Methaanconcentratie in atmosfeer naar recordhoogte

Koeienscheet

Zo kan het ook, maar dat zie ik niet gebeuren.

De methaanconcentratie in de atmosfeer is inmiddels de hoogste ooit gemeten. Methaan is een zeer heftig broeikasgas (28 keer sterker dan kooldioxide). Het gas komt in de natuur vrij bij rottingsprocessen, maar wordt ook in grote hoeveelheden ‘geproduceerd’ door de landbouw en veeteelt en door de oliewinning. Daardoor dreigt het gevaar dat de gemiddelde aardtemperatuur met 3 tot 4°C zal stijgen ten opzichte van het preïndustriële tijdperk. 

Sinds 2000 is de uitstoot van dat kleurloze (en brandbare) gas met meer dan 50 miljoen ton per jaar gestegen, zo stellen samenstellers van de jongste Methane Budget-studie. Meer dan de helft van die methaanuitstoot is veroorzaakt door de mens. Tweederde daarvan wordt veroorzaakt door landbouw, veehouderij en vuilstortplaatsen. De olieindustrie is verantwoordelijk voor de rest.
Methaan is na kooldioxide het belangrijkste broeikasgas. Weliswaar wordt in in veel kleinere hoeveelheden uitgetosten dan kooldioxide, maar het broeikaseffect dat methaan veroorzaakt is 28 maal sterker dan kooldioxide. De gemiddelde verblijftijd in de atmosfeer is bij methaan overigens lager dan bij kooldioxide.
In 2017, het jongste jaar waarvan die gegevens beschikbaar zijn, werd er bijna 600 miljoen ton methaan in de atmosfeer gebracht. Dat was 9% meer dan aan het begin van deze eeuw toen die cijfers vrij stabiel waren. Volgens Rob Jackson van de Stanforduniversiteit en een van de ‘aanvoerders’ van het Global Carbon-project is de methaanuitstoot door menselijke activiteiten sinds de industriële revolutie een factor 2,6 groter geworden (tegen een factor 1,7 bij kooldioxide).
“CO2 is nog steeds het beest dat we moeten verslaan, maar methaan is het volgende. Agressief handelen bij methaan geeft ons tijd om kooldioxide aan te pakken en om een halve graad van de piek af te halen.” Jackson is optimistisch over de mogelijkheden om de methaanuitstoot terug te dringen door het opsporen van superuitstoters met droons en satellieten. “Het wordt lastiger om de uitstoot van eenmiljard koeien en eenmiljard schapen te verminderen. Dan gaat het om wat we eten en hoe we de mest behandelen.”

Minder in Europa

In de bestudeerde periode (2000 tot 2017) steeg de uitstoot van de agrarische sector met bijna 11%, die van de olieindustrie met 15%. Europa was het enige continent waar de uitstoot lager was door gerichte maatregelen. In het poolgebied was weinig verandering. Dat zou er op wijzen dat tot 2017 het vrijkomen van methaan door opdooiend ‘permafrost’ nog geen (grote) invloed had.

De grootste toename, van 10 tot 15 miljoen ton per jaar, viel te noteren in Azië, Afrika en Oceanië, vooral door de agrarische sector. De stijging met 4,5 miljoen ton in de VS is vooral toe te schrijven aan de olieindustrie door, onder meer, de toegenomen winnigsactiviteit (schaliewinning). Volgens de onderzoekers komt een stabilisering van de methaanuitstoot alleen tot stand door snel ingrijpen van overheden. De coronacrisis heeft voor de methaanuitstoot veel minder betekent dat voor de kooldioxideuitstoot. Boeren zijn gewoon blijven voortboeren.

Bron: the Guardian

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.