Aarde wordt steeds groener door kooldioxide

De vergroening van de aarde door kooldioxidetoename

De aarde is sedert 1982 vergroend


De concentratie van kooldioxide in de atmosfeer gaat steeds verder omhoog, maar dat heeft als effect dat de aarde steeds groener wordt. Hogere CO2-concentraties betekenen een sterkere groei van de planten, waarvoor het vermaledijde broeikasgas het basisvoedsel is (naast water). Dat hebben (onder meer) Chinese onderzoekers kunnen constateren op basis van satellietbeelden van de aarde. De toename aan biomassa zou aanzienlijk zijn. Overigens kan nog verdere CO2-stijging planten weer schade toebrengen.

Dat kooldioxide is groeibevorderaar is, is natuurlijk al lang bekend. Kassen in, onder meer, het Westland krijgen kooldioxide aangeleverd van de Rotterdamse petrochemie, waardoor de planten grotere bladen krijgen en meer in de hoogte groeien. Dus is het niet vreemd dat iets soortgelijks ook met de vegetatie in de open lucht gebeurt. Het vorig jaar overschreed de CO2-concentratie de 400 delen per miljoen (voor de industriële revolutie in de 19de eeuw bedroeg die 280 dpm).
De onderzoekers bekeken en analyseerden beelden van drie satellieten van 1982 tot 2009. Met behulp van infraroodmetingen wordt het totale bladoppervlak en de vegetatiedichtheid gemeten. Sinds 1982 zou, op basis van die berekeningen, het grootste deel van de aarde weelderiger, dat wil zeggen groener, zijn geworden. Dat geldt vooral voor het zuiidoosten van Noord-Amerika, het noordelijke Amazonegebied, Europa, Midden-Afrika en Zuidoost-Azië, stellen de onderzoekers. In het totaal zou de plantaardige biomassa in een kwart tot de helft vegetatiegebieden zijn toegenomen. “Deze door ons waargenomen vergroening staat gelijk aan een twee keer het oppervlak van de VS”, zegt onderzoeker Zaichun Zhu van de universiteit van Peking. “Deze ontwikkeling zou de kringloop van water en koolstof op aarde fundamenteel kunnen veranderen.”

Om er achter te komen welke oorzaak/-zaken verantwoordelijk is/zijn voor die vergroening, stoeiden de onderzoekers met wat rekenmodellen. Daaruit concludeerden ze dat de vergroening voor 70% is terug te voeren op de CO2-toename. De toename zou overal op aarde zijn te constateren. Ook andere aspecten van de klimaatverandering hebben invloed op de vergroening, met name de stijgende temperatuur. In de hoger gelegen gebieden zoals in Tibet en de hogere breedtegraden is het groener geworden. De opwarming bevordert de fotosynthese, de omzetting van water en kooldioxide in allerlei organische stoffen. In de Sahellanden en in Zuid-Afrika zou het steeds meer zijn gaan regenen.
Het lijkt er zo op dat aardopwarming een voordeel is, maar dat spreken de onderzoekers tegen. “Onderzoek heeft aangetoond dat de planten zich mettertijd aan de hogere concentraties aanpassen, waardoor de extra groei weer terugloopt”, zegt medeonderzoeker Philippe Ciais van het Franse klimaatinstituut in Gif sur Yvette. Als de concentratie nog verder stijgt zou CO2 zelfs schadelijk worden voor planten. Ciais: “Bovendien heeft de aardopwarming vele negatieve gevolgen zoals als zeespiegelstijging, het wegdooien van gletsjers en poolijs, meer tropische stormen enzovoort.”

Bron: bdw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.