Homo sapiens schuld aan verdwijning neanderthaler?

Spreiding neanderthalers en Homo sapiens

Opvallend is dat de bevolkingsdichtheid van neanderthalers zo’n factor vijf lager wordt geschat dan die van de moderne mens  (afb: IBS)

Axel Timmermann van het instituut voor basiswetenschap van de universiteit van Pusan in Zuid-Korea denkt dat de neanderthalers niet verdwenen zijn door een ‘plots’ opkomende ijstijd of door het zich vermengen met de moderne mens (Homo sapiens) maar zou zijn uitgemoord door die laatste soort zo’n 40 000 jaar geleden. Hij kwam tot die conclusie op basis van nieuwe rekenmodellen voor een supercomputer.
Neanderthalers hebben op zijn minst zo’n 300 000 jaar in >Europa geleefd. Daarna verdwenen ze vrij snel tussen 43 000 en 38 000 jaar geleden van de aardbodem, waarbij ze alleen nog voortleefden door de weinige genen die ze de moderne mens hebben ‘geschonken’. Dat Homo sapiens zich rond die tijd in Europa vestigde was bekend, evenals de relatief snelle verandering van het klimaat destijds, maar wie of wat had schuld aan zijn uitsterven?
Om daar iets over te kunnen zeggen zouden rekenmodellen nodig zijn die een realistisch beeld kunnen geven van de migratie van neanderthalers en moderne mens, hun onderlinge wedijver en vermenging, zo stelt het persbericht. En dat alles in een veranderend klimaat. Die modellen bestonden niet, gaat het persbericht verder.
Dat schijnt er nu dus wel te zijn en voor het rekenwerk maakte Timmermann gebruik van supercomputer Aleph (een echte Cray). In het model zijn de moderne mensen en neanderthalers concurrenten op het gebied van voedsel. Er vond ook geslachtelijk verkeer plaats tussen beide menssoorten.
“Dit is de eerste keer dat de drijvende krachten achter het uitsterven van de neanderthalers zijn bepaald”, zegt Timmermann. “In het rekenmodel kan ik verschillende factoren uitschakelen zoals de klimaatverandering of de vermenging.” Als hij de uitkomsten van het rekenmodel vergeleek met wat er bekend is over de neanderthalers dan zou er maar een conclusie te trekken zijn: de moderne mens is de schuldige. Misschien niet rechtstreeks door de neanderthalers af te maken, maar doordat de mens beter geëquipeerd zou zijn door betere jachttechnieken, een betere weerstand tegen ziekteverwekkers en een hoge vruchtbaarheid. De neanderthaler heeft in die virtuele (?) strijd met de moderne mens aan het kortste eind getrokken, kennelijk

Uitsterving

Timmermann: “Neanderthalers hebben de laatste 300 000 jaar in Eurazië geleefd en te maken gehad met abruptere klimaatveranderingen dan die ten tijde van hun uitsterving. Het is niet toevallig dat die uitsterving plaatsvond toen de Homo sapiens zich in Europa vestigde. Het rekenmodel geeft duidelijk aan dat dit de eerste belangrijke uitsterving was die veroorzaakt is door de mens.”

De onderzoekers hebben nu het rekenmodel uitgebreid met gegevens over de plantengroei om een nog waarheidsgetrouwer beeld te krijgen van wat er 40 000 jaar geleden in Europa is gebeurd. Timmermann: “Dit is een nieuw veld waar klimaatwetenschappers samenwerken met genetici, archeologen en antropologen.”

Bron: Alpha Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.