadering op de basisschool en die op de middelbare.

Bron: EurekAlert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.