New York Times schiet ernstig tekort in klimaatberichtgeving

AardopwarmingHet lijkt niet verwonderlijk dat in een land waarin de president ontkent dat we een door mensen geschapen klimaatprobleem hebben de berichtgeving over de klimaatverandering niet erg adekwaat is. De New York Times wordt wel als het journalistieke geweten van Amerika gezien, maar op het vlak van de klimaatberichtgeving schiet dat instituut ernstig te kort. Onderzoekers van de universiteit van Californië in Berkeley gingen op zoek naar de feiten in die artikelen over de klimaatverandering in de NYT sedert 1980, maar troffen ze maar mondjesmaat en sommige zelfs nauwelijks aan.
Uit peilingen blijkt dat Amerikanen weinig bekend zijn met de feiten over de klimaatverandering, of ze nu wel of niet instemmen met het idee dat die de schuld van de mens is, stelt onderzoeker David Romps. Een groot deel weet niet dat de aardopwarming al aan de gang is, dat die wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen, dat 99% van de klimaatwetenschappers het daarover eens is en dat de veranderingen in feite permanent zijn (als we rekenen in mensenleeftijden). “Als de New York Times dat niet doet dat schat ik dat de hele papieren journalistiek dat niet doet”, zegt de onderzoeker. “We mogen hopen door hierop te wijzen dat mensen eens gaan kijken in welke context ze het nieuws over klimaatverandering krijgen aangeboden.”
Na meer dan tien jaar actief te zijn geweest in onderzoek naar de invloed van de klimaatverandering op de atmosfeer, vooral onweer en wolken, raakte Romps gefrustreerd door het ontbreken van de basiskennis daarover bij het grote publiek. Hij denkt dat als het publiek weet dat er over die klimaatverandering in de klimaatwetenschap bijna unaniem wordt gedacht over de oorzaken en gevolgen, dat meer open zou staan voor andere zaken waardoor ze mogelijk hun mening zullen veranderen. Dat lijkt me eerlijk gezegd heerlijk naïef, maar dit terzijde.

Toch vond hij met zijn compaan Jean Retzinger dat er maar in 4% van de NYT-artikelen over de klimaatverandering over de grote wetenschappelijke eensgezindheid werd gesproken. Dat de kooldioxideconcentraties in miljoenen jaren niet zo hoog zijn geweest wordt slechts in 1% van de klimaatartikelen in de NYT vermeld. Romps: “We praten over de verandering van het klimaat van onze planeet, maar niemand heeft me ooit gevraagd hoe lang die duurt. Ik begrijp niet dat mensen een mening kunnen vormen over de aardopwarming zonder dat feit te kennen: die opwarming is in feite permanent. Als we een de CO2-concentratie weer terug willen op het niveau van 50 jaar geleden dan praten over een periode van zo’n 100 000 jaar en elke toename van de opwarming is in feite permanent.” De NYT besteed hieraan slechts aandacht in 0,4% van al zijn klimaatartikelen.
Het vierde klimaatveranderingsfeit dat het tweetal bekeek was dat het verbranden van fossiele brandstoffen de oorzaak is van de aardopwarming wordt slechts in 0,1% van de klimaatartikelen in de NYT vermeld. Veel mensen verwarren de effecten van koolstofdioxiden met het gat in de ozonlaag of denken dat die aardopwarming het gevolg is van de warmte die het oxideren van die brandstoffen oplevert.

Waar blijven de feiten?

In de jaren 80 toen het fenoneem nog nieuw voor de lezers was besteedde de krant wel degelijk veel aandacht aan het broeikasgasmechanisme. Twintig jaar later wordt dat nauwelijks meer genoemd, ondanks een groot nieuw aantal jongere lezers. Het enige feit dat met enige regelmaat wordt vermeld (eenderde van de artikelen) is dat de effecten van de aardopwarming nu al merkbaar zijn, maar in het overgrote deel van de 600 nieuwsartikelen waarin de klimaatverandering het thema is wordt geen van de basisfeiten genoemd, klaagt Romps.

Klimaatonderzoeker David Romps

David Romps (afb: UCB)

Volgens de onderzoeker hebben we een groot probleem. Mensen hebben weinig benul van de fundamentele ideeën rond de klimaatverandering. “En hoe komt dat? Er zijn dure campagnes geweest om waninformatie te verspreiden en daarmee twijfel over de aardopwarming. Dat was erg succesvol. Daartegenover houden klimaatwetenschappers zich niet bezig met het communiceren met het grote publiek.”

Romps wil dat veranderen in samenwerking met de school voor journalistiek in Berkeley. Als die een succes wordt dan komt er hopelijk meer discussie over hoe de klimaatverandering in het nieuws wordt gebracht. Hij is niet zo naïef te denken dat als mensen de feiten kennen ze zich allemaal zullen ‘bekeren’, maar hij acht het een noodzakelijke voorwaarde. Hij is blij te zien dat jonge mensen opstaan om hun geluid te laten horen. “De jongeren hebben het opgepakt, nu de ouderen nog.”
En hij probeert ook zelf een bijdrage te leveren. Dit jaar heeft hij nog niet gevlogen terwijl hij ‘normaal’ jaren maakt van 160 000 vliegkilometers. Je zou bijna zeggen dat het verstand met de jaren komt, ware het niet dat die uitspraak niet strookt met de vinding van de twee onderzoekers. Overigens begrijp ik ook wel dat journalisten niet voortdurend over die basisfeiten spreken als daar al meermalen over geschreven is. Ik had graag nog de reactie van de NYT gehoord.

Bron: EurekAlert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.